БІБЛІО-НАВЧАЛКА

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять [Електронний ресурс]  : ДСТУ 7448:2013. - [Чинний від 2014-07-01]. - Київ: Мінекономрозвитку України, 2013. - 41 с. - Режим доступу: http://www.library.kherson.ua/2016/dstu7448-2013.pdf, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.  
 • Правила описування архівних документів (ISAD (G)6 1999. NEQ) [Електронний ресурс] : ДСТУ 4331:2004. - [Чинний від 2005-07-01]. - Київ : Держспоживстандарт, 2005. - 16 с. - Режим доступу: http://imt.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/09/DSTU_4331_2004.pdf, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Бібліографічний запис. бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 [Електронний ресурс] : методичні рекомендації щодо складання бібліографічного опису документа та приклади бібліографічних записів / підгот. О. Устіннікова, П. Сенько ; Книжкова палата України. - Режим доступу: http://www.ukrbook.net/zakony/metodrek.pdf, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила [Электронный ресурс] : ГОСТ 7.0.12-2011. - [Введен в дейсвие 13.12.2011 г.]. - Москва : Стандартинформ, 2012. - 24 с. - Режим доступа: http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gost7.0.12-2011.pdf, свободный (дата обращения: 02.11.2017). - Загл. с экрана.
 • Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ) [Електронний ресурс] : ДСТУ 3582:2013. - [Чинний від 2014-01-01]. - Київ: Мінекономрозвитку України, 2014. - 15 с. - Режим доступу: http://archeos.org.ua/wp-content/uploads/2015/01/DSTU_3582_2013.pdf, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами : ДСТУ 7093:2009 (ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) [Електронний ресурс]. - [Чинний від 2010-04-01]. - Режим доступу: http://www.ifap.ru/library/gost/7112004.pdf, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання [Електронний ресурс] : ДСТУ 8302:2015. - Київ : ДП УкрНДНЦ. - 16 с. - Режим доступу: http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Войцехівська О. М. Бібліографічна продукція: різновиди та методика створення [Електронний ресурс] : консультація / О. М. Войцехівська ; Полтавська ОУНБ. - Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B3FuZtvyEUlvM2RjTGg1cTgtM28/view?usp=sharing, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015) [Електронний ресурс] : презентація / підгот. Т. О. Патрушева ; Наук. б-ка НаУКМА. - Режим доступу: https://www.slideshare.net/naukmalibrary/83022015, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Універсальна десяткова класифікація: методика індексування [Електронний ресурс] : презентація / Сумська ОУНБ. - Режим доступу: https://www.slideshare.net/Sumylib/ss-77258531, вільний (дата звернення: 02.11.2017). - Назва з екрана.
 • Стандарти з інформації, бібліотечної і видавничої справи за станом на 01.09.2017 [Електронний ресурс] : бібліографічний покажчик / Державна науково-технічна бібліотека України. -  Київ : ДНТБ, 2017. - 11 с. - Режим доступу: http://gntb.gov.ua/files/sibid.pdf, вільний (дата звернення: 14.11.2017). - Назва з екрана.

РЕСУРСИ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ


Немає коментарів:

Дописати коментар