четвер, 20 січня 2022 р.

22 СІЧНЯ - ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ

День Соборності України – свято, що відзначається щороку в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві.
Йому передувало підписання 22 січня 1918 р. Четвертого універсалу Центральної Ради, яким Українську Народну Республіку проголошено суверенною і незалежною державою. Отже, Західноукраїнську Народну Республіку було проголошено у 1918 році, а процес об’єднання України завершився 22 січня 1919 року. 
Офіційно в Україні День Соборності відзначався з 1999 року. Свято встановлено в Україні, враховуючи велике політичне та історичне значення об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної (соборної) держави… Згідно з Указом Президента України «Про День соборності України» від 21 січня 1999 року № 42/ 99.
Деякий час, з 30 грудня 2011 року, указом на той час Президента України Віктора Януковича День Соборності на офіційному рівні було скасовано і натомість встановлено «День Соборності та Свободи України». Однак 13 листопада 2014 року Указом Президента України Петра Порошенка свято було відновлено.
Відзначення Дня Соборності сьогодні — це вшанування її творців, спільна потреба та обов’язок зберегти світлу пам’ять незліченних жертв протягом віків, принесених українським народом для процвітання незалежності, неподільності, непорушності України. Тож ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети – побудови економічно й духовно багатої, вільної й демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки.

Лунає пісня солов’їна
І вітер віє степовий.
Моя соборна Україна
Знов зустрічає день новий.
Послухай, брате-українцю,
Хоч історично склалось так,
Що територія різниться,
Одна земля у нас, однак.
Ми з вами – це одне єдине,
Ми – це родина: ти і я.
Дві сторони у України,
Та Україна в нас одна.
А ми усі сини і дочки,
Неначе в морі кораблі,
Розкидані по всіх куточках
Всеукраїнської землі.
А наша єдність нездоланна,
Бо в нас тече козацька кров.
За скільки літ нас не здолали,
А, отже вистоїмо знов.
Яка ж вдалась сьогодні днина!
Що хочеться співать пісень
Моя соборна Україна
Знов зустрічає новий день.

                                                                                    Валерія Кропівна

ДЖЕРЕЛА ДО ТЕМИ:

 • Верстюк В. Соборність в українській суспільно-політичній думці та реальній політиці : (до 100-річчя проголошення Акта злуки) / В. Верстюк // Український історичний журнал. – 2019. – № 1. – С. 67–93.
 • Вітик І. Р. Українська повстанська армія – гордість української нації. Боротьба українського народу за створення своєї української соборної самостійної держави 1914-1944 / І. Р. Вітик. – Київ : Карпенко В. М., 2017. – 572 с.    Примірників: ОК (1)
 • Горбань Т. Ю. Акт Злуки та його наслідки в оцінках представників української суспільно-політичної думки першої половини ХХ ст. [Електронний ресурс] / Т. Ю. Горбань // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. – 2020. – № 1. – С. 94–102. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2020_1_12.
 • Дуднік О. Бібліографічні посібники з історії Соборності України: проблеми укладання [Електронний ресурс] / О. Дуднік // Бібліотечний вісник. – 2020. – № 1. – С. 23–32. – Режим доступу: https://cutt.ly/uIO1Gmv.
 • Коритко Л. Я. Соціальна відповідальність українського суспільства перед Днем соборності України: від початку до сьогодення [Електронний ресурс] / Л. Я. Коритко, У. В. Антонюк, В. О. Джуган // International scientific and practical conference «European potential for the development of legal science, legislation and law enforcement practice» : conference proceedings, February 26–27, 2021. – Wloclawek, Republic of Poland : Baltija Publishing. – С. 30-34. – Режим доступу: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-040-7-6.
 • Крисаченко В. Конституційні засади з’єдинення України: соборність vs федералізація [Електронний ресурс] / В. Крисаченко // Українознавство. – 2020. – № 1. – С. 39–64. – Режим доступу: http://journal.ndiu.org.ua/article/view/196011.
 • Липовецький С. Визрівання соборності : українська ідея, незважаючи на кордони імперій, пройшла шлях зі Сходу на Захід / С. Липовецький // Український тиждень. – 2019. – № 4. – С. 52–54.
 • Луцький М. І. Ідея соборності у державницьких концепціях українців ХХ ст. [Електронний ресурс] / М. І. Луцький // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. – 2020. – № 10. – С. 47–55. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2020_10_8.
 • Мизак Н. С. Підпільна графіка ОУН, УПА у боротьбі за Українську Самостійну Соборну Державу : монографія / Н. С. Мизак. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2015. – 328 с. : іл. – (За тебе, свята Україно).   Примірників: ЗБ (1)
 • Мозер М. Є. Соборність України у баченні Івана Франка [Електронний ресурс] / М. Є. Мозер // Мовні і концептуальні картини світу. - 2020. - Вип. 1. - С. 94-101. - Режим доступу: https://cutt.ly/2IO1203.
 • Пиріг Р. Відновлена УНР: боротьба за збереження державності (грудень 1918-1921 р.) [Електронний ресурс] / Р. Пиріг, В. Скальський // Україна й українці в постімперську добу (1917–1939) : монографія / Г. Єфіменко, С. Кульчицький, Р. Пиріг, В. Скальський, Л. Якубова. – Київ : Академперіодика, 2021. – С. 96-130. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/21529/Pyrih_Vidnovlena_UNR_borotba_za_zberezhennia_derzhavnosti.pdf?sequence=1.
 • [Підбірка заходів до Дня Соборності України] [Електронний ресурс] // На Урок : освітній проект. – Режим доступу: https://cutt.ly/NIO0wCm.
 • Сіромський Р. Дні української державності і соборності у Канаді: особливості відзначення та радянська реакція (1950—1970-ті роки) [Електронний ресурс] / Р. Сіромський // Народознавчі зошити. – 2021. – № 4. – С. 792–799. – Режим доступу: https://nz.lviv.ua/archiv/2021-4/6.pdf
 • Савчук Ю. "Знак Соборності. Великий державний герб України: від Нарбута до Якутовича" / Ю. Савчук // Антиквар. – 2020. – № 5. – С. 56–65. : іл.
 • Семергей М. В. Сучасні історики про ідею соборності як етос українського національного руху імперської доби Електронний ресурс] / М. В. Семергей // Країни Центральної, Східної та Південно-Східної Європи в історичному дискурсі Західної цивілізації : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (7 квітня 2020 року). – Полтава-Вітебськ, 2020. – С. 322–325. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/14499
 • Сергійчук В. І. Симон Петлюра як великий державник соборної України / В. І. Сергійчук // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки. – 2019. – Вип. 16. – С. 52–57.
 • Трощинський В. Соборність як принцип державної регіональної політики України: за матеріалами соціологічних опитувань [Електронний ресурс] / В. Трощинський, В. Купрійчук, Р. Небожук // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2020. – Вип. 2. – С. 7–17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2020_2_3.
 • Файзулін Я. Мрія, яка так і не стала реальністю : [Акт злуки Західної і Наддніпрянської України проголосили 22 січня 1919 року] / Я. Файзулін // Локальна історія. – 2020. – № 1. – С. 46–51.
 • Хоменко О. Акт Злуки у політичній концептосфері "українського 1919 р." [Електронний ресурс] / О. Хоменко // Українознавство. – 2019. – № 3. – С. 54–70. – Режим доступу: http://journal.ndiu.org.ua/article/view/177949.
 • Штокало В. Соборність і самостійність УВО: чин Коновальця / В. Штокало. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2019. – 80 с. – (Соборність України - 100 років). Примірників : ЗБ (1)
 • Як відзначали українську Соборність після проголошення Акта Злуки [Електронний ресурс] / підготувала Наталя Слобожаніна // Український інститут національної пам'яті : [сайт]. – Режим доступу: https://cutt.ly/7IO0aMp.
 • Яценюк Г. М. Акт Злуки 22 січня 1919 р. очима галицького дипломата (за спогадами Л. Цегельського) [Електронний ресурс] / Г. М. Яценюк // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. – 2019. – № 2. – С. 52–62. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2019_2_8.

пʼятниця, 14 січня 2022 р.

НОВІ ВИДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ВІДДІЛУ

Медіа-навігатор: як не заблукати в інформаційному світі : бібліографічний дайджест / Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І. П. Котляревського, бібліографічний відділ ; укладач О. В. Нестеренко ; ред. К. М. Щира ; відп. за вип. Л. М. Власенко. – Полтава : ПОУНБ, 2021. – 41 с.
Інновації в математичній освіті [Електронний ресурс] : рекомендаційний список  / Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І. П. Котляревського, бібліографічний відділ ; укладач Л. В. Белаш. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1-pBdL3-7sazDqyvzHOk-y1qV-XGeWgRX/view?usp=sharing (дата звернення: 29.12.2021). – Назва з екрана.