середа, 7 квітня 2021 р.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ДО БІБЛІОТЕКИ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2021 РОКУ

  Пропонуємо ознайомитися з новинками періодичних видань, які надійшли у фонд ПОУНБ імені І. П. Котляревського у березні 2021 року. До вашої уваги – віртуальна виставка нових надходжень «Сторінками періодичних видань». 
Оригінали можна переглянути у відділах Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського: сектор періодичних видань бібліотеки (кімн. 312); відділ документів із природничих та аграрних наук (кімн. 408); відділ документів із економічних та технічних наук (кімн. 406); відділ абонемента (кімн. 208); відділ мистецтв (кімн. 313).

вівторок, 30 березня 2021 р.

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ПОУНБ ІМЕНІ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО НА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ

Бібліографічний відділ підготував каталог "Періодичні видання ПОУНБ імені І. П. Котляревського на перше півріччя 2021 року", у якому представлені періодичні видання на 2021 рік, передплачені Полтавською обласною універсальною наукової бібліотекою у друкованому вигляді, та видання віддаленого доступу (посилання на електронні версії журналів). 
Просимо взяти до відома, що засновник має право припинити або призупинити діяльність засобу масової інформації, що передбачено статутом редакції чи договором між засновником і редакцією (головним редактором). У зв'язку з цим можливо несвоєчасне надходження періодичних видань до фондів бібліотеки.
Також звертаємо вашу увагу, що у зв’язку з закриттям багатьма видавництвами друкованих версій журналів та газет, співробітники Бібліографічного відділу формують аналітичні записи з електронних версій журналів відкритого доступу з актуальної тематики.

вівторок, 23 березня 2021 р.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ВІДДІЛУ


Розташування бібліографічних записів у каталогах публічних бібліотек за Універсальною десятковою класифікацією : у 2-х т. / Книжкова палата України ім. Івана Федорова ; уклад. В. М. Муравйова. 
 Київ : Ліра-К, 2020  .

Т. 1 : Скорочені допоміжні та основна таблиці (станом на 2011 рік). – 2020. – 259 с.

Видання містить скорочені еталонні таблиці УДК українською мовою станом на 2011 рік. Таблиця нараховує більше 30 тис. рубрик.
Т. 2 : Алфавітно-предметний покажчик. 
– 2020. – 185 с.

Алфавітно-предметний покажчик (зведений) скорочених еталонних таблиць УДК українською мовою станом на 2011 рік. Покажчик налічує близько 37 тис. понять.


четвер, 18 березня 2021 р.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ВІДДІЛУ

   Систематизація документів та організація каталогів і картотек освітянських бібліотек за таблицями Універсальної десяткової класифікації : практичний посібник / Державна науково-педагогічна б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; уклад. І. Г. Лобановська. - Київ : Ліра-К, 2019. - 105 с. - (На допомогу професійній самоосвіті працівніків освітянських бібліотек). 


У посібнику висвітлено питання наукового і документного класифікування, охарактеризовано систематизацію як процес аналітико-синтетичного опрацювання документів, представлено Універсальну десяткову класифікацію як міжнародну інформаційно-пошукову мову класифікаційного типу. Викладено основні положення загальної та спеціалльної методики систематизування документів за таблицями УДК у галузевому аспекті, подано методичні рекомендації з організації систематичних каталогів, картотек і баз даних за таблицями УДК.
Практичний посібник адресовано працівникам освітянських бібліотек різних типів і видів. Він може стати в нагоді фахівцям бібліотек інших систем і відомств та буде корисним для тих, хто займається науковою, педагогічною та науково-методичною діяльністю.

вівторок, 9 березня 2021 р.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ДО БІБЛІОТЕКИ ЗА ЛЮТИЙ 2021 РОКУ

Пропонуємо ознайомитися з новинками періодичних видань, які надійшли у фонд ПОУНБ імені І. П. Котляревського у лютому 2021 року. До вашої уваги – віртуальна виставка нових надходжень «Сторінками періодичних видань». 
Оригінали можна переглянути у відділах Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського: сектор періодичних видань бібліотеки (кімн. 312); відділ документів із природничих та аграрних наук (кімн. 408); відділ документів із економічних та технічних наук (кімн. 406); відділ абонемента (кімн. 208); відділ мистецтв (кімн. 313).

пʼятниця, 5 березня 2021 р.

ЖІНОЧЕ ЛІДЕРСТВО: НАБЛИЖАЮЧИСЬ ДО РІВНОПРАВНОГО МАЙБУТНЬОГО У СВІТІ В ЧАСИ ПАНДЕМІЇ

 У 2021 році Структура ООН Жінки 
оголосила тему Міжнародного жіночого дня 8 березня – «Жіноче лідерство: наближаючись до рівноправного майбутнього у світі в часи пандемії». Ця тема покликана привернути увагу до величезних зусиль, які жінки та дівчата у всьому світі докладають для побудови більш рівноправного майбутнього та відновлення після пандемії COVID-19.
Незважаючи на те, що прогрес помітний, і упродовж останніх десятиріч правовий статус жінок покращився, до реального досягнення рівноправ’я жінок та чоловіків на практиці ще далеко. Гендерна нерівність та структурні бар’єри існують у багатьох сферах, відводячи жінкам та чоловікам їх традиційні ролі та обмежуючи жінок у можливостях користуватися своїми основними правами. 
Наприклад, жінки все ще недостатньо представлені у суспільному житті та в управлінській діяльності, як це видно з нещодавньої доповіді Генерального секретаря ООН. Жінки є главами держав або урядів у 22 країнах, і лише 24,9 відсотка національних парламентаріїв становлять жінки. За нинішніх темпів прогресу гендерна рівність серед глав урядів займе ще 130 років.
Жінки також ведуть боротьбу з COVID-19, будучи працівниками фронтового та медичного секторів, як науковці, лікарі та доглядальниці, проте вони отримують зарплату на 11 відсотків менше, ніж їхні чоловіки. Аналіз робочих груп COVID-19 із 87 країн виявив, що лише 3,5 відсотка з них мають гендерний паритет.
Ось чому цьогорічний Міжнародний жіночий день - це заклик до рівності поколінь, щоб діяти за рівне майбутнє для всіх. 
Оскільки світ починає потроху оговтуватися від пандемії, важливо звернути увагу на створення умов для більш рівноправного майбутнього для жінок, розширюючи їхні права брати участь в ухваленні рішень в усіх сферах життя, забезпечуючи рівну оплату праці, рівномірний розподіл домашніх обов’язків і неоплачуваних обов’язків по догляду за членами сім’ї, поклавши край будь-яким проявам насильства щодо жінок та дівчат, а також забезпечивши медичні послуги, які б відповідали потребам жінок.
Як і по всьому світу, в Україні спостерігалося зростання кількості випадків домашнього насильства під час пандемії, причому більшість постраждалих становили жінки. Навіть до кризи, спричиненої спалахом COVID-19, гендерно зумовлене насильство було дуже поширеною проблемою: 2 із 3 жінок зазнали психологічного, фізичного або сексуального насильства в Україні.
Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй переконана, що для відстоювання прав жінок та всебічного посилення потенціалу жіночого лідерства у сферах, які стосуються готовності до пандемії та реагування на неї, важливо враховувати точку зору жінок та дівчат при розробці й реалізації політик і програм у всіх сферах, а також на всіх етапах реагування на пандемію та відновлення після неї.

За матеріалами: https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/international-womens-day

ДЖЕРЕЛА ДО ТЕМИ:

  1. Березовська-Чміль О. Гендерні аспекти дослідження політичного лідерства [Електронний ресурс] / О. Березовська-Чміль, М. Крис // Соціально-гуманітарний вісник. - 2020. - Вип. 36. - С. 119-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2020_36_49.
  2. Бочек О. І. Особливості гендерної рівності під час перебування у відпустці по догляду за дитиною: міжнародний досвід  [Електронний ресурс] / О. І. Бочек // Наука і правоохорона. - 2018. - № 3. - С. 15-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2018_3_4.
  3. Буковинська Н. А. Регулювання відносин правової рівності між чоловіком та жінкою в історичній ретроспективі [Електронний ресурс] / Н. А. Буковинська // Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 2. - С. 196-199. - Режим доступу: http://lsej.org.ua/2_2020/53.pdf.

понеділок, 15 лютого 2021 р.

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Позашкільна освіта разом з дошкільною, загальною середньою, професійною, вищою освітою формує цілісний освітній простір і є невід’ємною складовою системи освіти України. Вона відіграє важливу роль у всебічному розвитку особистості. Мала академія наук України є провідною установою в системі позашкільної освіти, яка забезпечує організацію і координацію науково-дослідницької діяльності учнів, створює умови для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення.
Для забезпечення навчально-виховного процесу позашкільної освіти виникає потреба використання різноманітних педагогічних технологій, які дозволяють викладачам реалізувати свої педагогічні ідеї.
Бібліографічний відділ ПОУНБ імені І. П. Котляревського підготував інформаційно-бібліографічні матеріали, які сприяють забезпеченню навчального-виховного процесу.
 

понеділок, 8 лютого 2021 р.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ДО БІБЛІОТЕКИ ЗА СІЧЕНЬ 2021 РОКУ

Пропонуємо ознайомитися з новинками періодичних видань, які надійшли у фонд ПОУНБ імені І. П. Котляревського у січні 2021 року. До вашої уваги – віртуальна виставка нових надходжень «Сторінками періодичних видань». 
Оригінали можна переглянути у відділах Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського: сектор періодичних видань бібліотеки (кімн. 312); відділ документів із природничих та аграрних наук (кімн. 408); відділ документів із економічних та технічних наук (кімн. 406); відділ абонемента (кімн. 208); відділ мистецтв (кімн. 313).

вівторок, 26 січня 2021 р.

БАБИН ЯР: ІСТОРІЯ І ПАМ’ЯТЬ

                          Могильний вітер з тих ярів повіяв —
                          Чад смертних вогнищ, тіл димучих згар.
                          Дивився Київ, гніволиций Київ,
                          Як в полум'ї метався Бабин Яр.
                          За пломінь цей не може буть покути.
                          За погар цей нема ще міри мсти.
                          Будь проклят той, хто зважиться забути.
                          Будь проклят той, хто скаже нам: «прости...»
                                                           Микола Бажан

27 січня у світі відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Україна на державному рівні вшановує жертв трагедії з 2012 року. Генеральна асамблея ООН прийняла 1 листопада 2005 року Резолюцію № 60/7, у якій говориться, що «Голокост, який привів до знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості представників інших національностей, буде завжди слугувати всім людям пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження…». Саме цей документ оголосив Днем пам’яті жертв Голокосту 27 січня. 
Страхітлива політика терору проти євреїв в окупованій Україні знищила їх як соціокультурну й етнорелігійну спільноту. Жертвами Голокосту стали понад 1,5 млн осіб.
Масовою братською могилою і символом Голокосту в Україні став Бабин Яр. Масові розстріли тут розпочалися відразу після вступу нацистів до Києва. Від 27 вересня відбувалися щоденні масові розстріли євреїв – військовополонених і цивільних громадян. Їх пік припадає на 29 – 30 вересня, тривалість – щонайменше до кінця жовтня 1941 р. За цей час загинуло 33 771 осіб. До кінця вересня 1943 р. Бабин Яр продовжував залишатися місцем регулярних розстрілів і захоронень. Серед постраждалих – комуністи-підпільники, роми, душевнохворі, заручники, моряки Дніпровської флотилії, в’язні гестапо, українські націоналісти. Весною 1942 р. починає діяти Сирецький концтабір. Бабин Яр став останнім місцем і для його численних ув’язнених. Бабин Яр – некрополь для більше ніж 100 000 цивільних громадян та військовополонених.

Бібліографічний відділ ПОУНБ імені І. П. Котляревського підготував список джерел за темою трагедії Бабиного Яру, до якого входять матеріали з фонду Полтавської ОУНБ імені І. П. Котляревського, електронного архіву наукових періодичних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та вільних джерел мережі Інтернет.

ДЖЕРЕЛА З ФОНДУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОУНБ:

94(477)
Б 12
- Бабин Яр: масове убивство і пам'ять про нього : матеріали міжнародної наукової конференції, м. Київ, 24-25 жовт. 2011 р. / Український центр вивчення історії Голокосту, Громадський комітет для вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру. - 2-е вид., доп. - Київ : Москаленко О. М., 2017. - 288 с. : іл.  
   Примірників: 1 (Відділ обслуговування користувачів)

373
Б 12
- Бабин Яр: пам'ять на тлі історії : путівник для вчителя : збірник навчально-методичних розробок шкільних занять на основі віртуальної виставки та документального фільму / Український центр вивчення історії Голокосту, Український ін-т національної пам'яті, Громадський комітет для вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру, Музей історії міста Києва ; ред. В. Бобров. - Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. - 156 с. : іл. 
   Примірників: 1 (Відділ обслуговування користувачів)

понеділок, 18 січня 2021 р.

СТАНДАРТ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ. ДОСВІД ЧЕХІЇ

Саме таку назву, якщо перекласти дослівно, має Методична інструкція Міністерства культури Чехії щодо стандарту публічних бібліотечно-інформаційних послуг.
Ці рекомендації деталізовано, базуючись на міжнародних стандартах, прописують і просторову  модель бібліотек, і веб-представництво, і підвищення фахового рівня. Бо компетенції бібліотекаря сьогодні відіграють дуже важливу роль не лише у розвитку і якості  бібліотечних послуг, але й збереженні бібліотеки для громади. 
Отже, рекомендації  встановлюють основні кількісні та якісні умови надання бібліотечних послуг публічними бібліотеками. Це відповідає  правовому порядку Чеської Республіки, що всі положення мають характер рекомендацій, якщо вони не ідентичні положенням діючих правових норм, особливо Закону про бібліотеки.
Інші бібліотеки, такі як університетські, наукові, медичні, музейні тощо, мають спеціалізований характер і в першу чергу призначені для певної групи користувачів (студентів університетів, користувачів у галузі досліджень та розробок тощо), тому не можуть бути структуровані відповідно до кількості населення. З точки зору загальної концепції бібліотечних послуг, не доцільно їх стандартизувати. Для уточнення доступності послуг цих бібліотек достатньо застосувати основний принцип Бібліотечного закону, тобто надавати бібліотечні послуги таким чином, щоб гарантувати рівний доступ для всіх без обмежень. 

четвер, 14 січня 2021 р.

ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА В УМОВАХ КАРАНТИНУ

У зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019) буквально вся планета виявилася на карантині. На жаль, не уникла цієї долі й наша країна. Із запровадженим Кабінетом Міністрів України посиленим карантином у роботодавців наразі виникає чимало питань щодо їх подальших дій, організації роботи та взаємодії з працівниками.
Бібліографічний відділ ПОУНБ ім. І. П. Котляревського підготував список літератури, який допоможе дати відповіді на запитання щодо запровадження дистанційної роботи під час карантину. До списку входять матеріали з фахових періодичних видань по кадровій справі, оплаті праці, бухгалтерському обліку, електронні ресурси з даної тематики. Є нормативні документи, які врегульовують дистанційну роботу під час карантину.
  1. Конвенція про надомну працю [Електронний ресурс]: 20 черв. 1996 р. №177 / Міжнародна організація праці. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_327#Text (дата звернення: 12.01.2021).                                                                          
  2. Кодекс законів про працю України : затв. 10 груд. 1971 р. №322-VIII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 12.01.2021). - Назва з екрана.                
  3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) : Закон України, 17 берез. 2020 р. №530-IX // Урядовий кур’єр. - 2020. - 19 берез. - С. 1 ; Офіційний вісник України. - 2020. - № 26. - С. 26-30.

понеділок, 11 січня 2021 р.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ДО БІБЛІОТЕКИ ЗА ГРУДЕНЬ 2020 РОКУ

Пропонуємо ознайомитися з новинками періодичних видань, які надійшли у фонд ПОУНБ імені І. П. Котляревського у грудні 2020 року. До вашої уваги – віртуальна виставка нових надходжень «Сторінками періодичних видань». 
Оригінали можна переглянути у відділах Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського: сектор періодичних видань бібліотеки (кімн. 312); відділ документів із природничих та аграрних наук (кімн. 408); відділ документів із економічних та технічних наук (кімн. 406); відділ абонемента (кімн. 208); відділ мистецтв (кімн. 313).