пʼятниця, 24 грудня 2021 р.

КУЛЬТУРА ЧИТАННЯ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ: ТРАДИЦІЙНІ ПРАКТИКИ, НОВІ МОЖЛИВОСТІ

  Культура читання формувалася й видозмінювалася протягом всієї історії людства. Її розвиток і трансформація залежали не лише від суспільно-політичних, соціокультурних та економічних умов, але й від появи нових носіїв інформації. Тому проблема культури читання, яка є багатоаспектною і багатогранною, охоплює як оптимальні методи опрацювання та засвоєння інформації, так і способи та засоби для збереження її матеріальних носіїв. 
  Культуру читання на сьогодні можна трактувати як стратегію діяльності в інформаційному текстовому просторі, що включає вміння знаходити потрібну інформацію, адекватно її сприймати й оцінювати, творчо використовувати для власного розвитку. Завданням бібліотеки залишається надання допомоги користувачам у роботі з книгою, з інформацією і виховання культури читання. Саме у цій інституції читачі проходять особливу інформаційну підготовку: опановують знання й уміння організації інформаційного пошуку за допомогою як традиційної, так і сучасної інформаційної технології. Бібліотека стає інформаційно-освітнім центром, завдання якого – формування нової культури читання користувачів сучасної книгозбірні та підготовка інформаційних продуктів, необхідних для читача, шляхом аналізу і синтезу знайденої інформації. 
  Бібліографічний відділ підготував віртуальний бібліографічний список, мета якого - формування культури читання в цифрову епоху засобами бібліотек, усвідомленому застосуванню нововведень та стимулюванню ділової активності бібліотечних фахівців.

середа, 22 грудня 2021 р.

НОВІ ВИДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ВІДДІЛУ

Дистанційне навчання – нова організація освітнього процесу, що ґрунтується на використанні як кращих традиційних методів навчання, так і нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також на принципах самостійного навчання, призначена для широких верств населення незалежно від матеріального забезпечення, місця проживання, стану здоров’я. Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні технології викладення матеріалу, здобувати повноцінну освіту, підвищувати кваліфікацію співробітників у територіально розподілених місцях. Процес навчання може відбуватися будь-де і будь-коли.
Серед інших назв дистанційного навчання використовується і такі як «відкрита освіта», «електорона освіта», «віртуальне навчання». Але поняття «дистанційне навчання», «дистанційна освіта» трактуються по-різному. Під «дистанційним навчанням» розуміють індивідуальний процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Поняття ж «дистанційна освіта», визначене у 1993 році, і визначає дистанційну освіту як доступ до навчання, коли джерела інформації та студенти розділені у часі, або відстані, або і в часі, і відстані.
    Бібліографічний відділ підготував інформаційно-бібліографічний список «Дистанційна освіта: сучасний формат навчання», метою якого є інформаційна підтримка процесів впровадження форм і методів дистанційної освіти.

понеділок, 6 грудня 2021 р.

середа, 1 грудня 2021 р.

РАБСТВО ЗАБОРОНЕНО. ТОРГІВЛЯ ІСНУЄ

  Щорічно в Україні, з 25 листопада до 10 грудня включно, проводиться Міжнародна кампанія "16 днів проти насильства". Її мета – привернути увагу до проблем подолання насильства в сім’ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок.
Шістнадцятиденний період кампанії охоплює важливі дати, одна з них 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства. 72 роки тому на четвертій сесії Генеральної Асамблеї ООН було прийнято Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми та з експлуатацією проституції третіми особами. 15 лютого 1955 року цей документ набрав чинності в Україні. Проте, незважаючи на скасування та заборону рабства у світі, на жаль, воно не зникло повністю, а продовжує існувати, трансформуючись у різні форми порушень прав людини.
Звичайно, "нові раби" не носять кайданів, їх не пропонують відкрито на ринках, як то було у прадавні часи, на них ніхто не має легальних прав, тому що у всіх країнах рабство заборонено. Тим не менш, люди перетворюються на «товар», який можна продавати і купувати, використовувати як завгодно, а потім викидати як непотріб. Тому торгівля людьми вважається сучасною формою рабства і розглядається на міжнародному рівні як злочин, що карається законом.
Сучасне рабство набуло глобальних масштабів, стало цивілізаційною проблемою, адже в положенні підневільної може опинитися будь-яка людина, незалежно від статі, віку, раси, соціального положення.
Головна мета інформаційно-вебліографічних матеріалів "Рабство заборонено. Торгівля існує"  – ознайомити користувачів з сучасними формами рабства з метою його запобігання та викорінення.
Видання містить перелік джерел віддаленого доступу (електронного архіву наукових періодичних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, офіційного вебпорталу Верховної Ради України, електронних архівів наукових фахових видань України).
Інформаційно-вебліографічні матеріали можуть бути корисними широкому колу користувачів, усім хто цікавиться проблемами боротьби з сучасним рабством та протидії торгівлі людьми.

середа, 24 листопада 2021 р.

БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК ОТГ: СТАН ПРАКТИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

24 листопада 2021 року Полтавською обласною універсальною науковою бібліотекою імені І. П. Котляревського в онлайн форматі проведений обласний семінар «Інноваційний формат традиційної бібліотеки або як стати цікавою для громади» для працівників сільських та селищних бібліотек, що входять до об’єднаних територіальних громад області.
Завідувачка Бібліографічного відділу С. М. Захарченко підготувала консультативні матеріали, що стосуються  бібліотечно-інформаційної та бібліографічної діяльність бібліотек об’єднаних територіальних громад.

четвер, 18 листопада 2021 р.

21 ЛИСТОПАДА - ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ

  Незабаром у нашій державі свято – День Гідності та Свободи. Воно відзначається щороку 21 листопада на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої (2004) та Революції Гідності (2013 року). 
Це свято відзначається на честь ушанування Революції Гідності – події в історії сучасної України, яка змінила життя багатьох українців, їхне бачення світу і себе в ньому.  «Революція гідності» – так назвуть згодом «Євромайдан» – об’єднала весь український народ навколо високої мети – відстоювання незалежності України, її розвитку в європейському співтоваристві, захисту демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, досягнення гідного рівня життя й праці. 
День Гідності та та Свободи – це не просто нагадування про один день у календарі. Він насамперед – про людей Гідності та Свободи, їх принципи і досягнення, які стосуються майбутнього цілих поколінь. Це свято фіксує для історії зміну свідомості українців, їхню соціальну зрілість та відповідальність, воно – живе нагадування, якою ціною здобуто свободу та незалежність нашої держави. 
Пам’ятаймо, що європейську Україну будує кожен із нас своїми вчинками, своєю працею і своєю системою цінності. Важливо, щоб ці цінності базувалися на моралі та державному патріотизмі. 

ДЖЕРЕЛА ДО ТЕМИ:
Книги

1. Бердинських К. Є люди. Теплі історії з майдану / К. Бердинських. – Київ : Брайт Стар   Паблішинг, 2014. – 184 с. : фот.
2. Вітер М. Літопис Революції Гідності / М. Вітер. – Львів : Піраміда, 2017. – 279 с.
3. Гук Н. Євромайдан. Звичайні герої / Н. Гук. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2015. – 144 с. : іл.
4. Гуменюк Б. Б. Блокпост : вірші, новели, публіцистика / Б. Б. Гуменюк. – Київ : Академія, 2016. – 336 с. 
5. Євромайдан: хроніка відчуттів : колекція есе Тараса Прохаська, Івана Ципердюка, Юрія Андруховича, Сергія Жадана, Юрія Винничука. – Брустурів : Дискурсус, 2014. – 156 с.
6. Кошкіна С. Майдан. Нерозказана історія : головне розслідування подій Революції Гідності / С. Кошкіна. – Київ : Брайт Стар Паблишинг, 2015. – 394 с.
7. Майдан. Пряма мова. Кн. 1 / упоряд. О. Ю. Чебанюк. – Київ : Національний музей Революції Гідності, 2019. – 448 с. : іл.  
8. Майдан. Свідчення. Київ, 2013-2014 роки : добірка свідчень про події Революції Гідності в Україні (листопад 2013 - лютий 2014 років) / ред. Л. Фінберг. – Київ : Дух і Літера, 2016. – 784 с. 
9. Помаранчева революція, як це було: Хроніка перемоги : Альманах, [б. м.], 2005. – 256 с. : фото.кол. 
10. Терейковська С. А. Небесна Сотня. Життєписи. Кн.1 / С. А. Терейковська. – Київ : Національний музей Революції Гідності, 2018. – 431 с.
11. Токмань Г. Л. Майдан: сторінка живої історії / Г. Л. Токмань. – 3-тє вид., випр. і доп. – Ніжин : Лисенко М. М., 2016. – 104 с.
12. Шеляженко Ю. В. Мій Євромайдан / Ю. В. Шеляженко. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Шеляженко Ю. В., 2013. – 31 с. 

понеділок, 15 листопада 2021 р.

НОВІ ВИДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ВІДДІЛУ


 
Рівні права є однією з ознак правової держави. Держава зобов'язана забезпечувати дотримання прав людини, передбачених міжнародним законодавством.
Принцип рівності жінок та чоловіків закріплений в Конституції України. Окрім цього Україна ратифікувала Конвенцію про ліквідацію усіх форм дискримінації по відношенню до жінок.
Водночас, ці нормативні акти носять виключно декларативний характер та не забезпечені механізмами реалізації, тобто фінансовими та організаційними ресурсами для забезпечення даних зобов'язань. 
На даний час дискримінація жінок має місце в економічній, політичній, культурних сферах нашого життя, та особливо в повсякденному житті. Однією з латентних проблем нашого суспільства є домашнє насильство. За неофіційними даними (офіційні дані з цієї проблеми відсутні) кожна 5 жінка в Україні є жертвою домашнього насильства. Кваліфікована правова допомога є недоступною для більшості жінок, які потрапили в скрутну ситуацію.
Згідно з останнім звітом Світового економічного форуму, за індексом гендерної нерівності Україна посідає 59-те місце серед 153 країн світу, охоплених цим дослідженням. Така позиція свідчить про значну нерівність, яка є у нашій країні і яку важливо виправляти вже сьогодні.
З огляду на важливість та актуальність теми було складено рекомендаційний список літератури «Гендерна політика в Україні: від рівності прав – до рівності можливостей».

вівторок, 9 листопада 2021 р.

НАУКОВА ПЕРІОДИКА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

 «Імідж сучасного педагога» – електронне наукове фахове видання, засновниками якого є Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського та Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Журнал видається з 1999 року, як електронне наукове видання – з 2017 року.
Проблематика публікацій видання зосереджена на актуальних питаннях педагогіки, педагогічних технологій навчання та виховання, післядипломної педагогічної освіти, педагогічної майстерності, освіти та навчання дорослих, педагогічного менеджменту.
Основне завдання журналу: публікація наукових статей з метою поширення найактуальнішої та найважливішої інформації в галузі педагогічних наук.

 «Освіта та розвиток обдарованої особистості» – щоквартальне науково-методичне видання, засноване у 2012 році Національною академією педагогічних наук України, Інститутом обдарованої дитини НАПН України та Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України.
На сторінках видання висвітлюють проблеми виявлення та розвитку обдарованості дітей і молоді в сучасній Україні, а також аналізують світовий досвід з указаної тематики. В журналі оприлюднюються результати досліджень вітчизняних учених щодо феномену обдарованості, практичні здобутки видатних педагогів України в організації освітнього процесу для розвитку обдарувань учнів, журнал є популярним серед провідних вітчизняних науковців, докторантів, аспірантів і творчих педагогів.

Журнали практикують політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.


четвер, 28 жовтня 2021 р.

НОВІ ВИДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ВІДДІЛУ

Сьогодні цифровий світ став нашою реальністю – більше половини населення Землі користується інтернетом. Ми спілкуємося, здійснюємо покупки, вчимося і управляємо фінансами, не виходячи з дому. Вся інформація тепер знаходиться на мільйонах вебсайтів, що замінило телебачення, газети і журнали. Ми використовуємо електронну пошту, соціальні мережі і блоги, щоб спілкуватися і ділитися важливою інформацією з великою кількістю людей. Зараз відбувається найважливіша трансформація нашого часу – перехід з офлайн до онлайн-режиму або діджіталізація (англ. digitalization).
Враховуючи актуальність даної тематики, бібліографічний відділ Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського підготував рекомендаційний вебліографічний список "Діджиталізація як інструмент взаємодії людини і держави", який містить джерела з питань діджиталізації суспільства, і зокрема – питань цифрової взаємодії органів влади та суспільства, а також ролі бібліотечних установ у системі інформаційно-комунікаційного забезпечення електронного урядування.

понеділок, 11 жовтня 2021 р.

БІДНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН В УКРАЇНІ

17 жовтня, відзначають Міжнародний день боротьби з бідністю, який був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1992 році. Метою проведення цього дня є підвищення усвідомлення необхідності боротися за ліквідацію бідності та злиднів у всіх країнах, особливо в тих, що розвиваються, — необхідності, що набула першочергового значення.
У сьогоденні проблема бідності носить глобальний характер, є однією з ключових проблем суспільства, прерогативою діяльності багатьох міжнародних інституцій, головною соціальною стратегією ХХІ століття, з одного боку, і однією з найбільш болючих проблем сучасності – з іншого. Значна частка населення світу страждає від бідності, що обмежує можливості людського розвитку, породжує масштабні соціальні та політичні конфлікти та створює загрозу для єдності суспільств й безпеки країн.
Бібліографічний відділ ПОУНБ ім. І. П. Котляревського підготував інформаційно-бібліографічні матеріали, актуальність яких полягає в тому, що проблема бідності та пошук шляхів для її подолання залишається однією з найважливіших проблем сучасності і є предметом наукового інтересу та дискусій  як вітчизняних так і зарубіжних науковців протягом багатьох років.

четвер, 7 жовтня 2021 р.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ДО БІБЛІОТЕКИ ЗА ЛИПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2021 РОКУ

Пропонуємо ознайомитися з новинками періодичних видань, які надійшли у фонд ПОУНБ імені І. П. Котляревського у липні-вересні 2021 року. До вашої уваги – віртуальна виставка нових надходжень «Сторінками періодичних видань».
Оригінали можна переглянути у відділах Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського: сектор періодичних видань бібліотеки (кімн. 312); відділ документів із природничих та аграрних наук (кімн. 408); відділ документів із економічних та технічних наук (кімн. 406); відділ абонемента (кімн. 208); відділ мистецтв (кімн. 313).

середа, 29 вересня 2021 р.

30 ВЕРЕСНЯ - ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ БІБЛІОТЕК

 Бібліограф – це особлива сфера компетентності.
 І. Г. Моргенштерн

Сучасне суспільство з його стрімким розвитком цифрових технологій відрізняється мобільністю, мінливістю, високою швидкістю всіх процесів, особливо інформаційних. У зв'язку з цим від сучасного бібліографа потрібна постійна готовність до змін в обсязі і складі послуг, що надаються, способах їх реалізації і призначеної для користувача спрямованості.
Останнім часом ми часто чуємо фразу «в інтернеті все є…». Але коли потрібно знайти щось конкретне, раптом розумієш, що комп'ютер з інтернетом – не готові рішення проблем. Найчастіше користувач стоїть перед вибором якісного і орієнтуючого ресурсу, принципово нових способів організації роботи з інформацією. Отже, без кваліфікованої допомоги фахівця-бібліографа не обійтися. 
В даний час електронне середовище локального і мережевого доступу спрямувало функціонал бібліографа на рівень володіння інформацією різних видів, яка постійно змінюється, зростає. Інформаційний дослідник, інформаційний аналітик та інформаційний навігатор, що знаходиться в процесі постійного пізнання, – такими професійними характеристиками може і повинен володіти сучасний бібліограф.
Компетентність бібліографа – це поєднання знань, умінь і навичок, помножене на досвід. На першому місці за рівнем затребуваності залишається вміння вирішувати складні завдання. Друга за важливістю компетенція – критичне мислення. Через велику кількість та простий доступ до інформації необхідні будуть навички її відбору, правильного переосмислення. Креативність – її значення в сучасному інформаційному світі зростає, так як ускладнення процесів вимагає нестандартних рішень. Четверта компетенція – уміння працювати з людьми. П'ята компетенція – навички координації, взаємодії. Шосте місце за емоційним інтелектом. Сьома компетенція – міркування і прийняття рішень. В умовах мінливого світу необхідно швидко приймати рішення. Восьма компетенція – клієнтоорієнтованість (сервісна орієнтація). Дев'ята компетенція – вміння вести переговори. Замикає десятку – когнітивна гнучкість.
Зазначені компетенції співзвучні нашій практиці. Переконання в необхідності безперервного самовдосконалення приходить не відразу. Справа ця багато в чому особиста, але від рішення залежить розвиток кар'єри. А врешті – щастя працювати на своєму місці, за яке нам, бібліографам, в сьогоднішніх реаліях теж треба боротися.
Шановні колеги, прийміть щирі вітання з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек! бажаємо вам процвітання та оптимізму, залишатися завжди в пошуку нового, вдячних читачів, втілення в життя всіх ваших ідей!  Здоров'я вам, щастя, любові, благополуччя!

пʼятниця, 24 вересня 2021 р.

27 ВЕРЕСНЯ - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ТУРИЗМУ

Історія Всесвітнього дня туризму бере свій початок в 1925 році у Гаазі. Саме в цей час був створений Міжнародний конгрес офіційних туристських організацій, пізніше перейменований на Всесвітню туристичну організацію (United Nations World Tourism Organization; UNWTO). Конгрес займався не тільки розвитком туризму, а й приділяв особливу увагу можливостям, які туризм міг би відкривати для економік розвинених країн і країн, що розвиваються. Стрімко набираючи обертів, це явище стало настільки популярним, що туризмом в тій чи іншій мірі стала займатися переважна більшість людей. Популярність туризму пояснюється дуже просто, туризм – це вигода в усіх напрямках. Він не тільки сприяє процвітанню і благополуччю туристичних регіонів, активно підтримує високий рівень культурного збагачення, яке отримують мандрівники в процесі здійснення своєї поїздки, а й дає величезний заряд бадьорості.
Всесвітній День туризму, як відоме нам сьогодні свято, було започатковано в 1979 році під час асамблеї Всесвітньої туристичної організації UNWTO. Дата була вибрана не випадково - дев'ять років раніше, 27 вересня 1970 року, Всесвітня туристична організація прийняла свій Статут, яким вона керується і до цього дня. Святкування мало на меті залучення уваги до туризму як до потужного інструменту обміну культурним досвідом, налагодження міжнародних зв'язків та напрямку, що здійснює важливий внесок в економіку.
З 1980 року Всесвітній день туризму присвячений певній тематиці. У 2021 році свято присвячене темі "Туризм для інклюзивного зростання".
В Україні Всесвітній день туризму був додатково закріплений указом Президента України від 21 вересня 1998 року № 1047/98, носить назву «День туризму» і відзначається також 27-го вересня.

четвер, 9 вересня 2021 р.

НОВІ ВИДАННЯ БІБЛІОГРАФЧНОГО ВІДДІЛУ

Різноманітність функцій сучасної бібліотеки як відповідь на нові запити суспільства [Електронний ресурс] : оглядовий хронологічний дайджест за матеріалами книг, періодичних видань, електронних ресурсів (до 30-річчя Незалежності України) / Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації, ПОУНБ імені І. П. Котляревського ; уклад. С. М. Захарченко. – ПОУНБ, 2021. – 32 c. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1SRHj2sm8AwfyKNGIcUkhviYi6FNQAfik/view?usp=sharing (дата звернення: 09.09.2021). – Назва з екрана.

середа, 1 вересня 2021 р.

1 ВЕРЕСНЯ - ДЕНЬ ЗНАНЬ

 ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, ШКОЛЯРІ, СТУДЕНТИ!

Вітаємо з новим навчальним роком! Бажаємо набратися терпіння, сил, сміливості і наполегливості для нових відкриттів, для нових перемог і досягнень, для нових знань і прагнень. Нехай весь навчальний рік буде добрим і плідним для всіх!
Бібліографічний відділ Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського готовий стати вашим вірним помічником і надійним штурманом в безкрайньому морі знань!
А для досягнення успіху ми пропонуємо свою допомогу у пошуку необхідної літератури та оволодіння навичками самостійної роботи з різними виданнями інформації – друкованої та електронної.

До ваших послуг:
- монографії, автореферати дисертацій, підручники;
- методичні посібники;
- енциклопедії, довідники;
- журнали;
- художню літературу;
- інші видання, які є у фонді бібліотеки.
ШАНОВНІ СТАРШОКУРСНИКИ!

У справі освоєння обраної вами професії ви вже вийшли на фінішну пряму. Останнє, що вам залишається зробити для отримання диплома – це написати дипломну роботу або виконати дипломний проект. Наша бібліотека завжди рада допомогти вам в цій нелегкій і відповідальній справі, а саме, надати  відомості про друковані та електронні джерела за темою вашого дослідження.
Найактуальніший матеріал можна знайти у періодичних виданнях. Нові відомості з досліджуваних проблем, остання інформація про напрямки розвитку галузі, статистичні дані – все це ви знайдете в журналах, які отримують наші читальні зали (уточнити наявність і місцезнаходження журналів можна в електронному каталозі «Періодичні видання ПОУНБ ім. І. П. Котляревського».
Консультацію по правилам складання списку використаних джерел ви можете отримати в бібліографічному відділі Бібліотеки (2-й поверх, кімн. 212).
Співробітниками відділу розроблена програма «Суперкористувач» навчання інформаційної грамотності «У бібліотеку – за інформаційною культурою». Вона розрахована на послідовне формування знань і умінь користування книгою, бібліотекою, іншими інформаційними ресурсами і технологіями, вчить навикам самостійного пошуку і вибору інформації у бібліотеках та інших центрах інформації.
Програма містить тренінги, інтерактивні заняття:
- «Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки – ключ до інформації»;
- «Сайт ПОУНБ: пошукові можливості»;
- «Інформаційні та пошукові сервиси ПОУНБ ім. І. П. Котляревського»;
- «Локальні і віддалені ресурси наукової бібліотеки»: забезпечення інформаційних потреб учнів, студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій;
- «Інформаційна грамотність та грамотність щодо роботи з даними» (вміння шукати, фільтрувати, оцінювати, використовувати дані, інформацію та цифровий контент);
- «Безпека у віртуальному світі».
Можна записатися на будь-яку тему, яка вас зацікавила.

Контакти: 
Наша адреса: 36020, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 17. кім.212
Тел.: (0532)60-71-45
E-mail: biblpolt@meta.ua

Режим роботи:
Понеділок-четвер: 9.00 – 19.00
П’ятниця, неділя: 10.00 – 18.00
Вихідний: субота

Чекаємо вас і сподіваємося, що наші культурно-просвітницькі проєкти та заходи дозволять вам вирішити проблеми самоосвіти, дозвілля, культури та спілкування. Слідкуйте за інформацією на сайті бібліотеки і в соцмережах.
З БІБЛІОТЕКОЮ ІНФОРМАЦІЯ СТАЄ ДОСТУПНОЮ!
З БІБЛІОТЕКОЮ НАВЧАННЯ СТАЄ ЗАДОВОЛЕННЯМ!

четвер, 19 серпня 2021 р.

ВІД КИЇВСЬКОЇ РУСІ ДО СУЧАСНОСТІ: ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАПОРА

Державний прапор – невід'ємний атрибут кожної країни, що уособлює самобутність та спадкоємність її державотворчих традицій. В Україні Державний Прапор є одним з офіціальних символів держави, що слугує ознакою її суверенітету. Його еволюція у своєрідний спосіб відображає багатовікові процеси розвитку, становлення та життєдіяльності державних утворень.
Серед прапорів Київської Русі переважаючим був червоний колір – найбільш зручний для сигналізації під час бою. Здебільшого русини мали стяги у вигляді горизонтально видовженого трикутника, із зображеннями княжих родових знаків, хрестів, святих та небесних світил.
Джерелом уявлень про козацькі прапори періоду Національної революції 1648–1976 рр. є корогви Чернігівського полку і Ніжинського полку, які нині зберігаються у Військовому музеї в Стокгольмі (Швеція). Вони мають трапецієподібну, прямокутну, інколи з клинцями або косицями, форму. Загалом козацькі прапори найчастіше прикрашали зображення святих, різноманітної форми хрести, зорі, сонце та півмісяць, а кольорова гама не була сталою.
Найдавніший із відомих гетьманських прапорів пов'язаний з ім'ям Б. Хмельницького. Він мав білий колір – традиційний та найбільш поширений серед самостійних володарів. Периметром полотнище оздоблене рудувато-червоною лиштвою. Центр полотнища займає коло, у середині якого зображено хрест над півмісяцем. Належність прапора гетьману засвідчують розміщені в кутах полотнища ініціали гетьмана та абревіатура гетьманського титулу.

вівторок, 6 липня 2021 р.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ДО БІБЛІОТЕКИ ЗА КВІТЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2021 РОКУ

  Пропонуємо ознайомитися з новинками періодичних видань, які надійшли у фонд ПОУНБ імені І. П. Котляревського у квітні-червні 2021 року. До вашої уваги – віртуальна виставка нових надходжень «Сторінками періодичних видань». 
Оригінали можна переглянути у відділах Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського: сектор періодичних видань бібліотеки (кімн. 312); відділ документів із природничих та аграрних наук (кімн. 408); відділ документів із економічних та технічних наук (кімн. 406); відділ абонемента (кімн. 208); відділ мистецтв (кімн. 313).

вівторок, 22 червня 2021 р.

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ЗАПУСТИЛА БІБЛІОТЕЧНИЙ ПОРТАЛ НAН УКРАЇНИ «LibNAS UA»

На сайті Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського опубліковано новину про те, що для удосконалення організації обліку і моніторингу публікаційної та видавничої активності НАН України, Національна наукова бібліотека імені Вернадського підготувала концепцію та тестову версію «Бібліотечного порталу НАН України» − «LibNAS UA».
«LibNAS UA» має на меті:
− консолідацію та уніфікацію подання інформації великого обсягу наукових даних, які супроводжують і є результатом наукової діяльності НАН України;
− приведення  наукових метаданих у відповідність до сучасних міжнародних стандартів цифрової комунікації з можливістю подальшої інтеграції до європейської та світової дослідницької інфраструктури;
− забезпечення відкритого доступу до результатів наукової діяльності;
− оптимізація зусиль з підготовки звітної та атестаційної документації, пов’язаної з обліком публікаційної активності та наукометричних показників установ та науковців НАН України;
− збереження цифрового наукового надбання.
За структуру бібліотечного порталу НАН України, для сумісності з іншими міжнародними системами управління науковою інформацією, запропонували взяти основні елементи структури метаданих єдиного європейського формату наукової інформації CERIF: дослідницька інфраструктура (установи, персоналії) і дослідницький репозитарій (наукові тексти). На базі цих основних положень розробили тестову версію інформаційної платформи Бібліотечного порталу НАН України.
Наразі співробітники Бібліотеки підготували матеріали для інформаційного блоку «Настанови», активували пошукові можливості двох інформаційних блоків «LibNAS UA»: «Установи» та «Науковці». Блок «Установи» відповідає сучасній структурі Національної академії наук України. Він включає всі наукові установи НАН України, які підпорядковані секціям і відділенням. Блок «Науковці» містить інформацію щодо академіків, членів-кореспондентів та очільників установ НАН України.

Джерело: http://www.nbuv.gov.ua/node/5548

понеділок, 7 червня 2021 р.

НАУКОВА ПЕРІОДИКА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Інфраструктура ринку – це електронний фаховий науково-практичний журнал з економічних наук, заснований у 2016 році Причорноморським науково-дослідним інститутом економіки та інновацій.
У журналі висвітлюються актуальні проблеми економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки.
У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих економічних питань, а також пропозиції щодо оптимізації економічних процесів та явищ країни.
Пріоритетами журналу є: дослідження проблем розвитку інфраструктури ринку; інформування наукової спільноти про сучасні монографічні дослідження та проблеми бізнес-освіти; розвиток міжнародних наукових зв’язків. 
Матеріали видання стануть у нагоді студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам, молодим фахівцям, викладачам, науковцям та всім зацікавленим особам.
Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку» виходить щомісячно й поширюється через мережу Інтернет. Видання з відкритим доступом, що означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі.
Для ознайомлення з повними текстами статей можна також скористатися електронним каталогом ПОУНБ імені І. П. Котляревського, де представлені посилання на архів журналу.

вівторок, 25 травня 2021 р.

НОВІ ВИДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ВІДДІЛУ

З метою інформування внутрішньо переміщених осіб з ключових питань, бібліографічний відділ Полтавської ОУНБ імені І. П. Котляревського підготував інформаційну пам’ятку «Юридичні гарантії прав внутрішньо переміщених осіб». До списку включено нормативно–правові акти (у редакції станом на 2020–2021 рр.), коментарі до них, публікації з періодичних видань та ресурси віддаленого доступу.

Юридичні гарантії прав внутрішньо переміщених осіб : інформаційна пам’ятка / Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації, ПОУНБ ім. І. П. Котляревського, бібліографічний відділ ; уклад. О. М. Войцехівська ; відп. за вип. Л. М. Власенко. – Полтава: ПОУНБ, 2020. – 10 с.

понеділок, 17 травня 2021 р.

21 ТРАВНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ КУЛЬТУРНОГО РІЗНОМАНІТТЯ В ІМ'Я ДІАЛОГУ ТА РОЗВИТКУ

  У 2001 році ЮНЕСКО була прийнята Загальна декларація про культурне різноманіття, а рік по тому 21 травня Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй було проголошено Всесвітнім днем культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development).
Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку надає можливість глибше усвідомити цінності культурного розмаїття і допомогти в досягненні цілей Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження від 20 жовтня 2005 р. В Конвенції зазначено, що культурне різноманіття є визначальною рисою людства та стверджується, що культурне різноманіття є спільною спадщиною людства, необхідною для нього, як і біорізноманіття необхідне для природи. Кожен має право брати участь у культурному житті, мати доступ до надбань культури, має право на повагу до культурної ідентичності та ототожнення з культурною спільнотою, на культурне, релігійне та мовне різноманіття, вільно керувати культурною діяльністю тощо.
Україна – багатонаціональна держава. В Україні живуть представники 128 національностей та етнічних груп. Уся історія і культура цих народів, духовне і матеріальне життя розвиваються у тісному взаємозв’язку. Культурне різноманіття важливе, оскільки люди повинні мати можливість усвідомити глибину і різноманіття національної культури не тільки своєї країни, але й інших народів світу; зрозуміти завдяки цьому важливість культурного обміну та збереження існуючих культурних звичаїв, традицій і спадщини, навчитися жити разом у гармонії.

ДЖЕРЕЛА ДО ТЕМИ:

З фонду Полтавської ОУНБ:

1) 63.3(4УКР)

    Г 68
Горєлов М. Є. Українська етнічна нація / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський. - Київ : Еко-Продакшн, 2012. - 176 с. 

2) 91.9:63.5(4УКР)1я1
    Е 88
Етнічні спільноти України: етнографічні особливості : рекомендаційний бібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Культурний центр НДП "Україна духовна" ; уклад. С. М. Остапенко. - Київ : Національна парламентська б-ка України, 2000. - 80 с. - (Культура і побут народу України).

3) 930
    К 17
Калакура Я. С. Ментальний вимір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. - К. : Генеза, 2017. - 560 с. 

4) 63.3(4УКР)Кр
    3-41
Коваленко А. Особливості етнічного і національного складу населення Полтавської області / А. Коваленко // Збірник матеріалів Х студентської наукової конференції історичного факультету, квітень 2007 року. - Полтава : АСМІ, 2007. - С. 229-233.

5) 63.5(4УКР)я73
    М 15
Макарчук С. А. Етнічна історія України : навчальний посібник для студентів вузів / С. А. Макарчук. - Київ : Знання, 2008. - 471 с. 

6) 91.9:66.5я1
    Н 35
Національні меншини в Україні : інформаційно-бібліографічний покажчик / Ін-т досліджень діаспори ; уклад. І. Винниченко. - 2-е вид., доп. - Київ : Стилос, 2003. - 252 с. 

7) 63.3(4УКР)
    С 30
Семенюк С. Українські історико-етнічні землі (Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, Чехія, Австрія, Саксонія) / С. Семенюк. - Львів : Апріорі, 2011. - 638 с. 

8) 63.5(4УКР)
    С 79
Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування : монографія / М. Т. Степико. - К. : Національний ін-т стратегічних досліджень, 2011. - 334 с. 

9) 63.5(4УКР)
    С 83
Стражний О. С. Український менталітет : Ілюзії. Міфи. Реальність / О. С. Стражний. - Київ : Книга, 2008. - 368 с. : іл.

10) 63.5(4УКР)
      Ю 70
Юрій М. Ф. Етногенез українського народу : навчальний посібник для студентів вузів / М. Ф. Юрій. - Київ : Кондор, 2008. - 262 с.

четвер, 13 травня 2021 р.

НАУКОВА ПЕРІОДИКА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Науковий журнал є одним із важливих джерел інформації, місцем зберігання нових наукових ідей для розвитку галузей науки і практики. З розвитком інформаційних технологій виникла можливість комунікацій науковців і практиків з метою розкриття результатів їх досліджень, міркувань й оцінки. Саме електронні наукові журнали стали відкритим дискусійним майданчиком для висвітлення наукових поглядів та обміну ідеями та думками з кожної галузі науки.
Сьогодні більшість друкованих наукових періодичні видань мають електронні версії, що розміщуються на сайтах видавництв і видавничих організацій (наукових установ, університетів тощо). Постійно збільшується кількість журналів у електронному форматі, доступ до яких безоплатний для користувачів мережі Інтернет.
Науковий журнал «Молодий вчений» виступає тією сполучною ланкою, яка дозволяє обговорювати і бути в курсі всіх нових наукових поглядів, одержувати необхідну для освідомлення та аналізу інформацію як по Україні, так і з інших країн. Видання відстежує розвиток зарубіжної наукової думки і завжди висвітлює актуальні питання, пов'язані з кожною галуззю науки.
Концепція видання журналу передбачає необхідність його поширення до максимально широкої читацької аудиторії. Тому журнал «Молодий вчений» поряд з друкованим варіантом безкоштовно розповсюджується в мережі Інтернет. Таким чином, кожен бажаючий, зайшовши на сторінку журналу, зможе скачати будь-який номер і почерпнути з нього необхідну інформацію, а також ознайомитися з усіма матеріалами, які публікуються в цьому виданні.
У журналі представлені наступні розділи: фізико-математичні науки; хімічні науки; біологічні науки; геологічні науки; технічні науки; сільськогосподарські науки; історичні науки; економічні науки; філософські науки; філологічні науки; географічні науки; юридичні науки; педагогічні науки; медичні науки; фармацевтичні науки; ветеринарні науки; мистецтвознавство; архітектура; психологічні науки; військові науки; національна безпека; соціологічні науки; політичні науки; фізичне виховання та спорт; державне управління; культурологія; соціальні комунікації.
Матеріали журналу стануть у нагоді студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам, молодим фахівцям, викладачам, науковцям та всім зацікавленим особам.
Редакція наукового журналу практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Контент розповсюджуються відповідно до ліцезії Creative Commons Attribution Licence.
Для ознайомлення з повними текстами статей можна також скористатися електронним каталогом ПОУНБ імені І. П. Котляревського, де представлені посилання на архів журналу.

середа, 7 квітня 2021 р.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ДО БІБЛІОТЕКИ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2021 РОКУ

  Пропонуємо ознайомитися з новинками періодичних видань, які надійшли у фонд ПОУНБ імені І. П. Котляревського у березні 2021 року. До вашої уваги – віртуальна виставка нових надходжень «Сторінками періодичних видань». 
Оригінали можна переглянути у відділах Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського: сектор періодичних видань бібліотеки (кімн. 312); відділ документів із природничих та аграрних наук (кімн. 408); відділ документів із економічних та технічних наук (кімн. 406); відділ абонемента (кімн. 208); відділ мистецтв (кімн. 313).

вівторок, 30 березня 2021 р.

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ПОУНБ ІМЕНІ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО НА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ

Бібліографічний відділ підготував каталог "Періодичні видання ПОУНБ імені І. П. Котляревського на перше півріччя 2021 року", у якому представлені періодичні видання на 2021 рік, передплачені Полтавською обласною універсальною наукової бібліотекою у друкованому вигляді, та видання віддаленого доступу (посилання на електронні версії журналів). 
Просимо взяти до відома, що засновник має право припинити або призупинити діяльність засобу масової інформації, що передбачено статутом редакції чи договором між засновником і редакцією (головним редактором). У зв'язку з цим можливо несвоєчасне надходження періодичних видань до фондів бібліотеки.
Також звертаємо вашу увагу, що у зв’язку з закриттям багатьма видавництвами друкованих версій журналів та газет, співробітники Бібліографічного відділу формують аналітичні записи з електронних версій журналів відкритого доступу з актуальної тематики.

вівторок, 23 березня 2021 р.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ВІДДІЛУ


Розташування бібліографічних записів у каталогах публічних бібліотек за Універсальною десятковою класифікацією : у 2-х т. / Книжкова палата України ім. Івана Федорова ; уклад. В. М. Муравйова. 
 Київ : Ліра-К, 2020  .

Т. 1 : Скорочені допоміжні та основна таблиці (станом на 2011 рік). – 2020. – 259 с.

Видання містить скорочені еталонні таблиці УДК українською мовою станом на 2011 рік. Таблиця нараховує більше 30 тис. рубрик.
Т. 2 : Алфавітно-предметний покажчик. 
– 2020. – 185 с.

Алфавітно-предметний покажчик (зведений) скорочених еталонних таблиць УДК українською мовою станом на 2011 рік. Покажчик налічує близько 37 тис. понять.


четвер, 18 березня 2021 р.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ВІДДІЛУ

   Систематизація документів та організація каталогів і картотек освітянських бібліотек за таблицями Універсальної десяткової класифікації : практичний посібник / Державна науково-педагогічна б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; уклад. І. Г. Лобановська. - Київ : Ліра-К, 2019. - 105 с. - (На допомогу професійній самоосвіті працівніків освітянських бібліотек). 


У посібнику висвітлено питання наукового і документного класифікування, охарактеризовано систематизацію як процес аналітико-синтетичного опрацювання документів, представлено Універсальну десяткову класифікацію як міжнародну інформаційно-пошукову мову класифікаційного типу. Викладено основні положення загальної та спеціалльної методики систематизування документів за таблицями УДК у галузевому аспекті, подано методичні рекомендації з організації систематичних каталогів, картотек і баз даних за таблицями УДК.
Практичний посібник адресовано працівникам освітянських бібліотек різних типів і видів. Він може стати в нагоді фахівцям бібліотек інших систем і відомств та буде корисним для тих, хто займається науковою, педагогічною та науково-методичною діяльністю.

вівторок, 9 березня 2021 р.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ДО БІБЛІОТЕКИ ЗА ЛЮТИЙ 2021 РОКУ

Пропонуємо ознайомитися з новинками періодичних видань, які надійшли у фонд ПОУНБ імені І. П. Котляревського у лютому 2021 року. До вашої уваги – віртуальна виставка нових надходжень «Сторінками періодичних видань». 
Оригінали можна переглянути у відділах Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського: сектор періодичних видань бібліотеки (кімн. 312); відділ документів із природничих та аграрних наук (кімн. 408); відділ документів із економічних та технічних наук (кімн. 406); відділ абонемента (кімн. 208); відділ мистецтв (кімн. 313).

пʼятниця, 5 березня 2021 р.

ЖІНОЧЕ ЛІДЕРСТВО: НАБЛИЖАЮЧИСЬ ДО РІВНОПРАВНОГО МАЙБУТНЬОГО У СВІТІ В ЧАСИ ПАНДЕМІЇ

 У 2021 році Структура ООН Жінки 
оголосила тему Міжнародного жіночого дня 8 березня – «Жіноче лідерство: наближаючись до рівноправного майбутнього у світі в часи пандемії». Ця тема покликана привернути увагу до величезних зусиль, які жінки та дівчата у всьому світі докладають для побудови більш рівноправного майбутнього та відновлення після пандемії COVID-19.
Незважаючи на те, що прогрес помітний, і упродовж останніх десятиріч правовий статус жінок покращився, до реального досягнення рівноправ’я жінок та чоловіків на практиці ще далеко. Гендерна нерівність та структурні бар’єри існують у багатьох сферах, відводячи жінкам та чоловікам їх традиційні ролі та обмежуючи жінок у можливостях користуватися своїми основними правами. 
Наприклад, жінки все ще недостатньо представлені у суспільному житті та в управлінській діяльності, як це видно з нещодавньої доповіді Генерального секретаря ООН. Жінки є главами держав або урядів у 22 країнах, і лише 24,9 відсотка національних парламентаріїв становлять жінки. За нинішніх темпів прогресу гендерна рівність серед глав урядів займе ще 130 років.
Жінки також ведуть боротьбу з COVID-19, будучи працівниками фронтового та медичного секторів, як науковці, лікарі та доглядальниці, проте вони отримують зарплату на 11 відсотків менше, ніж їхні чоловіки. Аналіз робочих груп COVID-19 із 87 країн виявив, що лише 3,5 відсотка з них мають гендерний паритет.
Ось чому цьогорічний Міжнародний жіночий день - це заклик до рівності поколінь, щоб діяти за рівне майбутнє для всіх. 
Оскільки світ починає потроху оговтуватися від пандемії, важливо звернути увагу на створення умов для більш рівноправного майбутнього для жінок, розширюючи їхні права брати участь в ухваленні рішень в усіх сферах життя, забезпечуючи рівну оплату праці, рівномірний розподіл домашніх обов’язків і неоплачуваних обов’язків по догляду за членами сім’ї, поклавши край будь-яким проявам насильства щодо жінок та дівчат, а також забезпечивши медичні послуги, які б відповідали потребам жінок.
Як і по всьому світу, в Україні спостерігалося зростання кількості випадків домашнього насильства під час пандемії, причому більшість постраждалих становили жінки. Навіть до кризи, спричиненої спалахом COVID-19, гендерно зумовлене насильство було дуже поширеною проблемою: 2 із 3 жінок зазнали психологічного, фізичного або сексуального насильства в Україні.
Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй переконана, що для відстоювання прав жінок та всебічного посилення потенціалу жіночого лідерства у сферах, які стосуються готовності до пандемії та реагування на неї, важливо враховувати точку зору жінок та дівчат при розробці й реалізації політик і програм у всіх сферах, а також на всіх етапах реагування на пандемію та відновлення після неї.

За матеріалами: https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/international-womens-day

ДЖЕРЕЛА ДО ТЕМИ:

  1. Березовська-Чміль О. Гендерні аспекти дослідження політичного лідерства [Електронний ресурс] / О. Березовська-Чміль, М. Крис // Соціально-гуманітарний вісник. - 2020. - Вип. 36. - С. 119-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2020_36_49.
  2. Бочек О. І. Особливості гендерної рівності під час перебування у відпустці по догляду за дитиною: міжнародний досвід  [Електронний ресурс] / О. І. Бочек // Наука і правоохорона. - 2018. - № 3. - С. 15-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2018_3_4.
  3. Буковинська Н. А. Регулювання відносин правової рівності між чоловіком та жінкою в історичній ретроспективі [Електронний ресурс] / Н. А. Буковинська // Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 2. - С. 196-199. - Режим доступу: http://lsej.org.ua/2_2020/53.pdf.

понеділок, 15 лютого 2021 р.

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Позашкільна освіта разом з дошкільною, загальною середньою, професійною, вищою освітою формує цілісний освітній простір і є невід’ємною складовою системи освіти України. Вона відіграє важливу роль у всебічному розвитку особистості. Мала академія наук України є провідною установою в системі позашкільної освіти, яка забезпечує організацію і координацію науково-дослідницької діяльності учнів, створює умови для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення.
Для забезпечення навчально-виховного процесу позашкільної освіти виникає потреба використання різноманітних педагогічних технологій, які дозволяють викладачам реалізувати свої педагогічні ідеї.
Бібліографічний відділ ПОУНБ імені І. П. Котляревського підготував інформаційно-бібліографічні матеріали, які сприяють забезпеченню навчального-виховного процесу.
 

понеділок, 8 лютого 2021 р.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ДО БІБЛІОТЕКИ ЗА СІЧЕНЬ 2021 РОКУ

Пропонуємо ознайомитися з новинками періодичних видань, які надійшли у фонд ПОУНБ імені І. П. Котляревського у січні 2021 року. До вашої уваги – віртуальна виставка нових надходжень «Сторінками періодичних видань». 
Оригінали можна переглянути у відділах Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського: сектор періодичних видань бібліотеки (кімн. 312); відділ документів із природничих та аграрних наук (кімн. 408); відділ документів із економічних та технічних наук (кімн. 406); відділ абонемента (кімн. 208); відділ мистецтв (кімн. 313).

вівторок, 26 січня 2021 р.

БАБИН ЯР: ІСТОРІЯ І ПАМ’ЯТЬ

                          Могильний вітер з тих ярів повіяв —
                          Чад смертних вогнищ, тіл димучих згар.
                          Дивився Київ, гніволиций Київ,
                          Як в полум'ї метався Бабин Яр.
                          За пломінь цей не може буть покути.
                          За погар цей нема ще міри мсти.
                          Будь проклят той, хто зважиться забути.
                          Будь проклят той, хто скаже нам: «прости...»
                                                           Микола Бажан

27 січня у світі відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Україна на державному рівні вшановує жертв трагедії з 2012 року. Генеральна асамблея ООН прийняла 1 листопада 2005 року Резолюцію № 60/7, у якій говориться, що «Голокост, який привів до знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості представників інших національностей, буде завжди слугувати всім людям пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження…». Саме цей документ оголосив Днем пам’яті жертв Голокосту 27 січня. 
Страхітлива політика терору проти євреїв в окупованій Україні знищила їх як соціокультурну й етнорелігійну спільноту. Жертвами Голокосту стали понад 1,5 млн осіб.
Масовою братською могилою і символом Голокосту в Україні став Бабин Яр. Масові розстріли тут розпочалися відразу після вступу нацистів до Києва. Від 27 вересня відбувалися щоденні масові розстріли євреїв – військовополонених і цивільних громадян. Їх пік припадає на 29 – 30 вересня, тривалість – щонайменше до кінця жовтня 1941 р. За цей час загинуло 33 771 осіб. До кінця вересня 1943 р. Бабин Яр продовжував залишатися місцем регулярних розстрілів і захоронень. Серед постраждалих – комуністи-підпільники, роми, душевнохворі, заручники, моряки Дніпровської флотилії, в’язні гестапо, українські націоналісти. Весною 1942 р. починає діяти Сирецький концтабір. Бабин Яр став останнім місцем і для його численних ув’язнених. Бабин Яр – некрополь для більше ніж 100 000 цивільних громадян та військовополонених.

Бібліографічний відділ ПОУНБ імені І. П. Котляревського підготував список джерел за темою трагедії Бабиного Яру, до якого входять матеріали з фонду Полтавської ОУНБ імені І. П. Котляревського, електронного архіву наукових періодичних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та вільних джерел мережі Інтернет.

ДЖЕРЕЛА З ФОНДУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОУНБ:

94(477)
Б 12
- Бабин Яр: масове убивство і пам'ять про нього : матеріали міжнародної наукової конференції, м. Київ, 24-25 жовт. 2011 р. / Український центр вивчення історії Голокосту, Громадський комітет для вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру. - 2-е вид., доп. - Київ : Москаленко О. М., 2017. - 288 с. : іл.  
   Примірників: 1 (Відділ обслуговування користувачів)

373
Б 12
- Бабин Яр: пам'ять на тлі історії : путівник для вчителя : збірник навчально-методичних розробок шкільних занять на основі віртуальної виставки та документального фільму / Український центр вивчення історії Голокосту, Український ін-т національної пам'яті, Громадський комітет для вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру, Музей історії міста Києва ; ред. В. Бобров. - Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. - 156 с. : іл. 
   Примірників: 1 (Відділ обслуговування користувачів)

понеділок, 18 січня 2021 р.

СТАНДАРТ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ. ДОСВІД ЧЕХІЇ

Саме таку назву, якщо перекласти дослівно, має Методична інструкція Міністерства культури Чехії щодо стандарту публічних бібліотечно-інформаційних послуг.
Ці рекомендації деталізовано, базуючись на міжнародних стандартах, прописують і просторову  модель бібліотек, і веб-представництво, і підвищення фахового рівня. Бо компетенції бібліотекаря сьогодні відіграють дуже важливу роль не лише у розвитку і якості  бібліотечних послуг, але й збереженні бібліотеки для громади. 
Отже, рекомендації  встановлюють основні кількісні та якісні умови надання бібліотечних послуг публічними бібліотеками. Це відповідає  правовому порядку Чеської Республіки, що всі положення мають характер рекомендацій, якщо вони не ідентичні положенням діючих правових норм, особливо Закону про бібліотеки.
Інші бібліотеки, такі як університетські, наукові, медичні, музейні тощо, мають спеціалізований характер і в першу чергу призначені для певної групи користувачів (студентів університетів, користувачів у галузі досліджень та розробок тощо), тому не можуть бути структуровані відповідно до кількості населення. З точки зору загальної концепції бібліотечних послуг, не доцільно їх стандартизувати. Для уточнення доступності послуг цих бібліотек достатньо застосувати основний принцип Бібліотечного закону, тобто надавати бібліотечні послуги таким чином, щоб гарантувати рівний доступ для всіх без обмежень. 

четвер, 14 січня 2021 р.

ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА В УМОВАХ КАРАНТИНУ

У зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019) буквально вся планета виявилася на карантині. На жаль, не уникла цієї долі й наша країна. Із запровадженим Кабінетом Міністрів України посиленим карантином у роботодавців наразі виникає чимало питань щодо їх подальших дій, організації роботи та взаємодії з працівниками.
Бібліографічний відділ ПОУНБ ім. І. П. Котляревського підготував список літератури, який допоможе дати відповіді на запитання щодо запровадження дистанційної роботи під час карантину. До списку входять матеріали з фахових періодичних видань по кадровій справі, оплаті праці, бухгалтерському обліку, електронні ресурси з даної тематики. Є нормативні документи, які врегульовують дистанційну роботу під час карантину.
  1. Конвенція про надомну працю [Електронний ресурс]: 20 черв. 1996 р. №177 / Міжнародна організація праці. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_327#Text (дата звернення: 12.01.2021).                                                                          
  2. Кодекс законів про працю України : затв. 10 груд. 1971 р. №322-VIII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 12.01.2021). - Назва з екрана.                
  3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) : Закон України, 17 берез. 2020 р. №530-IX // Урядовий кур’єр. - 2020. - 19 берез. - С. 1 ; Офіційний вісник України. - 2020. - № 26. - С. 26-30.

понеділок, 11 січня 2021 р.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ДО БІБЛІОТЕКИ ЗА ГРУДЕНЬ 2020 РОКУ

Пропонуємо ознайомитися з новинками періодичних видань, які надійшли у фонд ПОУНБ імені І. П. Котляревського у грудні 2020 року. До вашої уваги – віртуальна виставка нових надходжень «Сторінками періодичних видань». 
Оригінали можна переглянути у відділах Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського: сектор періодичних видань бібліотеки (кімн. 312); відділ документів із природничих та аграрних наук (кімн. 408); відділ документів із економічних та технічних наук (кімн. 406); відділ абонемента (кімн. 208); відділ мистецтв (кімн. 313).