четвер, 19 серпня 2021 р.

ВІД КИЇВСЬКОЇ РУСІ ДО СУЧАСНОСТІ: ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАПОРА

Державний прапор – невід'ємний атрибут кожної країни, що уособлює самобутність та спадкоємність її державотворчих традицій. В Україні Державний Прапор є одним з офіціальних символів держави, що слугує ознакою її суверенітету. Його еволюція у своєрідний спосіб відображає багатовікові процеси розвитку, становлення та життєдіяльності державних утворень.
Серед прапорів Київської Русі переважаючим був червоний колір – найбільш зручний для сигналізації під час бою. Здебільшого русини мали стяги у вигляді горизонтально видовженого трикутника, із зображеннями княжих родових знаків, хрестів, святих та небесних світил.
Джерелом уявлень про козацькі прапори періоду Національної революції 1648–1976 рр. є корогви Чернігівського полку і Ніжинського полку, які нині зберігаються у Військовому музеї в Стокгольмі (Швеція). Вони мають трапецієподібну, прямокутну, інколи з клинцями або косицями, форму. Загалом козацькі прапори найчастіше прикрашали зображення святих, різноманітної форми хрести, зорі, сонце та півмісяць, а кольорова гама не була сталою.
Найдавніший із відомих гетьманських прапорів пов'язаний з ім'ям Б. Хмельницького. Він мав білий колір – традиційний та найбільш поширений серед самостійних володарів. Периметром полотнище оздоблене рудувато-червоною лиштвою. Центр полотнища займає коло, у середині якого зображено хрест над півмісяцем. Належність прапора гетьману засвідчують розміщені в кутах полотнища ініціали гетьмана та абревіатура гетьманського титулу.
Важливим свідченням національно-державного розвитку прапорництва в Гетьманщині став унікальний правовий документ 18 ст. Останній український гетьман К. Розумовський зобов'язав своїм ордером від 8 березня 1755 зображувати на сотенних прапорах козацьких полків, виготовлених коштом Малорос. скарбу, з одного боку "герб нації", з другого – "той сотнє, чем оная сотня печатаєтся". Знамена здебільшого виготовлялися із синьої матерії та прикрашалися писаним "золотом" гербом. Сучасні тій добі архівні матеріали та історичні пам'ятки зберегли для нас взірці тогочасних козацьких знамен. Прапор однієї з сотень Лубенського полку зберігається в Національному музеї історії України. Прямокутне полотнище синього кольору прикрашає "герб нації" – козак із мушкетом.
Утвердження синьо-жовтого прапора як державного відбулося із проголошенням Української Народної Республіки. 14 січня 1918 Українська Центральна Рада ухвалила "Тимчасовий закон про фльоту УНР", в якому зазначалося: "2. Прапором Української Військової фльоти є полотнище о двох – блакітному і жовтому кольорах. В кряжі блакітного кольору історичний золотий тризубець з білим внутрішнім полем у ньому. 3. Прапором Української торговельної фльоти є полотнище о двох – блакітному і жовтому кольорах".
Згодом нормативні та конституційні акти інших державних утворень, як то: Директорії УНР, Західноукраїнської Народної Республіки, Карпатської Української Республіки, засвідчили утвердження синьо-жовтих барв як національно-державних усього українського народу. Ухвала Української національної ради 27 червня 1949 р. визначила, аж до ухвалення відповідного закону легітимним законодавчим органом Самостійної Соборної Української Держави, порядок кольорів таким: синій та жовтий.
Державним прапором УСРР/УРСР згідно зі ст. 35 Конституції Української Соціалістичної Радянської Республіки 1919 р. слугувало полотнище червоного кольору із золотими літерами абревіатури назви республіки (згодом доповнене золотим серпом і молотом). Червоний колір символізував народження Української радянської держави в жорстокій класовій боротьбі. Указом Президії ВР УРСР 21 листопада 1949 р. затверджено новий державний прапор. Відтепер полотнище поєднувало дві горизонтальні смуги: верхньої червоного (²/3 частини) та нижньої лазурового (1/3 частини) кольорів. У горішній частині зображувалися золоті серп і молот, а над ними – червона п'ятикутна зірка, обрамлена золотою каймою. Відтоді прапор існував у незмінному вигляді.
У новітні часи національний синьо-жовтий прапор уперше офіційно замайорів на ратуші м. Стрий 14 березня 1990 р. У Києві прапор було піднято над міською мерією пізніше – 24 липня 1990 р. 23 серпня 1991 р. групою народних депутатів синьо-жовтий український прапор внесено у сесійну залу Верховної Ради, а вже 4 вересня 1991 р. його урочисто підняли над будівлею парламенту. 18 вересня 1991 року була підписана постанова про дозвіл "у протокольних заходах використовувати синьо-жовтий прапор", а постанова Верховної Ради України від 28 січня 1992 р. надала йому статусу Державного. Остаточно Прапор Держави Україна затверджено статтею 20 Конституції України у 1996 році.
За матеріалами: Савчук Ю.К. ПРАПОР ДЕРЖАВНИЙ УКРАЇНИ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Prapor_Derzhavnyj.

ДЖЕРЕЛА ДО ТЕМИ:

 • Україна: герби та прапори / упоряд. В. Г. Кисляк. – Київ : Парламентське вид-во, 2020. – 495 с. : іл.
 • Гай-Нижник П. Синьо-жовтий – прапор української державності / П. Гай-Нижник // Культура і життя. – 2019. – Берез. (№ 9/13). – С. 12–14.
 • Гречило А. Конфлікт кольорів : [український прапор] / А. Гречило // Локальна історія. – 2020. – № 8. – С. 76–81.
 • Новак І. В. Етикет державного прапора Електронний ресурс] / І. В. Новак // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2001. – Вип. 5. – С. 44–49. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2001_5_10 (дата звернення: 19.08.2021). – Назва з екрана.
 • Ковтун Л. Український національний прапор у дослідженнях вчених української діаспори: колористичний вимір [Електронний ресурс] / Л. Ковтун // Українознавчий альманах. – 2014. – Вип. 17. – С. 238–241. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2014_17_71 (дата звернення: 19.08.2021). – Назва з екрана.
 • Панченко В. Козацьке прапорництво XVII-XVIII ст. / В. Панченко // Військово-історичний альманах. – 2008. – № 2. – С. 108–109.
 • Петухов В. А. Державний Прапор України: синьо-жовтий чи жовто-блакитний, чи...?  Електронний ресурс] / В. А. Петухов, Ю. Ф. Прадід // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2002. – Вип. 17. – С. 174–178. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2002_17_35 (дата звернення: 19.08.2021). – Назва з екрана.
 • Пустовгар О. Коли і як синьо-жовтий прапор з'явився над Верховною Радою України Електронний ресурс] // Український інститут національної пам’яті : [сайт]. – Режим доступу: https://old.uinp.gov.ua/publication/koli-i-yak-sino-zhovtii-prapor-zyavivsya-nad-verkhovnoyu-radoyu-ukraini (дата звернення: 19.08.2021). – Назва з екрана. 
Сценарії виховних заходів до Дня Державного Прапора України:
 • Бабичева С. Вітаємо! Ви в Україні! : [сценарій до Дня Державного Прапора] / С. Бабичева // Позакласний час. – 2017. – (№ 8). - С. 53–54.
 • Лук’янова С. День Державного Прапора України : свято для дітей старшої групи / С. Лук’янова // Дошкільне виховання. – 2018. – № 7. – С. 34–36.
 • Наш волелюбний стяг : вірші до Дня Державного прапора України // Шкільна бібліотека. – 2018. – № 7. – С. 93–95.
 • Небесно-золотий наш стяг : [сценарій святкування Дня Державного Прапора України] // Позакласний час. – 2014. – № 7. – С. 59–61.
 • Поцелуйко Ю. І. Методичні рекомендації щодо проведення виховного заходу "Державний Прапор України" / Ю. І. Поцелуйко, Т. М. Фарбак // Історія та правознавство. Позакласна робота. – 2015. – № 7. – С. 2–7.
 • Сценарій урочистої лінійки до Дня Державного Прапора України Електронний ресурс] // На урок : освітній проект. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/scenariy-urochisto-liniyki-do-dnya-derzhavnogo-prapora-ukra-ni-110764.html (дата звернення: 19.08.2021). – Назва з екрана.