вівторок, 25 травня 2021 р.

НОВІ ВИДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ВІДДІЛУ

З метою інформування внутрішньо переміщених осіб з ключових питань, бібліографічний відділ Полтавської ОУНБ імені І. П. Котляревського підготував інформаційну пам’ятку «Юридичні гарантії прав внутрішньо переміщених осіб». До списку включено нормативно–правові акти (у редакції станом на 2020–2021 рр.), коментарі до них, публікації з періодичних видань та ресурси віддаленого доступу.

Юридичні гарантії прав внутрішньо переміщених осіб : інформаційна пам’ятка / Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації, ПОУНБ ім. І. П. Котляревського, бібліографічний відділ ; уклад. О. М. Войцехівська ; відп. за вип. Л. М. Власенко. – Полтава: ПОУНБ, 2020. – 10 с.

понеділок, 17 травня 2021 р.

21 ТРАВНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ КУЛЬТУРНОГО РІЗНОМАНІТТЯ В ІМ'Я ДІАЛОГУ ТА РОЗВИТКУ

  У 2001 році ЮНЕСКО була прийнята Загальна декларація про культурне різноманіття, а рік по тому 21 травня Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй було проголошено Всесвітнім днем культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development).
Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку надає можливість глибше усвідомити цінності культурного розмаїття і допомогти в досягненні цілей Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження від 20 жовтня 2005 р. В Конвенції зазначено, що культурне різноманіття є визначальною рисою людства та стверджується, що культурне різноманіття є спільною спадщиною людства, необхідною для нього, як і біорізноманіття необхідне для природи. Кожен має право брати участь у культурному житті, мати доступ до надбань культури, має право на повагу до культурної ідентичності та ототожнення з культурною спільнотою, на культурне, релігійне та мовне різноманіття, вільно керувати культурною діяльністю тощо.
Україна – багатонаціональна держава. В Україні живуть представники 128 національностей та етнічних груп. Уся історія і культура цих народів, духовне і матеріальне життя розвиваються у тісному взаємозв’язку. Культурне різноманіття важливе, оскільки люди повинні мати можливість усвідомити глибину і різноманіття національної культури не тільки своєї країни, але й інших народів світу; зрозуміти завдяки цьому важливість культурного обміну та збереження існуючих культурних звичаїв, традицій і спадщини, навчитися жити разом у гармонії.

ДЖЕРЕЛА ДО ТЕМИ:

З фонду Полтавської ОУНБ:

1) 63.3(4УКР)

    Г 68
Горєлов М. Є. Українська етнічна нація / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський. - Київ : Еко-Продакшн, 2012. - 176 с. 

2) 91.9:63.5(4УКР)1я1
    Е 88
Етнічні спільноти України: етнографічні особливості : рекомендаційний бібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Культурний центр НДП "Україна духовна" ; уклад. С. М. Остапенко. - Київ : Національна парламентська б-ка України, 2000. - 80 с. - (Культура і побут народу України).

3) 930
    К 17
Калакура Я. С. Ментальний вимір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. - К. : Генеза, 2017. - 560 с. 

4) 63.3(4УКР)Кр
    3-41
Коваленко А. Особливості етнічного і національного складу населення Полтавської області / А. Коваленко // Збірник матеріалів Х студентської наукової конференції історичного факультету, квітень 2007 року. - Полтава : АСМІ, 2007. - С. 229-233.

5) 63.5(4УКР)я73
    М 15
Макарчук С. А. Етнічна історія України : навчальний посібник для студентів вузів / С. А. Макарчук. - Київ : Знання, 2008. - 471 с. 

6) 91.9:66.5я1
    Н 35
Національні меншини в Україні : інформаційно-бібліографічний покажчик / Ін-т досліджень діаспори ; уклад. І. Винниченко. - 2-е вид., доп. - Київ : Стилос, 2003. - 252 с. 

7) 63.3(4УКР)
    С 30
Семенюк С. Українські історико-етнічні землі (Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, Чехія, Австрія, Саксонія) / С. Семенюк. - Львів : Апріорі, 2011. - 638 с. 

8) 63.5(4УКР)
    С 79
Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування : монографія / М. Т. Степико. - К. : Національний ін-т стратегічних досліджень, 2011. - 334 с. 

9) 63.5(4УКР)
    С 83
Стражний О. С. Український менталітет : Ілюзії. Міфи. Реальність / О. С. Стражний. - Київ : Книга, 2008. - 368 с. : іл.

10) 63.5(4УКР)
      Ю 70
Юрій М. Ф. Етногенез українського народу : навчальний посібник для студентів вузів / М. Ф. Юрій. - Київ : Кондор, 2008. - 262 с.

четвер, 13 травня 2021 р.

НАУКОВА ПЕРІОДИКА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Науковий журнал є одним із важливих джерел інформації, місцем зберігання нових наукових ідей для розвитку галузей науки і практики. З розвитком інформаційних технологій виникла можливість комунікацій науковців і практиків з метою розкриття результатів їх досліджень, міркувань й оцінки. Саме електронні наукові журнали стали відкритим дискусійним майданчиком для висвітлення наукових поглядів та обміну ідеями та думками з кожної галузі науки.
Сьогодні більшість друкованих наукових періодичні видань мають електронні версії, що розміщуються на сайтах видавництв і видавничих організацій (наукових установ, університетів тощо). Постійно збільшується кількість журналів у електронному форматі, доступ до яких безоплатний для користувачів мережі Інтернет.
Науковий журнал «Молодий вчений» виступає тією сполучною ланкою, яка дозволяє обговорювати і бути в курсі всіх нових наукових поглядів, одержувати необхідну для освідомлення та аналізу інформацію як по Україні, так і з інших країн. Видання відстежує розвиток зарубіжної наукової думки і завжди висвітлює актуальні питання, пов'язані з кожною галуззю науки.
Концепція видання журналу передбачає необхідність його поширення до максимально широкої читацької аудиторії. Тому журнал «Молодий вчений» поряд з друкованим варіантом безкоштовно розповсюджується в мережі Інтернет. Таким чином, кожен бажаючий, зайшовши на сторінку журналу, зможе скачати будь-який номер і почерпнути з нього необхідну інформацію, а також ознайомитися з усіма матеріалами, які публікуються в цьому виданні.
У журналі представлені наступні розділи: фізико-математичні науки; хімічні науки; біологічні науки; геологічні науки; технічні науки; сільськогосподарські науки; історичні науки; економічні науки; філософські науки; філологічні науки; географічні науки; юридичні науки; педагогічні науки; медичні науки; фармацевтичні науки; ветеринарні науки; мистецтвознавство; архітектура; психологічні науки; військові науки; національна безпека; соціологічні науки; політичні науки; фізичне виховання та спорт; державне управління; культурологія; соціальні комунікації.
Матеріали журналу стануть у нагоді студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам, молодим фахівцям, викладачам, науковцям та всім зацікавленим особам.
Редакція наукового журналу практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Контент розповсюджуються відповідно до ліцезії Creative Commons Attribution Licence.
Для ознайомлення з повними текстами статей можна також скористатися електронним каталогом ПОУНБ імені І. П. Котляревського, де представлені посилання на архів журналу.