понеділок, 24 жовтня 2022 р.

НОВІ ВИДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ВІДДІЛУ

Пандемія COVID-19 та її можливі наслідки для суспільства : рекомендаційний бібліографічний покажчик. Вип. 1 : «Туристична галузь в умовах пандемії COVID-19: тенденції та заходи підтримання» / Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І. П. Котляревського, бібліографічний відділ ; уклад. В. А. Лашко ; ред. К. М. Щира ; відп. за вип. Л. М. Власенко. – Полтава : ПОУНБ, 2022.  51 с.

Глобальна криза, викликана пандемією коронавірусу, радикально змінила туристичну галузь у всьому світі, і Україна не є винятком. Туризм є одним із тих секторів економіки, що постраждав найбільше. Введення карантинного режиму, тимчасове закриття кордонів, обмеження переміщення між населеними пунктами стало для туристичної галузі не вимушеними заходами безпеки, а перевіркою на виживання.
Головна мета випуску – ознайомити користувачів зі станом туристичної галузі в Україні та світі в умовах пандемії COVID-19 її наслідками та заходами підтримки.
Випуск «Туристична галузь в умовах пандемії COVID-19: тенденції та заходи підтримання» має рекомендаційний характер. Призначений для викладачів, студентів, бібліотечних працівників, працівників туристичної сфери і всіх тих, хто цікавиться питаннями туризму в умовах пандемії COVID-19. 

пʼятниця, 14 жовтня 2022 р.

РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ЗІТКНЕННЯ З НОВОЮ РЕАЛЬНІСТЮ

Сьогодні українська економіка стикнулася з небаченим за всю свою історію шоком. Повномасштабне військове вторгнення північних сусідів завдало потужного удару по всіх ланках економічної системи нашої держави. Знизилося виробництво основних видів продукції, зокрема тієї, що становить основу експортного потенціалу України. Крім того, заблоковані порти, а відтак і левова частка зовнішньої торгівлі. Нищиться транспортно-логістична, соціальна, маркетингова та інженерна інфраструктура цілих регіонів. Відбувається відтік кадрів за кордон та їх часткова передислокація на захід держави, що тимчасово викидає з активного економічного життя сотні тисяч, або й мільйони людей.
Все це ставить під загрозу можливість надійного та довготривалого закріплення успіхів Збройних сил України на фронтах нинішньої війни. Адже загальновідомим є той факт, що без надійного економічного тилу досягати військових перемог доволі складно, а забезпечити стійке повоєнне зростання – фактично неможливо. Тому сьогодні вітчизняна економіка дедалі очевидніше стає одним з пріоритетних фронтів, який визначатиме як подальший перебіг військових дій, так і спроможність нашої держави успішно відбудовуватись після їх закінчення.  
Борщевський В. Економіка війни та повоєнний економічний розвиток України: проблеми, пріоритети, завдання [Електронний ресурс] / В. Борщевський, І. Куропась, О. Микита // Громадський простір : [інформаційний портал]. – Режим доступу: https://www.prostir.ua/?news=ekonomika-vijny-ta-povojennyj-ekonomichnyj-rozvytok-ukrajiny-problemy-priorytety-zavdannya (дата звернення: 06.10.2022). 

ДЖЕРЕЛА ДО ТЕМИ:
  • Антоненко В. Вплив російської військової агресії на природні туристичні ресурси України [Електронний ресурс] / В. Антоненко, В. Хуткий // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Туризм. – 2022. – Т. 5, № 1. – С. 64–82. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknut_2022_5_1_8 (дата звернення: 12.10.2022).
  • Антонюк В. П. Ризики і втрати людського капіталу внаслідок війни [Електронний ресурс] / В. П. Антонюк // Економічний вісник Донбасу. – 2022. – № 1. – С. 110–116. – Режим доступу: http://evd.luguniv.edu.ua/index.php/evd/article/view/335 (дата звернення: 10.10.2022).
  • Балакірєва О. М. Війна в Україні: сприйняття населенням та її вплив на якість життя [Електронний ресурс] / О. М. Балакірєва, Д. А. Дмитрук // Український соціум. – 2022. – № 1. – С. 116–122. – Режим доступу: https://ukr-socium.org.ua/uk/archive/1-80-2022/vijna-v-ukraini-spryjniattia-naselenniam-ta-ii-vplyv-na-iakist-zhyttia/ (дата звернення: 10.10.2022). 
  • Бєлікова Н. Якість життя населення, яке постраждало від військових дій [Електронний ресурс]  / Н. Бєлікова, С. Індика, А. Цьось, Л. Ващук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. – 2022. – № 1. – С. 3–9. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2022_1_3 (дата звернення: 12.10.2022).
  • Веселов М. Ю. Проблеми здійснення примусового відчуження транспортних засобів за правопорушення, пов’язані з керуванням у стані сп’яніння в умовах правового режиму воєнного стану / М. Ю. Веселов, С. В. Маслянко // Правова держава. – 2022. – № 46. - С. 51-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2022_46_7 (дата звернення: 06.10.2022).
  • Возняк Г. В. Підприємницькі активи територіальних громад в умовах війни: нові виклики та проблеми управління  / Г. В. Возняк // Фінанси України. – 2022. – № 3. – С. 38–52.
  • Гай-Нижник П. Російсько-українська війна — війна за життя (2014 — 2022 рр.): періодизація  [Електронний ресурс] / П. Гай-Нижник // Українознавство. – 2022. – № 1. – С. 51–76. – Режим доступу: http://journal.ndiu.org.ua/article/view/255750 (дата звернення: 06.10.2022).
  • Горна М. О. Навчання під час війни: забезпечення безперервності освітнього процесу в Україні та за її межами [Електронний ресурс] / М. О. Горна, Н. Б. Пронь // Освітня аналітика України. – 2022. – Вип. 2. – С. 112–127. – Режим доступу: https://cutt.ly/MXIRSfz (дата звернення: 06.10.2022).