вівторок, 30 березня 2021 р.

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ПОУНБ ІМЕНІ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО НА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ

Бібліографічний відділ підготував каталог "Періодичні видання ПОУНБ імені І. П. Котляревського на перше півріччя 2021 року", у якому представлені періодичні видання на 2021 рік, передплачені Полтавською обласною універсальною наукової бібліотекою у друкованому вигляді, та видання віддаленого доступу (посилання на електронні версії журналів). 
Просимо взяти до відома, що засновник має право припинити або призупинити діяльність засобу масової інформації, що передбачено статутом редакції чи договором між засновником і редакцією (головним редактором). У зв'язку з цим можливо несвоєчасне надходження періодичних видань до фондів бібліотеки.
Також звертаємо вашу увагу, що у зв’язку з закриттям багатьма видавництвами друкованих версій журналів та газет, співробітники Бібліографічного відділу формують аналітичні записи з електронних версій журналів відкритого доступу з актуальної тематики.

вівторок, 23 березня 2021 р.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ВІДДІЛУ


Розташування бібліографічних записів у каталогах публічних бібліотек за Універсальною десятковою класифікацією : у 2-х т. / Книжкова палата України ім. Івана Федорова ; уклад. В. М. Муравйова. 
 Київ : Ліра-К, 2020  .

Т. 1 : Скорочені допоміжні та основна таблиці (станом на 2011 рік). – 2020. – 259 с.

Видання містить скорочені еталонні таблиці УДК українською мовою станом на 2011 рік. Таблиця нараховує більше 30 тис. рубрик.
Т. 2 : Алфавітно-предметний покажчик. 
– 2020. – 185 с.

Алфавітно-предметний покажчик (зведений) скорочених еталонних таблиць УДК українською мовою станом на 2011 рік. Покажчик налічує близько 37 тис. понять.


четвер, 18 березня 2021 р.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ВІДДІЛУ

   Систематизація документів та організація каталогів і картотек освітянських бібліотек за таблицями Універсальної десяткової класифікації : практичний посібник / Державна науково-педагогічна б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; уклад. І. Г. Лобановська. - Київ : Ліра-К, 2019. - 105 с. - (На допомогу професійній самоосвіті працівніків освітянських бібліотек). 


У посібнику висвітлено питання наукового і документного класифікування, охарактеризовано систематизацію як процес аналітико-синтетичного опрацювання документів, представлено Універсальну десяткову класифікацію як міжнародну інформаційно-пошукову мову класифікаційного типу. Викладено основні положення загальної та спеціалльної методики систематизування документів за таблицями УДК у галузевому аспекті, подано методичні рекомендації з організації систематичних каталогів, картотек і баз даних за таблицями УДК.
Практичний посібник адресовано працівникам освітянських бібліотек різних типів і видів. Він може стати в нагоді фахівцям бібліотек інших систем і відомств та буде корисним для тих, хто займається науковою, педагогічною та науково-методичною діяльністю.

вівторок, 9 березня 2021 р.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ДО БІБЛІОТЕКИ ЗА ЛЮТИЙ 2021 РОКУ

Пропонуємо ознайомитися з новинками періодичних видань, які надійшли у фонд ПОУНБ імені І. П. Котляревського у лютому 2021 року. До вашої уваги – віртуальна виставка нових надходжень «Сторінками періодичних видань». 
Оригінали можна переглянути у відділах Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського: сектор періодичних видань бібліотеки (кімн. 312); відділ документів із природничих та аграрних наук (кімн. 408); відділ документів із економічних та технічних наук (кімн. 406); відділ абонемента (кімн. 208); відділ мистецтв (кімн. 313).

пʼятниця, 5 березня 2021 р.

ЖІНОЧЕ ЛІДЕРСТВО: НАБЛИЖАЮЧИСЬ ДО РІВНОПРАВНОГО МАЙБУТНЬОГО У СВІТІ В ЧАСИ ПАНДЕМІЇ

 У 2021 році Структура ООН Жінки 
оголосила тему Міжнародного жіночого дня 8 березня – «Жіноче лідерство: наближаючись до рівноправного майбутнього у світі в часи пандемії». Ця тема покликана привернути увагу до величезних зусиль, які жінки та дівчата у всьому світі докладають для побудови більш рівноправного майбутнього та відновлення після пандемії COVID-19.
Незважаючи на те, що прогрес помітний, і упродовж останніх десятиріч правовий статус жінок покращився, до реального досягнення рівноправ’я жінок та чоловіків на практиці ще далеко. Гендерна нерівність та структурні бар’єри існують у багатьох сферах, відводячи жінкам та чоловікам їх традиційні ролі та обмежуючи жінок у можливостях користуватися своїми основними правами. 
Наприклад, жінки все ще недостатньо представлені у суспільному житті та в управлінській діяльності, як це видно з нещодавньої доповіді Генерального секретаря ООН. Жінки є главами держав або урядів у 22 країнах, і лише 24,9 відсотка національних парламентаріїв становлять жінки. За нинішніх темпів прогресу гендерна рівність серед глав урядів займе ще 130 років.
Жінки також ведуть боротьбу з COVID-19, будучи працівниками фронтового та медичного секторів, як науковці, лікарі та доглядальниці, проте вони отримують зарплату на 11 відсотків менше, ніж їхні чоловіки. Аналіз робочих груп COVID-19 із 87 країн виявив, що лише 3,5 відсотка з них мають гендерний паритет.
Ось чому цьогорічний Міжнародний жіночий день - це заклик до рівності поколінь, щоб діяти за рівне майбутнє для всіх. 
Оскільки світ починає потроху оговтуватися від пандемії, важливо звернути увагу на створення умов для більш рівноправного майбутнього для жінок, розширюючи їхні права брати участь в ухваленні рішень в усіх сферах життя, забезпечуючи рівну оплату праці, рівномірний розподіл домашніх обов’язків і неоплачуваних обов’язків по догляду за членами сім’ї, поклавши край будь-яким проявам насильства щодо жінок та дівчат, а також забезпечивши медичні послуги, які б відповідали потребам жінок.
Як і по всьому світу, в Україні спостерігалося зростання кількості випадків домашнього насильства під час пандемії, причому більшість постраждалих становили жінки. Навіть до кризи, спричиненої спалахом COVID-19, гендерно зумовлене насильство було дуже поширеною проблемою: 2 із 3 жінок зазнали психологічного, фізичного або сексуального насильства в Україні.
Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй переконана, що для відстоювання прав жінок та всебічного посилення потенціалу жіночого лідерства у сферах, які стосуються готовності до пандемії та реагування на неї, важливо враховувати точку зору жінок та дівчат при розробці й реалізації політик і програм у всіх сферах, а також на всіх етапах реагування на пандемію та відновлення після неї.

За матеріалами: https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/international-womens-day

ДЖЕРЕЛА ДО ТЕМИ:

  1. Березовська-Чміль О. Гендерні аспекти дослідження політичного лідерства [Електронний ресурс] / О. Березовська-Чміль, М. Крис // Соціально-гуманітарний вісник. - 2020. - Вип. 36. - С. 119-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2020_36_49.
  2. Бочек О. І. Особливості гендерної рівності під час перебування у відпустці по догляду за дитиною: міжнародний досвід  [Електронний ресурс] / О. І. Бочек // Наука і правоохорона. - 2018. - № 3. - С. 15-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2018_3_4.
  3. Буковинська Н. А. Регулювання відносин правової рівності між чоловіком та жінкою в історичній ретроспективі [Електронний ресурс] / Н. А. Буковинська // Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 2. - С. 196-199. - Режим доступу: http://lsej.org.ua/2_2020/53.pdf.