пʼятниця, 5 березня 2021 р.

ЖІНОЧЕ ЛІДЕРСТВО: НАБЛИЖАЮЧИСЬ ДО РІВНОПРАВНОГО МАЙБУТНЬОГО У СВІТІ В ЧАСИ ПАНДЕМІЇ

 У 2021 році Структура ООН Жінки 
оголосила тему Міжнародного жіночого дня 8 березня – «Жіноче лідерство: наближаючись до рівноправного майбутнього у світі в часи пандемії». Ця тема покликана привернути увагу до величезних зусиль, які жінки та дівчата у всьому світі докладають для побудови більш рівноправного майбутнього та відновлення після пандемії COVID-19.
Незважаючи на те, що прогрес помітний, і упродовж останніх десятиріч правовий статус жінок покращився, до реального досягнення рівноправ’я жінок та чоловіків на практиці ще далеко. Гендерна нерівність та структурні бар’єри існують у багатьох сферах, відводячи жінкам та чоловікам їх традиційні ролі та обмежуючи жінок у можливостях користуватися своїми основними правами. 
Наприклад, жінки все ще недостатньо представлені у суспільному житті та в управлінській діяльності, як це видно з нещодавньої доповіді Генерального секретаря ООН. Жінки є главами держав або урядів у 22 країнах, і лише 24,9 відсотка національних парламентаріїв становлять жінки. За нинішніх темпів прогресу гендерна рівність серед глав урядів займе ще 130 років.
Жінки також ведуть боротьбу з COVID-19, будучи працівниками фронтового та медичного секторів, як науковці, лікарі та доглядальниці, проте вони отримують зарплату на 11 відсотків менше, ніж їхні чоловіки. Аналіз робочих груп COVID-19 із 87 країн виявив, що лише 3,5 відсотка з них мають гендерний паритет.
Ось чому цьогорічний Міжнародний жіночий день - це заклик до рівності поколінь, щоб діяти за рівне майбутнє для всіх. 
Оскільки світ починає потроху оговтуватися від пандемії, важливо звернути увагу на створення умов для більш рівноправного майбутнього для жінок, розширюючи їхні права брати участь в ухваленні рішень в усіх сферах життя, забезпечуючи рівну оплату праці, рівномірний розподіл домашніх обов’язків і неоплачуваних обов’язків по догляду за членами сім’ї, поклавши край будь-яким проявам насильства щодо жінок та дівчат, а також забезпечивши медичні послуги, які б відповідали потребам жінок.
Як і по всьому світу, в Україні спостерігалося зростання кількості випадків домашнього насильства під час пандемії, причому більшість постраждалих становили жінки. Навіть до кризи, спричиненої спалахом COVID-19, гендерно зумовлене насильство було дуже поширеною проблемою: 2 із 3 жінок зазнали психологічного, фізичного або сексуального насильства в Україні.
Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй переконана, що для відстоювання прав жінок та всебічного посилення потенціалу жіночого лідерства у сферах, які стосуються готовності до пандемії та реагування на неї, важливо враховувати точку зору жінок та дівчат при розробці й реалізації політик і програм у всіх сферах, а також на всіх етапах реагування на пандемію та відновлення після неї.

За матеріалами: https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/international-womens-day

ДЖЕРЕЛА ДО ТЕМИ:

 1. Березовська-Чміль О. Гендерні аспекти дослідження політичного лідерства [Електронний ресурс] / О. Березовська-Чміль, М. Крис // Соціально-гуманітарний вісник. - 2020. - Вип. 36. - С. 119-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2020_36_49.
 2. Бочек О. І. Особливості гендерної рівності під час перебування у відпустці по догляду за дитиною: міжнародний досвід  [Електронний ресурс] / О. І. Бочек // Наука і правоохорона. - 2018. - № 3. - С. 15-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2018_3_4.
 3. Буковинська Н. А. Регулювання відносин правової рівності між чоловіком та жінкою в історичній ретроспективі [Електронний ресурс] / Н. А. Буковинська // Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 2. - С. 196-199. - Режим доступу: http://lsej.org.ua/2_2020/53.pdf.
 4. Буковинська Н. Гендерна рівність: шлях до успіху чи загроза майбутньому? [Електронний ресурс] / Н. Буковинська // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 3. - С. 191-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_3_43.
 5. Бурбій А. В. Нормативно-правові засади забезпечення гендерної рівності в Україні  [Електронний ресурс] / А. В. Бурбій // Наука і правоохорона. - 2018. - № 2. - С. 264-272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2018_2_35.
 6. Бухтіярова І. Г. Особливості генезису гендерного насильства [Електронний ресурс] / І. Г. Бухтіярова, О. А. Бухтіяров // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2020. - № 2. - С. 73-75. - Режим доступу: http://apnl.dnu.in.ua/2_2020/17.pdf.
 7. Веденьєва О. А. Гендерна рівність в контексті розвитку громадянського суспільства [Електронний ресурс] / О. А. Веденьєва // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2017. - № 8. - С. 47-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2017_8_13.
 8. Голуб О. А. Гендерна рівність як складова розвитку соціальної держави  [Електронний ресурс] / О. А. Голуб // Держава і право. Серія : Юридичні науки. - 2018. - Вип. 79. - С. 89-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jurnaukdir_2018_79_10.
 9. Гордєєва І. Проблема гендерної рівності в сучасній Україні  [Електронний ресурс] / І. Гордєєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. - 2019. - Вип. 40. - С. 106-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_7_2019_40_16.
 10. Грицай І. О. Принцип гендерної рівності у соціально-економічній сфері на місцевому рівні: вітчизняний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / І. О. Грицай // Приватне та публічне право. - 2018. - № 2. - С. 3-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prpulaw_2018_2_3.
 11. Грицай І. О. Теоретико-правова характеристика механізму забезпечення принципу гендерної рівності [Електронний ресурс] / І. О. Грицай // Правові новели. - 2018. - № 5. - С. 7-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prno_2018_5_3.
 12. Гурський В. Є. Правове регулювання гендерної рівності жінок в Україні [Електронний ресурс] / В. Є. Гурський // Правовий часопис Донбасу. - 2018. - № 3. - С. 6-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppd_2018_3_3.
 13. Дем’янчук Т. Д. Правові основи гендерної рівності й недискримінації на ринку праці [Електронний ресурс] / Т. Д. Дем’янчук, О. І. Пташник-Середюк // Порівняльно-аналітичне право. - 2018. - № 6. - С. 65-68. - Режим доступу: http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/PAP_6_2018.pdf.
 14. Жилінська О. І. Жінки в управлінні: український досвід і сучасні реалії / О. І. Жилінська, І. М. Горбась, Т. Ю. Прилуцька // Бізнес Інформ. - 2020. - № 8. - С. 245-250. - Режим доступу: http://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_8_0_245_250.
 15. Зозуля К. С. Гендерна нерівність: проблематика міжнародно-правового захисту прав жінок [Електронний ресурс]  / К. С. Зозуля // Молодий вчений. - 2018. - № 11. - С. 110-113. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/27.pdf.
 16. Камінська Н. В. Діяльність міжнародних організацій у сфері забезпечення гендерної рівності [Електронний ресурс] / Н. В. Камінська, М. М. Свєшнікова // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . - 2020. - № 1. - С. 102-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2020_1_14.
 17. Корчака Є. О. Міжнародно-правовий статус жінки. Європейський погляд [Електронний ресурс] / Є. О. Корчака, К. Ю. Савчук // Порівняльно-аналітичне право. - 2018. - № 4. - С. 468-470. - Режим доступу: http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/Porivnyalno-analitichne-pravo-4-2018.pdf.
 18. Костюк І. В. Гендерні аспекти лідерства у сфері управління  [Електронний ресурс] / І. В. Костюк, В. В. Стадник // Вісник Хмельницького національного університету. – 2019. – № 2. – С. 57–61. – Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/7980/1/7.pdf.
 19. Кот К. Жінка-лідерка в сучасних психологічних дослідженнях [Електронний ресурс] / К. Кот // Психологія людини: свідомість і реальність: збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції (30–31 жовтня 2018 року, Ніжин) / за ред. М. В. Папучі. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. С. 120-122. – Режим доступу: http://www.ndu.edu.ua/storage/2018/psuh_svid_real.pdf#page=120.
 20. Крушельницька Т. А. Соціально-економічний вплив пандемії COVID-19 у контексті державної політики реалізації Глобальної цілі сталого розвитку № 5 "Гендерна рівність”  [Електронний ресурс] / Т. А. Крушельницька, О. Ю. Матвеєва, В. М. Наумов // Ефективність державного управління. - 2020. - Вип. 2. - С. 249-269. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2020_2_19.
 21. Кушнир Н. В. Міжнародний досвід законодавчого забезпечення гендерної рівності [Електронний ресурс] / Н. В. Кушнир // Право і Безпека. - 2017. - № 1. - С. 93-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2017_1_19.
 22. Мазоренко М. О. Вплив мас-медіа на формування гендерних аспектів іміджу особистості жінок-лідерів  [Електронний ресурс] / М. О. Мазоренко // Проблеми екстремальної та кризової психології. - 2013. - Вип. 14(4). - С. 136-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekp_2013_14(4)__23.
 23. Марценюк Т. О. Гендер для всіх. Виклик стереотипам / Т. О. Марценюк. - К. : Основи, 2017. - 256 с. : іл.   
 24. Пекарчук А. В. Гендерна рівність в Україні: необхідність переосмислення підходу до розуміння [Електронний ресурс] / А. В. Пекарчук // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2018. - № 3. - С. 224-228. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvdv_s_2018_3_46.
 25. Першина А. Пандемія COVID-19 та її вплив на стан гендерно обумовленого насильства [Електронний ресурс] / А. Першина, Т. Короткий // Український часопис міжнародного права. - 2020. - № 2. - С. 87-90. - Режим доступу: http://jusintergentes.com.ua/images/2020/2/Pershyna.pdf.
 26. Саєнко О. С. Гендерна дискримінація жінок: доктринальні та конституційно-правові аспекти [Електронний ресурс] / О. С. Саєнко // Правова держава. - 2020. - № 37. - С. 57-64. - Режим доступу: http://pd.onu.edu.ua/article/view/201513/205170.
 27. Серга Т. Гендерні взаємини : стереотипи чоловічих та жіночих ролей / Т. Серга // Соціальний педагог. - 2020. - Листоп.-груд. (№ 11/12). - С. 22-33.
 28. Сотнікова Ю. В. Проблема забезпечення гендерної рівності в Україні в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] / Ю. В. Сотнікова, Е. Р. Степанова // Бізнес Інформ. - 2019. - № 4. - С. 239-245. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_4_34.
 29. Спіцина Г. Особливості правового регулювання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні / Г. Спіцина // Публічне право. - 2018. - № 3. - С. 175-181.
 30. Суслова І. М. Гендерна рівність як цивілізаційний вибір України [Електронний ресурс] / І. М. Суслова, О. А. Голуб // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. - 2019. - № 2. - С. 152-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iblsd_2019_2_20.
 31. Уварова, Олена Олександрівна. Права жінок та гендерна рівність  [Електронний ресурс] : навчальний посібник / О. О. Уварова. – Київ, 2018. – 204 с. https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/08/MSc-9-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
 32. Усанова Л.А. Гендерні стереотипи та проблеми лідерства [Електронний ресурс] / Л.А. Усанова, М.М. Нестеренко // Філософські обрії. - 2015. - № 33. - С. 98-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FiloFilo_2015_33_11.
 33. Шубала І. В. Оцінка забезпечення гендерної рівності у сфері праці в умовах євроінтеграції України  [Електронний ресурс] / І. В. Шубала, А.І. Гордійчук // Економічний форум. - 2019. - № 4. - С. 258-266. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2019_4_41.
Дата звернення до джерел віддаленого доступу: 05.03.2021 р.