понеділок, 15 лютого 2021 р.

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Позашкільна освіта разом з дошкільною, загальною середньою, професійною, вищою освітою формує цілісний освітній простір і є невід’ємною складовою системи освіти України. Вона відіграє важливу роль у всебічному розвитку особистості. Мала академія наук України є провідною установою в системі позашкільної освіти, яка забезпечує організацію і координацію науково-дослідницької діяльності учнів, створює умови для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення.
Для забезпечення навчально-виховного процесу позашкільної освіти виникає потреба використання різноманітних педагогічних технологій, які дозволяють викладачам реалізувати свої педагогічні ідеї.
Бібліографічний відділ ПОУНБ імені І. П. Котляревського підготував інформаційно-бібліографічні матеріали, які сприяють забезпеченню навчального-виховного процесу.