пʼятниця, 24 грудня 2021 р.

КУЛЬТУРА ЧИТАННЯ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ: ТРАДИЦІЙНІ ПРАКТИКИ, НОВІ МОЖЛИВОСТІ

  Культура читання формувалася й видозмінювалася протягом всієї історії людства. Її розвиток і трансформація залежали не лише від суспільно-політичних, соціокультурних та економічних умов, але й від появи нових носіїв інформації. Тому проблема культури читання, яка є багатоаспектною і багатогранною, охоплює як оптимальні методи опрацювання та засвоєння інформації, так і способи та засоби для збереження її матеріальних носіїв. 
  Культуру читання на сьогодні можна трактувати як стратегію діяльності в інформаційному текстовому просторі, що включає вміння знаходити потрібну інформацію, адекватно її сприймати й оцінювати, творчо використовувати для власного розвитку. Завданням бібліотеки залишається надання допомоги користувачам у роботі з книгою, з інформацією і виховання культури читання. Саме у цій інституції читачі проходять особливу інформаційну підготовку: опановують знання й уміння організації інформаційного пошуку за допомогою як традиційної, так і сучасної інформаційної технології. Бібліотека стає інформаційно-освітнім центром, завдання якого – формування нової культури читання користувачів сучасної книгозбірні та підготовка інформаційних продуктів, необхідних для читача, шляхом аналізу і синтезу знайденої інформації. 
  Бібліографічний відділ підготував віртуальний бібліографічний список, мета якого - формування культури читання в цифрову епоху засобами бібліотек, усвідомленому застосуванню нововведень та стимулюванню ділової активності бібліотечних фахівців.

середа, 22 грудня 2021 р.

НОВІ ВИДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ВІДДІЛУ

Дистанційне навчання – нова організація освітнього процесу, що ґрунтується на використанні як кращих традиційних методів навчання, так і нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також на принципах самостійного навчання, призначена для широких верств населення незалежно від матеріального забезпечення, місця проживання, стану здоров’я. Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні технології викладення матеріалу, здобувати повноцінну освіту, підвищувати кваліфікацію співробітників у територіально розподілених місцях. Процес навчання може відбуватися будь-де і будь-коли.
Серед інших назв дистанційного навчання використовується і такі як «відкрита освіта», «електорона освіта», «віртуальне навчання». Але поняття «дистанційне навчання», «дистанційна освіта» трактуються по-різному. Під «дистанційним навчанням» розуміють індивідуальний процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Поняття ж «дистанційна освіта», визначене у 1993 році, і визначає дистанційну освіту як доступ до навчання, коли джерела інформації та студенти розділені у часі, або відстані, або і в часі, і відстані.
    Бібліографічний відділ підготував інформаційно-бібліографічний список «Дистанційна освіта: сучасний формат навчання», метою якого є інформаційна підтримка процесів впровадження форм і методів дистанційної освіти.

понеділок, 6 грудня 2021 р.

середа, 1 грудня 2021 р.

РАБСТВО ЗАБОРОНЕНО. ТОРГІВЛЯ ІСНУЄ

  Щорічно в Україні, з 25 листопада до 10 грудня включно, проводиться Міжнародна кампанія "16 днів проти насильства". Її мета – привернути увагу до проблем подолання насильства в сім’ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок.
Шістнадцятиденний період кампанії охоплює важливі дати, одна з них 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства. 72 роки тому на четвертій сесії Генеральної Асамблеї ООН було прийнято Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми та з експлуатацією проституції третіми особами. 15 лютого 1955 року цей документ набрав чинності в Україні. Проте, незважаючи на скасування та заборону рабства у світі, на жаль, воно не зникло повністю, а продовжує існувати, трансформуючись у різні форми порушень прав людини.
Звичайно, "нові раби" не носять кайданів, їх не пропонують відкрито на ринках, як то було у прадавні часи, на них ніхто не має легальних прав, тому що у всіх країнах рабство заборонено. Тим не менш, люди перетворюються на «товар», який можна продавати і купувати, використовувати як завгодно, а потім викидати як непотріб. Тому торгівля людьми вважається сучасною формою рабства і розглядається на міжнародному рівні як злочин, що карається законом.
Сучасне рабство набуло глобальних масштабів, стало цивілізаційною проблемою, адже в положенні підневільної може опинитися будь-яка людина, незалежно від статі, віку, раси, соціального положення.
Головна мета інформаційно-вебліографічних матеріалів "Рабство заборонено. Торгівля існує"  – ознайомити користувачів з сучасними формами рабства з метою його запобігання та викорінення.
Видання містить перелік джерел віддаленого доступу (електронного архіву наукових періодичних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, офіційного вебпорталу Верховної Ради України, електронних архівів наукових фахових видань України).
Інформаційно-вебліографічні матеріали можуть бути корисними широкому колу користувачів, усім хто цікавиться проблемами боротьби з сучасним рабством та протидії торгівлі людьми.