пʼятниця, 24 грудня 2021 р.

КУЛЬТУРА ЧИТАННЯ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ: ТРАДИЦІЙНІ ПРАКТИКИ, НОВІ МОЖЛИВОСТІ

  Культура читання формувалася й видозмінювалася протягом всієї історії людства. Її розвиток і трансформація залежали не лише від суспільно-політичних, соціокультурних та економічних умов, але й від появи нових носіїв інформації. Тому проблема культури читання, яка є багатоаспектною і багатогранною, охоплює як оптимальні методи опрацювання та засвоєння інформації, так і способи та засоби для збереження її матеріальних носіїв. 
  Культуру читання на сьогодні можна трактувати як стратегію діяльності в інформаційному текстовому просторі, що включає вміння знаходити потрібну інформацію, адекватно її сприймати й оцінювати, творчо використовувати для власного розвитку. Завданням бібліотеки залишається надання допомоги користувачам у роботі з книгою, з інформацією і виховання культури читання. Саме у цій інституції читачі проходять особливу інформаційну підготовку: опановують знання й уміння організації інформаційного пошуку за допомогою як традиційної, так і сучасної інформаційної технології. Бібліотека стає інформаційно-освітнім центром, завдання якого – формування нової культури читання користувачів сучасної книгозбірні та підготовка інформаційних продуктів, необхідних для читача, шляхом аналізу і синтезу знайденої інформації. 
  Бібліографічний відділ підготував віртуальний бібліографічний список, мета якого - формування культури читання в цифрову епоху засобами бібліотек, усвідомленому застосуванню нововведень та стимулюванню ділової активності бібліотечних фахівців.