четвер, 18 березня 2021 р.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ФОНДУ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ВІДДІЛУ

   Систематизація документів та організація каталогів і картотек освітянських бібліотек за таблицями Універсальної десяткової класифікації : практичний посібник / Державна науково-педагогічна б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; уклад. І. Г. Лобановська. - Київ : Ліра-К, 2019. - 105 с. - (На допомогу професійній самоосвіті працівніків освітянських бібліотек). 


У посібнику висвітлено питання наукового і документного класифікування, охарактеризовано систематизацію як процес аналітико-синтетичного опрацювання документів, представлено Універсальну десяткову класифікацію як міжнародну інформаційно-пошукову мову класифікаційного типу. Викладено основні положення загальної та спеціалльної методики систематизування документів за таблицями УДК у галузевому аспекті, подано методичні рекомендації з організації систематичних каталогів, картотек і баз даних за таблицями УДК.
Практичний посібник адресовано працівникам освітянських бібліотек різних типів і видів. Він може стати в нагоді фахівцям бібліотек інших систем і відомств та буде корисним для тих, хто займається науковою, педагогічною та науково-методичною діяльністю.