четвер, 14 січня 2021 р.

ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА В УМОВАХ КАРАНТИНУ

У зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019) буквально вся планета виявилася на карантині. На жаль, не уникла цієї долі й наша країна. Із запровадженим Кабінетом Міністрів України посиленим карантином у роботодавців наразі виникає чимало питань щодо їх подальших дій, організації роботи та взаємодії з працівниками.
Бібліографічний відділ ПОУНБ ім. І. П. Котляревського підготував список літератури, який допоможе дати відповіді на запитання щодо запровадження дистанційної роботи під час карантину. До списку входять матеріали з фахових періодичних видань по кадровій справі, оплаті праці, бухгалтерському обліку, електронні ресурси з даної тематики. Є нормативні документи, які врегульовують дистанційну роботу під час карантину.
 1. Конвенція про надомну працю [Електронний ресурс]: 20 черв. 1996 р. №177 / Міжнародна організація праці. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_327#Text (дата звернення: 12.01.2021).                                                                          
 2. Кодекс законів про працю України : затв. 10 груд. 1971 р. №322-VIII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 12.01.2021). - Назва з екрана.                
 3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) : Закон України, 17 берез. 2020 р. №530-IX // Урядовий кур’єр. - 2020. - 19 берез. - С. 1 ; Офіційний вісник України. - 2020. - № 26. - С. 26-30.
 4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) : Закон України, 30 берез. 2020 р. №540-IX // Урядовий кур’єр. - 2020. - 8 квіт. - С. 1-4 ; Офіційний вісник України. - 2020. - № 30. - С. 5-28.
 5. Баловсяк Н. Топ функцій ZoomiSkype для віддаленої роботи / Н. Баловсяк //   Діловодство. - 2020. - № 6. - С. 34-45.
 6. Барабаш Б. Дистанційна робота: міжнародний досвід / Б. Барабаш // Кадровик України. - 2020. - № 8. - С. 74-76.
 7. Боднарчук О. Г. Щодо переведення науково-педагогічних (наукових) працівників на дистанційну (надомну) роботу у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19): новації законодавства [Електронний ресурс] / О. Г. Боднарчук, О. І. Боднарчук // Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 5. - С. 96-99. - Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/5_2020/23.pdf (дата звернення: 12.01.2021). - Назва з екрана.
 8. Габрук О. Дистанційна робота працівників під час карантину: новації у запровадженні та оплата / О. Габрук // Праця та зарплата. - 2020. - 15 квіт. (№14). - С. 2-4.
 9. Догадіна О. Вихід із карантину: зразки документів, щоб повернути працівників на робочі місця / О. Догадіна // Кадровик 01. - 2020. - №  5. - С. 4-8.
 10. Дистанційна робота: нові трактування старих понять / інтерв’ю з юристом В. Коломійчук // Діловодство. - 2020. - № 4/5. - С. 16-24.
 11. Житкова І. Трудовий договір про дистанційну роботу. Взірець із підказками / І. Житкова // Кадровик 01. - 2020. - №  6. - С. 14-20.
 12. Житкова І. Як запровадити дистанційну роботу після карантину / І. Житкова // Кадровик 01. - 2020. - №  6. - С. 10-13.
 13. Житкова І. Як запровадити дистанційну роботу / І. Житкова, О. Догадіна // Довідник секретаря та офіс-менеджера. - 2020. - №  4. - С. 39-40; Кадровик 01. - 2020. - №  4. - С. 24-26.
 14. Заєць Н. Два варіанти, як організувати віддалену роботу тендерного комітету / Н. Заєць // Держзакупівлі. - 2020. - № 5. - С. 14-17.
 15. Ільяшов Б. Дистанційна робота не впливає на оплату праці : [на запитання відповідає адвокат, керуючий партнер АО "Ліга Права"] / Б. Ільяшов // Урядовий кур’єр. - 2020. - 24 квіт. - С. 6.
 16. Карантинуйте з користю!  : як організувати дистанційну роботу / пер. М. В. Юдіна // Педагогічна майстерня. - 2020. - № 5. - С. 17-20.
 17. Кириллов И. Дистанционная работа в условиях пандемии - временная мера или новая реальность? / И. Кириллов // Сети и бизнес. - 2020. - № 2. - С. 20-28.
 18. Клименко О. Дистанційна (надомна) робота: правила оформлення / О. Клименко // Кадровик України. - 2020. - №  6/7. - С. 6-19.
 19. Кузнецова М. Ю. Гарантії прав працівників при виконанні роботи дистанційно (на дому) [Електронний ресурс] / М. Ю. Кузнецова // Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 3. - С. 159-161. - Режим доступу: http://lsej.org.ua/3_2020/40.pdf (дата звернення: 12.01.2021). - Назва з екрана.
 20. Лук’янчук Н. Надомна і дистанційна робота. У чому між ними різниця? / Н. Лук’янчук // Управління фінансами. - 2020. - № 8. - С. 76-79.
 21. Максименко Н. Психологічні предиктори діяльності ІТ-фахівців в умовах переходу організацій до дистанційної роботи [Електронний ресурс] / Н. Максименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. - 2018. - Т. 2, № 9. - С. 38-42. - Режим доступу: https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology/article/view/165/164 (дата звернення:12.01.2021). - Назва з екрана.
 22. Мацокін А. Держслужбовець та дистанційна робота & гнучкий режим робочого часу / А. Мацокін // Держслужбовець. - 2020. - Листоп. (№ 11). - С. 9-18.
 23. Мацокін А. Дистанційна робота, гнучкий графік і викривачі: березневі квіточки у КЗпП / А. Мацокін // Держслужбовець. - 2020. - Квіт. (№ 4). - С. 28-32.
 24. Мирний І. Дистанційна робота: табель обліку та організація робочого місця / І. Мирний, Л. Ушакова // Держслужбовець. - 2020. - Квіт. (№ 4). - С. 45-47.
 25. Молчанова С. Сервіси веб 2.0 в умовах дистанційної роботи [Електронний ресурс] / Молчанова С. // Бібліотека у форматі Д°. - 2020. - № 2. - С. 14-16. - Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/121#page/14/mode/2up (дата звернення: 12.01.2021). - Назва з екрана.
 26. Новіков Д. О. Цивілістичний характер змін у Кодексі законів про працю України, пов’язаних із впровадженням правового регулювання дистанційної роботи [Електронний ресурс]/ Д. О. Новіков, О. М. Лук’янчиков // Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 4. - С. 100-103. - Режим доступу: http://lsej.org.ua/4_2020/25.pdf (дата звернення:12.01.2021). - Назва з екрана.
 27. Носіков О. Карантин & кадрова робота : [організація дистанційної роботи; оформлення простою] / О. Носіков // Держслужбовець. - 2020. - Трав. (№ 5). - С. 68-71.
 28. Павлинська А. Надомна і дистанційна робота : як її бачить український законодавець та як ці питання регулюються в інших країнах / А. Павлинська, К. Лотош // Юридична газета. - 2020. - 10 листоп. (№ 21). - С. 14-15.
 29. Певнева С. Наради онлайн і віддалений доступ до робочого ПК. Як технічно організувати дистанційну роботу / С. Певнева // Довідник секретаря та офіс-менеджера. - 2020. - №  4. - С. 63-69.
 30. Попова-Тудалецька Є. Помічник на віддаленій роботі: як працювати в умовах пандемії / Є. Попова-Тудалецька // Довідник секретаря та офіс-менеджера. - 2020. - №  5. - С. 35-39.
 31. Результати дослідження практики організації віддаленої роботи у державних органах / Н. Алюшина [та ін.] // Держслужбовець. - 2020. - Трав. (№ 5). - С. 8-15.
 32. Розколупа Н. Організація дистанційної (надомної) роботи в бібліотеці / Н. Розколупа // Бібліотечна планета. - 2020. - № 2. - С. 6-7.
 33. Середа А. Віддалена робота: як зменшити ризики її невиконання / А. Середа // Все про бухгалтерський облік. - 2020. - 1 черв. - С. 31-35.
 34. Сударкін О. Дистанційна робота та гнучкий графік без втрати якості командної взаємодії / О. Сударкін // Кадровик України. - 2018. - №  5. - С. 102-108.
 35. Тихонюк О. В. Щодо розуміння самозахисту в умовах дистанційної роботи на період карантину [Електронний ресурс] / О. В. Тихонюк // Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 5. - С. 107-112. - Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/5_2020/26.pdf (дата звернення: 12.01.2021). - Назва з екрана.
 36. Томко Ю. Практика трудового права та пандемія: чи буде так, як було? / Ю. Томко // Юридична газета. - 2020. - 13 жовт. (№ 19). - С. 24.
 37. Трегубов А. Защитить на расстоянии: как снизить риски утечки данных в условиях удаленной работы / А. Трегубов // Бизнес и безопасность. - 2020. - № 3. - С. 45-46.
 38. Ушакова Л. Дистанційна (надомна) робота / Л. Ушакова // Оплата праці. - 2020. - 23 лип. (№ 14). - С. 12-16.
 39. Цедал Нили. Всё, что нужно знать об удаленной работе : 15 вопросов с ответами, которые помогут максимально эффективно спланировать работу на расстоянии / Цедал Нили // Промислова безпека. - 2020. - № 3. - С. 20-25.
 40. Як підготуватися до другої хвилі коронавірусу, щоб не повторити минулих помилок // Кадровик 01. - 2020. - №  9. - С. 71-76. - Підготувала експертна група MCFR Кадри.
 41. Як налаштуватися на продуктивну роботу вдома // Кадровик 01. - 2020. - №  4. - С. 82-83. - Підготувала Експертна група MCFR Кадри.
 42. Якимчук Г. Логопед онлайн : організація дистанційної роботи з дітьми із порушеннями мовлення  / Г. Якимчук // Дошкільне виховання. - 2020. - № 8. - С. 13-15.