вівторок, 22 червня 2021 р.

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ЗАПУСТИЛА БІБЛІОТЕЧНИЙ ПОРТАЛ НAН УКРАЇНИ «LibNAS UA»

На сайті Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського опубліковано новину про те, що для удосконалення організації обліку і моніторингу публікаційної та видавничої активності НАН України, Національна наукова бібліотека імені Вернадського підготувала концепцію та тестову версію «Бібліотечного порталу НАН України» − «LibNAS UA».
«LibNAS UA» має на меті:
− консолідацію та уніфікацію подання інформації великого обсягу наукових даних, які супроводжують і є результатом наукової діяльності НАН України;
− приведення  наукових метаданих у відповідність до сучасних міжнародних стандартів цифрової комунікації з можливістю подальшої інтеграції до європейської та світової дослідницької інфраструктури;
− забезпечення відкритого доступу до результатів наукової діяльності;
− оптимізація зусиль з підготовки звітної та атестаційної документації, пов’язаної з обліком публікаційної активності та наукометричних показників установ та науковців НАН України;
− збереження цифрового наукового надбання.
За структуру бібліотечного порталу НАН України, для сумісності з іншими міжнародними системами управління науковою інформацією, запропонували взяти основні елементи структури метаданих єдиного європейського формату наукової інформації CERIF: дослідницька інфраструктура (установи, персоналії) і дослідницький репозитарій (наукові тексти). На базі цих основних положень розробили тестову версію інформаційної платформи Бібліотечного порталу НАН України.
Наразі співробітники Бібліотеки підготували матеріали для інформаційного блоку «Настанови», активували пошукові можливості двох інформаційних блоків «LibNAS UA»: «Установи» та «Науковці». Блок «Установи» відповідає сучасній структурі Національної академії наук України. Він включає всі наукові установи НАН України, які підпорядковані секціям і відділенням. Блок «Науковці» містить інформацію щодо академіків, членів-кореспондентів та очільників установ НАН України.

Джерело: http://www.nbuv.gov.ua/node/5548