понеділок, 11 жовтня 2021 р.

БІДНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН В УКРАЇНІ

17 жовтня, відзначають Міжнародний день боротьби з бідністю, який був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1992 році. Метою проведення цього дня є підвищення усвідомлення необхідності боротися за ліквідацію бідності та злиднів у всіх країнах, особливо в тих, що розвиваються, — необхідності, що набула першочергового значення.
У сьогоденні проблема бідності носить глобальний характер, є однією з ключових проблем суспільства, прерогативою діяльності багатьох міжнародних інституцій, головною соціальною стратегією ХХІ століття, з одного боку, і однією з найбільш болючих проблем сучасності – з іншого. Значна частка населення світу страждає від бідності, що обмежує можливості людського розвитку, породжує масштабні соціальні та політичні конфлікти та створює загрозу для єдності суспільств й безпеки країн.
Бібліографічний відділ ПОУНБ ім. І. П. Котляревського підготував інформаційно-бібліографічні матеріали, актуальність яких полягає в тому, що проблема бідності та пошук шляхів для її подолання залишається однією з найважливіших проблем сучасності і є предметом наукового інтересу та дискусій  як вітчизняних так і зарубіжних науковців протягом багатьох років.