вівторок, 9 листопада 2021 р.

НАУКОВА ПЕРІОДИКА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

 «Імідж сучасного педагога» – електронне наукове фахове видання, засновниками якого є Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського та Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Журнал видається з 1999 року, як електронне наукове видання – з 2017 року.
Проблематика публікацій видання зосереджена на актуальних питаннях педагогіки, педагогічних технологій навчання та виховання, післядипломної педагогічної освіти, педагогічної майстерності, освіти та навчання дорослих, педагогічного менеджменту.
Основне завдання журналу: публікація наукових статей з метою поширення найактуальнішої та найважливішої інформації в галузі педагогічних наук.

 «Освіта та розвиток обдарованої особистості» – щоквартальне науково-методичне видання, засноване у 2012 році Національною академією педагогічних наук України, Інститутом обдарованої дитини НАПН України та Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України.
На сторінках видання висвітлюють проблеми виявлення та розвитку обдарованості дітей і молоді в сучасній Україні, а також аналізують світовий досвід з указаної тематики. В журналі оприлюднюються результати досліджень вітчизняних учених щодо феномену обдарованості, практичні здобутки видатних педагогів України в організації освітнього процесу для розвитку обдарувань учнів, журнал є популярним серед провідних вітчизняних науковців, докторантів, аспірантів і творчих педагогів.

Журнали практикують політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.