вівторок, 14 листопада 2017 р.


Виданням "Стандарти з інформації, бібліотечної і видавничої справи за станом на 01.09.2017 : бібліографічний покажчик / Державна науково-технічна бібліотека України. -  Київ : ДТНБ, 2017. - [11 с.]" інформує про відміну наступних стандартів:

  • ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення - буде скасовано з 01.01.2018 р. Діє ДСТУ ISO 5127-2007;
  • ДСТУ 2394-94 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібілографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення - буде скасовано з 01.01.2018 р. Діє ДСТУ ISO 5127-2007;
  • ДСТУ ГОСТ 7.9-2009 (ИСО 214-76) СІБВС. Реферат и аннотация. Общие требования - буде скасовано з 01.01.2018 р.