середа, 7 березня 2018 р.

"КОБЗАР" - НАЦІОНАЛЬНА СВЯТИНЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

З-поміж безлічі книг, з якими має справу історія світової літератури, поодиноко виділяються ті, що ввібрали в себе науку віків і мають для народу значення заповітне.
До таких належать «Кобзар», книга, яку народ український поставив на першому місці серед успадкованих з минулого національних духовних скарбів.
Дивовижна доля цієї книги. Поезії, що входять до неї, складались на тернистих дорогах поетового життя, писались то в мандрах, то в казематах, мережились при світлі білих ночей Півночі і в пісках пустель закаспійських, під самотнім сонцем вигнання. Хоча більшість поезій написані поза межами рідного краю, наскрізно струменить у них світлий образ Дніпра і мріє синя далеч українських степів. На випадкових аркушиках паперу та в захалявних книжечках поетова рука прихапцем, покрадьки записувала рядки, що стануть дорогими для цілого народу, донесуть до нього крізь усі перепони віщі і вічні слова.
Книга формувалася поступово, рік за роком, формувало її саме поетове життя, і все найістотніше із цього життя, з великого життя українського кріпака Тараса Шевченка — від його юності й до останнього подиху — ввібрав у себе цей класичних розмірів томик, збірник поезій, що його в хвилину творчого осяяння було найменовано «Кобзарем». Відтоді, впродовж багатьох десятирічь книга ця буде настільною книгою кожного українця.
Олесь ГончарДжерела до теми:
 • Бєляєва, Лілія Вікентіївна. «Кобзар» Т. Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : книгознавче та бібліографічне дослідження / Л. В. Бєляєва, І. Д. Войченко. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. - 993 с. 
 • Бігун О. "Кобзар" Т. Шевченка: між Старим і Новим Завітом (до проблеми літературної діалогічності) [Електронний ресурс] / О. Бігун // Шевченкознавчі студії. - 2013. - Вип. 16. - С. 3-9. - Режим доступу: http://philology.knu.ua/php/34/9/sh16.pdf. – Назва з екрана.
 • Ганницький С. Г. Видання "Кобзаря” Т. Г. Шевченка коштом Платона Симиренка: маловідомі аспекти  [Електронний ресурс] / С. Г. Ганницький // Український селянин. - 2006. - Вип. 10. - С. 118-120. - Режим доступу: http://biblioteka.cdu.edu.ua/bulleten/ukrpeasants/US10.pdf. – Назва з екрана.
 • Гуляк А. Віддзеркалення релігійного світогляду Тараса Шевченка у художній системі "Кобзаря"  [Електронний ресурс] / А. Гуляк // Шевченкознавчі студії. - 2015. - Вип. 18. - С. 31-41. - Режим доступу: http://philology.knu.ua/files/2015/sh-s-18.pdf. – Назва з екрана.
 • Ківшар Т. І. Ювілейний празький "Кобзарь" 1840–1940 рр. Т. Шевченка: до історії видання [Електронний ресурс]  / Т. І. Ківшар // Українська біографістика. - 2014. - Вип. 11. - С. 134-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2014_11_11. – Назва з екрана.
 • "Кобзар" Шевченка - епохальне явище в українській літературі / підготував Г. Філь // Народна армія. - 2010. - 2 квіт.- С.8-10 ("Світогляд", № 4).
 • Коваленко А. "Кобзар" Тараса Шевченка та його перші ілюстратори  [Електронний ресурс] / А. Коваленко // Віче. - 2014. - № 7. - С. 62-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2014_7_34. – Назва з екрана.
 • Криштальська О. "Кобзар" Т. Шевченка в перекладах іспанською мовою / О. Криштальська // Слово і час. - 2006. - № 3. -  С. 49-52.
 • Ланге А. Образ матері в "Кобзарі" Тараса Шевченка  [Електронний ресурс] / А. Ланге // Шевченкознавчі студії. - 2014. - Вип. 18. - С. 186-194. - Режим доступу: http://philology.knu.ua/files/2015/sh-s-18.pdf. – Назва з екрана.
 • Овдійчук Л. М. Празьке видання "Кобзаря" Тараса Шевченка у європейському історико-літературному дискурсі [Електронний ресурс] / Л. М. Овдійчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. - 2014. - Вип. 1. - С. 44-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2014_1_9. – Назва з екрана.
 • Рудзицький А. "Кобзар", ілюстрований Василем Седляром  / А. Рудзицький // Образотворче мистецтво. - 2009. - № 4. -  С. 26-29.
 • Семенюк В. Перший "Кобзар” Тараса Шевченка 1840 року: унікальний випадок чи геніальна закономірність? [Електронний ресурс]  / В. Семенюк // Вісник Львівської національної академії мистецтв. - 2014. - Вип. 25. - С. 260-267. - Режим доступу: http://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/25/28.pdf. – Назва з екрана.
 • Степченко О. П. До історії видання Шевченкового "Кобзаря" Санкт-Петербурзьким "Благодійним товариством видання загальнокорисних та дешевих книг для народу" / О. П. Степченко [Електронний ресурс] // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2014. - Вип. 18. - С. 566-575. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2014_18_40. – Назва з екрана.
 • Хоменко, Олександр. "Кобзар" як світоглядна підстава акту злуки: українознавчі проекції історичного феномену / О. Хоменко // Українознавство. - 2015. - № 1. -  С. 29-43.
 • Яблонська О. Український світ першого видання "Кобзаря" Тараса Шевченка  [Електронний ресурс] / О. Яблонська // Українознавчий альманах. - 2013. - Вип. 12. - С. 150-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2013_12_44. – Назва з екрана.