вівторок, 25 вересня 2018 р.

ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА СУХОМЛИНСЬКОГО

28 вересня 2018 року педагогічна спільнота України та світу відзначаєтиме 100-літній ювілей від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського.
Василь Сухомлинський – один з найвідоміших педагогів ХХ століття, який увійшов в історію педагогіки як педагог-гуманіст, творець педагогічної системи, в центрі якої перебуває дитина як унікальна особистість. Він створив цілісну і досить ефективну методику виховання Людини і Громадянина, яка спрямована на всебічний розвиток особистості, показав зразки педагогічної майстерності, запропонував ряд оптимальних методів навчання та виховання, розробив численні рекомендації та поради практичним працівникам, за що завоював вдячність сотень тисяч людей.
Василь Сухомлинський є автором цілого ряду педагогічних праць: «Серце віддаю дітям», «Народження громадянина», «Як виховати справжню людину», «Сто порад учителеві», «Батьківська педагогіка» та ін. Загалом він написав 41 монографію, понад 600 наукових статей.
Творчість Василя Сухомлинського є своєрідною педагогічною енциклопедією всебічного розвитку особистості, теоретичні аспекти та практичний досвід якої в умовах модернізації змісту сучасної шкільної освіти та впровадження нових державних стандартів є актуальними і заслуговують на подальше ґрунтовне вивчення та використання.

Джерела до теми:
Інформаційні джерела про В. О. Сухомлинського
Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського в освіті сьогодення