середа, 20 листопада 2019 р.

21 ЛИСТОПАДА - ДЕНЬ ГІДНОСТІ І СВОБОДИ

21 листопада щороку в Україні відзначається День Гідності і Свободи. Згідно з указом Президента України Петра Порошенка № 872/2014 «Про День Гідності та Свободи» від 13 листопада 2014 року це свято встановлене «з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року - лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору…»
Свято встановлено на честь початку двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. Ці революційні події неодноразово ставали і ставатимуть об’єктом досліджень політологів, економістів, соціологів, юристів, до них неодноразово зверталися і звертатимуться політики, громадські діячі. Цікавість до Помаранчевої революції і Революції Гідності з боку суспільства покликана через їх актуальність і вплив, які вони здійснюють на життя громадян.

Джерела до теми:
 • Про День Гідності та Свободи [Електронний ресурс] : указ від 13 листоп. 2014 р. № 872/2014 / Україна. Президент. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/872/2014 .
 • Білик Г. Особливості зображення Революції Гідності в українській літературі 2013–2015 років [Електронний ресурс] / Г. Білик // Рідний край. - 2015. - № 2. - С. 118-124. - Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1sI86bXQzjgBWEGpiQdHQStEj1_wvS8yB/view.
 • Богініч О. Л. Громадянське суспільство України після Революції гідності: уроки та перспективи [Електронний ресурс] / О. Л. Богініч // Правова держава. - 2018. - Вип. 29. - С. 63-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2018_29_10.
 • Вайт С. Переосмислення "помаранчевої революції” [Електронний ресурс] / С. Вайт, Є. Макалістер // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2010. - № 2. - С. 3-27. - Режим доступу: http://stmm.in.ua/archive/ukr/2010-2/3.pdf.
 • Гай–Нижник П. П. Революційні події в Україні: боротьба за право вибору і національну гідність (листопад 2013 р. – лютий 2014 р.) [Електронний ресурс] / П. П. Гай–Нижник // Гілея: науковий вісник. - 2018. - Вип. 132. - С. 100-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_132_29.
 • Горкуша О. Революція Гідності як об'єднуючий чинник українських конфесій і специфічний вияв екуменізму [Електронний ресурс] / О. Горкуша, Л. Филипович // Українське релігієзнавство. - 2015. - № 73. - С. 43-51. - Режим доступу: https://uars.info/prints/ur/73/9.pdf.
 • Жужа Л. О. Перетворення громадянського суспільства в Україні під впливом Революції гідності [Електронний ресурс] / Л. О. Жужа // International scientific journal. - 2015. - № 6. - С. 41-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2015_6_13.
 • Киридон А. М. Євромайдан / Революція Гідності: причини, характер, основні етапи [Електронний ресурс] / А. М. Киридон // Історична пам'ять. - 2015. - Вип. 33. - С. 17-32. - Режим доступу: http://pnpu.edu.ua/ua/text/historical_memory/2015_33.pdf.
 • Костюк Д. С. Вплив "Помаранчевої революції" на розвиток громадянського суспільства в Україні (2004–2013 рр.) [Електронний ресурс] / Д. С. Костюк // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки. - 2018. - Т. 29(68), № 1. - С. 19-24. - Режим доступу: http://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/1_2018/6.pdf.
 • Коцур В. В. Етнополітичні процеси в Україні після помаранчевої революції 2005 – 2010 рр.: ідеї-стратегії і нереалізовані проекти [Електронний ресурс] / В. В. Коцур // Гілея: науковий вісник. - 2018. - Вип. 134. - С. 165-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_134_39.
 • Коцур В. В. Україна після помаранчевої революції 2005 – 2010 рр.: наміри, нереалізовані ідеї-стратегії в етнонаціональній політиці [Електронний ресурс] / В. В. Коцур. // Історія науки і біографістика. - 2018. - Вип. 2. - Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/2018-2/03.pdf
 • Кучерук М. С. Україна 2005-2013. "Помаранчеві", "біло-блакитні", "революція гідності": соціально-політичні чинники формування громадянського суспільства [Електронний ресурс] / М. С. Кучерук // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. - 2015. - Вип. 32. - С. 233-246. - Режим доступу: http://history-power.com/images/vipuski/2015_32/233-246.pdf.
 • Онуфрів С. Трансформація ідентичності українського суспільства під час Революції Гідності [Електронний ресурс] / С. Онуфрів // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. - 2016. - Вип. 41. - С. 225-231. - Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/view/7392/7393.
 • Резнік О. Структурні виміри участі в Помаранчевій революції та Революції гідності [Електронний ресурс] / О. Резнік // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. - 2014. - Вип. 1(1). - С. 64-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrsoc_2014_1(1)__8.
 • Сич О. М. Вплив українських націоналістичних структур на перебіг Революції гідності 2013–2014 рр. [Електронний ресурс] / О. М. Сич // Гілея: науковий вісник. - 2018. - Вип. 136. - С. 262-267. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_136_64.
 • Сич О. М. Революція гідності: контекст перманентного революційного процесу та періодизація [Електронний ресурс] / О. М. Сич // Гілея: науковий вісник. - 2018. - Вип. 135. - С. 359-364. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_135_90.
 • Ярошенко В. "Помаранчева революція" 2004 р. в Україні як факт та інтерпретація політичної історії [Електронний ресурс] / В. Ярошенко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Політичні науки. - 2008. - Вип. 3. - С. 63-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoap_2008_3_8.
 • Ясна І. Дискурс Революції Гідності: зміст, структура, методологія дослідження [Електронний ресурс] / І. Ясна, І. Бекешкіна, В. Верстюк, А. Єрмоленко, С. Жаботинська, В. Кебуладзе, М. Попович, С. Пролеєв, О. Сігов, В., Трач Н. Скуратівський // Філософська думка. - 2016. - № 4. - С. 6-56. - Режим доступу: http://journal.philosophy.ua/sites/default/files/filefield_paths/5_dyskurs_revolyuciyi_gidnosti_-_kruglyy_stil.pdf.