середу, 22 квітня 2020 р.

ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Щорічно 23 квітня, починаючи з 1996 року, відзначається Всесвітній день книги та авторського права, а 26 квітня – Міжнародний день інтелектуальної власності.
Сучасний швидкий розвиток інформаційних технологій призвів до виникнення нових способів створення, виготовлення, поширення творів в мрежі Інтернет. За допомогою цифрових технологій стало можливим завантажувати, зберігати, поширювати різні види інформації, в тому числі об'єкти, які охороняються авторським правом. Тому нині проблема захисту авторських прав у мережі Інтернет є одним з актуальних питань сьогодення. У зв’язку  з можливістю анонімного доступу до Інтернету, дуже складно виявити правопорушника, а також притягнути його до відповідальності, довести факт порушення авторського права. Саме тому важливо знати правила, які охороняють нас від протиправних посягань з боку інших осіб, а також способи і засоби охорони авторських прав в мережі Інтернет.

ДЖЕРЕЛА ДО ТЕМИ:
 • Про авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : Закон України від 23 груд. 1993 р. № 3792-XII / Україна. Верховна Рада. – Зі змінами станом на 02.10.2018. – Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.
 • Зеров К. Гіперпосилання в системі регулювання та захисту авторських прав на твори, що розміщені в мережі Інтернет [Електронний ресурс]  / К. Зеров // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. - № 4. – С. 26-35. – Режим доступу: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2015_4/4.pdf.
 • Капіца Ю. М. Директива 2019/790/ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку та питання адаптації законодавства України [Електронний ресурс] / Ю. М. Капіца // Інформація і право. - 2019. - № 3. - С. 65-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2019_3_10.
 • Кирилюк А. В. Кримінально-правові проблеми охорони авторських прав в мережі Інтернет [Електронний ресурс] / А. В. Кирилюк // Часопис цивілістики. - 2017. - Вип. 27. - С. 149-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2017_27_31.
 • Кирилюк А. В. Правопорушення авторських прав у мережі Інтернет: поняття та види [Електронний ресурс] / А. В. Кирилюк // Часопис цивілістики. - 2017. - Вип. 22. - С. 117-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2017_22_26.
 • Коротун О. М. Загальні підходи до визначення кола суб’єктів юридичної відповідальності за порушення об’єктів авторського права та суміжних прав у мережі Інтернет [Електронний ресурс] / О. М. Коротун // Часопис цивілістики. – 2020. – Вип. 36. – С. 45-50. – Режим доступу: http://chascyvil.onua.edu.ua/index.php/chc/article/view/200/93.
 • Куц Д. Ф. Проблеми охорони й захисту прав інтелектуальної власності в Інтернеті [Електронний ресурс] / Д. Ф. Куц, А. М. Іванов // Молодий вчений. - 2018. - № 5 (2). - С. 616-619. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/5/142.pdf.
 • Мельник М. О. Організація захисту інтернет-ресурсу від несанкціонованого доступу та програмний захист авторських прав [Електронний ресурс] / М. О. Мельник, Н. С. Константинова, О. В. Бескупський // Системи обробки інформації. - 2017. - Вип. 2. - С. 122-125. - Режим доступу: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/17406.
 • Міхайліна Т. Проблемні аспекти використання об'єктів права інтелектуальної власності під час здійснення підприємницької діяльності у соціальних мережах [Електронний ресурс] / Т. Міхайліна, К. Бевзюк // Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства. – 2019. – № 4. – Режим доступу: https://studlib.org.ua/index.php/eprs/article/view/232/224.
 • Морозов А. Г. Способи та засоби охорони авторських прав у всесвітній мережі Інтернет [Електронний ресурс] / А. Г. Морозов, О. М. Махиня // Гуманітарний вісник. Сер. : Історичні науки. - 2018. - Число 28, Вип. 12. - С. 193-198. - Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1Or1E3qRuBPDHC7ezDOgv21T-diNh87Kw/view.
 • Новицька Н. Б. Сучасний стан захисту авторського права від плагіату в мережі Інтернет [Електронний ресурс] / Н. Б. Новицька, А. М. Новицький // Ірпінський юридичний часопис. Серія : Право. - 2019. - Вип. 1. - С. 29-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/irpurpr_2019_1_5.
 • Стройко І. А. Адаптація законодавства України до новел законодавства Європейського Союзу у сфері авторського права і суміжних прав в Інтернет-середовищі [Електронний ресурс] / І. А. Стройко // Часопис Київського університету права. - 2019. - № 3. - С. 205-210. - Режим доступу: https://chasprava.com.ua/index.php/journal/article/view/83/79.
 • Тарасенко Л. Об’єкти авторського права у цифровому середовищі [Електронний ресурс] / Л. Тарасенко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2019. - Вип. 68. - С. 231-239. - Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/10161/10164.
 • Штефан А. C. Припинення порушень авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет: огляд законодавчих новел [Електронний ресурс] / А. C. Штефан, К. О. Зеров // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2017. - № 3. - С. 18-26. - Режим доступу: http://www.inprojournal.org/wp-content/uploads/2017/10/A.-Shtefan_317.pdf.
 • Шуст Н. Б. Інтелектуальне право у сфері інформаційних технологій в Україні [Електронний ресурс] / Н. Б. Шуст, А. І. Антонюк // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2020. – Т. 1, № 54. – С. 127–134. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/14550/21010.
 • Яворська О. С. Охорона авторських і суміжних прав у разі їх порушення з використанням мережі Інтернет [Електронний ресурс] / О. С. Яворська // Право України. - 2018. - № 1. - С. 81-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2018_1_9.
Дата звернення до ресурсів віддаленого доступу: 21.04.2020.