вівторок, 29 вересня 2020 р.

ОПЕРАТИВНО! ІНФОРМАТИВНО! ДОСТУПНО!

 ОФІЦІЙНІ ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ УКРАЇНИ
 (інформаційний огляд)

Громадяни, державні  органи, підприємства, установи, організації під час здійснення своїх прав і обов'язків повинні застосовувати законодавчі та нормативно-правові документи, опубліковані лише в офіційних друкованих виданнях.
Закони України, інші акти Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України не пізніше як у п'ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку і підписання підлягають оприлюдненню державною мовою в офіційних друкованих виданнях.
Нормативно-правові акти, опубліковані в інших друкованих виданнях, мають інформаційний характер і не можуть бути використані для офіційного застосування.
Акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, які не мають загального значення чи нормативного характеру, можуть не публікуватися за рішенням відповідного органу. Ці акти та акти з обмежувальними грифами офіційно оприлюднюються шляхом надіслання відповідним державним органам та органам місцевого самоврядування і доведення ними до відома підприємств, установ, організацій та осіб, на яких поширюється їх чинність.
Офіційними друкованими виданнями України є: інформаційні бюлетені «Офіційний вісник України», «Офіційний вісник Президента України, нормативний бюлетень «Відомості Верховної Ради України», газети «Урядовий кур'єр», «Голос України».

Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. ­­­­­— Київ : Держреєстр, 1996. — Періодичність виходу двічі на тиждень.
Указом Президента України від 10 червня 1997 року № 503 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» «Офіційному віснику України» надано статус офіційного друкованого видання, у якому підлягають оприлюдненню державною мовою акти органів державної влади.
«Офіційний вісник України» включає в себе всі повні тексти поточного законодавства України, що зареєстровані в Міністерстві юстиції України:

 • Закони України та інші акти Верховної Ради України.
 • Укази та розпорядження Президента України.
 • Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.Акти Конституційного Суду України.
 • Нормативно-правові акти Національного банку України.
 • Накази Генерального прокурора України, що є нормативно-правовими актами.
 • Нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства, підлягають державній реєстрації.
 • Рішення Міністерства юстиції України про скасування державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства, підлягають державній реєстрації.
 • Міжнародні договори, що набрали чинності для України.
 • Рішення і рекомендації двосторонніх органів Україна-ЄС, спрямованих на виконання Угоди про асоціацію.
 • Рішення Європейського суду з прав людини.
 • Резолютивна частина постанови суду про визнання нормативно-правового акта незаконним або таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, і про визнання його нечинним.
Для зручності користування в «Офіційному віснику України» двічі на рік друкуються хронологічні покажчики, а також один раз на рік — алфавітно-предметний покажчик.

Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. —  Київ : Пріоритет, 2007. — Періодичність виходу три рази в місяць.

У виданні публікуються державною мовою: закони України; чинні міжнародні договори, укладені від імені України; укази і розпорядження Президента України. Також виходять і спеціальні випуски бюлетеня. Документи, які друкуються у спецвипусках, набирають чинності саме з дня їх оприлюднення у цих виданнях.Відомості Верховної Ради України : щотижневий нормативний бюлетень / Верховна Рада України. — Київ : Парламентське видавництво, 1941. — Періодичність виходу один раз на тиждень.

Бюлетень виходить з лютого 1941 року (щорічно) під назвою «Відомості Верховної Ради Української PCP». З 1991 року назва змінена на сучасну. До грудня 2015 року друкувався українською та російською мовами. З 1 січня 2016 року — лише українською. Публікує закони, постанови та інші акти Верховної Ради України, зокрема про ратифікацію міжнародних договорів, угод і конвенцій, зміни в адміністративно-територіальному поділі. Щорічно виходить додаток до останнього номера — алфавітно-предметний покажчик нормативно-правових актів, опублікованих протягом року.

Голос України : газета Верховної Ради України. — Київ : Голос України, 1994. — Періодичність виходу п’ять разів на тиждень.
Газета офіційно оприлюднює закони України, міжнародні договори, постанови та інші акти Верховної Ради, проекти нормативно-правових документів, які потребують негайного широкого народного обговорення, їх роз'яснення та іншу офіційну інформацію. Всебічно висвітлює діяльність Верховної Ради України, депутатських фракцій і груп, комітетів, тимчасових спеціальних комісій і тимчасових слідчих комісій, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування.

Урядовий кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади / Кабінет Міністрів України. — Київ : Урядовий кур’єр, 1990. — Періодичність виходу п’ять разів на тиждень.
Як офіційна газета органів державної виконавчої влади України, «Урядовий кур’єр» першим отримує найповнішу та ексклюзивну інформацію про діяльність Президента та Уряду України. Друкує на своїх сторінках тексти законів України, указів Президента, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів, нормативні документи міністерств, відомств та коментарі до них. Значна частина цих документів набуває чинності з дня їх публікації у даному виданні.

З офіційними друкованими виданнями можна ознайомитися у Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І. П. Котляревського: у Відділі обслуговування користувачів (сектор періодичних видань; кімн. 312, III поверх). Інформацію про наявність у фонді конкретного номера видання можна отримати у чергового бібліографа Бібліографічного відділу (кімн. 212, II поверх), за телефоном (0532)60-71-45, через Віртуальну довідкову служу Бібліотеки  https://library.pl.ua/poslugi/virtualna_dovidka/.

Підготувала : О. М. Войцехівська, головний бібліограф бібліографічного відділу