пʼятниця, 27 листопада 2020 р.

ДО 130-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЗІНАЇДИ ПАВЛІВНИ ТУЛУБ

Талановита українська письменниця народилася 28 листопада 1890 року у Києві. У біографії Зінаїди Тулуб цікаво простежити, як змінювалася національно-культурна ідентичність.
Саме в пореволюційні двадцяті багато вихованих у російському середовищі інтелектуалів, митців починають працювати для української культури. Її дід Олександр Тулуб учителював у Другій київській гімназії, входив до Кирило-Мефодіївського товариства. Певні українські симпатії в родині зберігалися, але виховання внучки вже з дитинства визначило її захоплення російською літературою. Батько, адвокат і досить відомий поет, водить її у мистецьке середовище. Визнання мало прийти з імперського центру.
Та після революції 1917 року пріоритети враз змінюються, їх тепер визначає українська стихія. І Зінаїда Тулуб змогла одразу відчути цей дух часу та відповісти на нові виклики.
Зінаїда Тулуб у 20-х роках минулого століття написала кілька сценаріїв, перекладала російською мовою французьких та українських авторів, вивчаючи українську мову, якої доти зовсім не знала. І тоді почала збирати матеріали до історичного роману, в якому для неї ожила пам'ять минулого. Відродження 20-х спричинило цей знаменний поворот у біографії письменниці.
Найвизначніший твір Тулуб — історичний роман-дилогія «Людолови», у  якому письменниця висвітлила історичні події, які відбувалися на теренах України періоду гетьманства Петра Конашевича-Сагайдачного.
Перший том був виданий у 1934-му і упродовж 1934-1935 рр. його офіційно друкували — як у Харкові, так і в Москві. У позитивних рецензіях Зінаїду Тулуб всіляко нахваляли оглядачі таких впливових видань, як «Новый свет» та «Літературна критика».
На початку 1937 р. друком з’явився другий том роману «Людолови». Адже перша частина епопеї про гетьмана Конашевича-Сагайдачного та красуню Настю Лісовську, котра згодом стала легендарною Роксоланою, мала в Україні шалений успіх.
У офіційній пресі рябіли схвальні відгуки. Той роман в УРСР офіційно рекомендували як посібник з історії України ХVI — XVII ст. У бібліотеках за бестселером шикувалися черги, а на Всесвітній виставці (Exposition Internationale des Arts et Techniquesdans la Vie Moderne) у Парижі з травня по листопад 1937 р. два томи «Людоловів», і з портретом літераторки в експозиції, фігурували серед десятка кращих книжок Української РСР.
4 липня 1937 р. Зінаїду Тулуб несподівано заарештували. Десять років про вона провела в таборах, потім – на засланні в Казахстані, і тільки 1956 р. реабілітована.
Активну участь у громадській реабілітації письменниці взяли побратими по перу — Максим Рильський, Леонід Смілянський, Іван Кологойда. Зі їх сприяння Зінаїді Тулуб вдалося поновити членство у Спілці письменників України. Та колишні думки і переживання не відпустили... 
Зінаїда Павлівна відредагувала роман «Людолови». В Україні твір перевидали в 1957 р., а через п’ять років у скороченому варіанті, під назвою «Сагайдачний», опублікували у Москві. У 1964 р. світ побачив її новий роман «В степу безкраїм за Уралом...», сприйнятий прихильно і читачами, й офіційною критикою.
У 2012 році вперше були надруковані спогади Зінаїди Павлівни «Моя жизнь», хоча письменниця написала ці мемуари після свого повернення із дев’ятнадцятилітнього ув’язнення і заслання, на які була приречена сталінським тоталітарним режимом. Пройшовши через тортури допитів 1937 року, ярославську тюрму, табір «Ельген» на Колимі, заслання у цілинний Казахстан, Зінаїда Тулуб не втратила гостроти розуму, точності пам’яті й художньої виразності письма. Після реабілітації та звільнення «за відсутності складу злочину» письменниця створила панорамний художній історико-документальний твір, у якому до найменших дрібниць змальовано не лише історію чотирьох поколінь родини Тулубів, а й політичні, історичні, побутові реалії життя кінця ХІХ - початку ХХ ст. в Україні, Білорусі та Росії, котрі у той час перебували у складі Російської імперії.
Використані джерела:
Агеєва В. Зинаїда Тулуб: репресована "мати" Роксолани [Електронний ресурс] // ВВС News Україна : [сайт]. – Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/blogs-41187244 (дата звернення: 27.10.2020). – Назва з екрана.
Рудяченко О. Зранені душі : 28 листопада народилася письменниця і перекладачка Зінаїда Тулуб (1890-1964 рр.) / О. Рудяченко // День. - 2019. - 22-23 листоп. - С. 22-23.

Ознайомитись з творами Зінаїди Павлівни Тулуб можна у відділах ПОУНБ ім. І. П. Котляревського

Тулуб З. П. Людолови : історичний роман: У 2-х т. / З. П. Тулуб. - Хмельницький : Поділля, 1994 - . -  
   Т. 1. -  1994. - 512 с. 
Примірників: 1 (Відділ зберігання основного фонду), 1 (Відділ абонемента) 
   Т. 2. -  1994. - 624 с. 
Примірників: 1 (Відділ зберігання основного фонду), 1 (Відділ абонемента)
Тулуб З. П. Твори : в 3-х т. / З. П. Тулуб. - Київ : Дніпро, 1991 - . -  
   Т. 1, кн. 1 : Людолови : роман. - 1991. - 552 с.
Примірників: 1 (Відділ зберігання основного фонду), 1 (Відділ абонемента) 
   Т. 2, кн. 2 : Людолови : роман. - 1992. - 637 с. 
Примірників: 1 (Відділ зберігання основного фонду) 
   Т. 3 : В степу безкраїм за Уралом : роман. - 1991. - 572 с. 
Примірників: 1 (Відділ зберігання основного фонду)
Тулуб З. П. В степу безкраїм за Уралом : роман / З. П. Тулуб. - Київ : Дніпро, 1984. - 509 с. 
Примірників: 1 (Відділ зберігання основного фонду), 1 (Канадсько-український бібліотечний центр) 
Тулуб З. П. Сагайдачный : исторический роман / З. П. Тулуб. - Днепропетровск : Проминь, 1990. - 752 с. 
Примірників: 1 (Відділ зберігання основного фонду), 1 (Відділ абонемента) 
Тулуб З. П. Моя жизнь / З. П. Тулуб. - Киев : Киев - Париж - Дакар, 2012. - 431 с.  
Примірників: 1 (Відділ зберігання основного фонду), 1 (Відділ абонемента) 

ДЖЕРЕЛА ДО ТЕМИ:
з фонду ПОУНБ ім. І. П Котляревського:
 • Герега І. Незламна воля Т. Шевченка, прагнення до боротьби в умовах заслання : за романом З. Тулуб "В степу безкраїм за Уралом". Частина I / І. Герега // Українська мова і література в школах України. - 2018. - № 9. - С. 59-60.
 • Жулинський М. Зінаїда Тулуб: шлях крізь пекло / М. Жулинський // День. - 2012. - 18-19 трав. - С. 11.
 • Зінаїда Павлівна Тулуб  (1890-1964) : біобібліографічний покажчик / уклад. А. М. Колесніченко. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2012. - 146 с. 
 • Коврігіна Л. Особливості творення жіночих образів у романі Зінаїди Тулуб "Людолови" / Л. Коврігіна // Українська мова і література в школі. - 2009. - № 8. - С. 46-51.
 • Коврігіна Л. Роль родинного оточення, самоосвіти та суперечностей доби в становленні творчої особистості Зінаїди Тулуб / Л. Коврігіна // Українська література в загальноосвітній школі. - 2014. - № 9. - С. 40-44 ; № 10. - С. 7-9.
 • Коврігіна Л. Сюжет і композиція як засоби вираження авторського задуму в романі "Людолови" Зінаїди Тулуб / Л. Коврігіна // Українська мова і література в школі. - 2015. - № 1. - С. 37-41.
 • Рудяченко О. Зранені душі : 28 листопада народилася письменниця і перекладачка Зінаїда Тулуб (1890-1964 рр.) / О. Рудяченко // День. - 2019. - 22-23 листоп. - С. 22-23.
 • Сиротюк М. Й. Зінаїда Тулуб : літературно-критичний нарис / М. Й. Сиротюк. - Київ : Радянський письменник, 1968. - 219 с
Інтернет-джерела:
 • Вронська Т. В.  Сталінські повторники : (на прикладі репресування письменниці Зінаїди Тулуб) [Електронний ресурс] / Т. В. Вронська // Український історичний журнал. - 2016. - № 4. - С. 72-88. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/130071/07-Vronska.pdf?sequence=1 (дата звернення: 26.10.2020). – Назва з екрана.
 • Кавун Л. І. Роман Зінаїди Тулуб "Людолови" в контексті літературних ієрархій 20-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / Л. І. Кавун // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. - 2015. - № 2. - С. 121-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2015_2_26 (дата звернення: 26.10.2020). – Назва з екрана.
 • Коврігіна Л. Новаторські риси роману "Людолови" Зінаїди Тулуб [Електронний ресурс] / Л. Коврігіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. - 2010. - № 29. - С. 126-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2010_29_12 (дата звернення: 26.10.2020). – Назва з екрана.
 • Коврігіна Л. М. Жанрові особливості роману "Людолови" Зінаїди Тулуб [Електронний ресурс] / Л. М. Коврігіна // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. - 2016. - Вип. 2. - С. 38-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUF_2016_2_10 (дата звернення: 26.10.2020). – Назва з екрана.
 • Коврігіна Л. М. Історико-біографічна проза Зінаїди Тулуб (на матеріалі роману "В степу безкраїм за Уралом") [Електронний ресурс] // Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки. - 2011. – Вип. 54. - С. 202-206. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/5219/1/vip55_42.pdf (дата звернення: 26.10.2020). – Назва з екрана.
 • Погосян Н. І. Пейзаж як стан душі героя в романі Зінаїди Тулуб "В степу безкраїм за Уралом" [Електронний ресурс] / Н. І. Погосян // Шевченків світ. - 2018. - Вип. 11. - С. 98-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shesv_2018_11_11 (дата звернення: 26.10.2020). – Назва з екрана.
 • Шкаріна В. Біобібліографія Зінаїди Тулуб [Електронний ресурс] / В. Шкаріна // Бібліотечний вісник. - 2013. - № 2. - С. 52-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2013_2_10 (дата звернення: 26.10.2020). – Назва з екрана.
 • Шевченко Л. І. Семантика "волі" в лінгвоестетиці З. Тулуб [Електронний ресурс] / Л. І. Шевченко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2010. - Вип. 21. - С. 99-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2010_21_13 (дата звернення: 26.10.2020). – Назва з екрана.