середу, 23 травня 2018 р.

24 ТРАВНЯ - ДЕНЬ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ І КУЛЬТУРИ

24 травня в православному середовищі відзначається День пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, він же День слов’янської писемності і культури. В  Україні цей день встановлений «…на підтримку ініціативи органів державної влади, Національної академії наук України, громадських і релігійних організацій та враховуючи історичне та просвітницьке значення спадщини слов'янських первоучителів у здобутку національної культури…» згідно з Указом Президента України «Про День слов'янської писемності і культури» від 17 вересня 2004 року.
Окрім України, День слов’янської писемності і культури відзначають також в Росії, Білорусі, Болгарії, Сербії, Словаччині, Македонії, Чорногорії, Чехії.
Кирило (мирське ім'я - Костянтин; близько 827 - 14 лютого 869 року) і його старший брат Мефодій (мирське ім'я - Михаїл; близько 815 - помер між 6 квітня і 19 квітня 885 року). Народились у місті Солунь (тепер Салоніки, Греція) в сім'ї воєначальника. Кирило створив слов’янську абетку на основі грецької, суттєво змінивши її, щоб передати слов’янську звукову систему. Новий алфівіт отримав назву «кирилиця». Одночасно зі створенням абетки було розпочато роботу над перекладом з грецької на слов'янську Євангелія та Псалтиря. Загалом Кирило та Мефодій переклали зі старогрецької мови багато книг, що започаткувало слов'янську літературну мову і книжкову справу. Найдавнішою точно датованою кириличною книгою є «Остромирове Євангеліє» (1057).

Джерела до теми:
 • Брайчевський, Михайло. Походження слов'янської писемності [Текст] / М. Брайчевський. - 3-є вид. - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - 154 с. - (Книжки викладачів НаУКМА).
 • Власов, Владимир Георгиевич. Славянская азбука и славянские просветители: Кирилл и Мефодий [Текст] / В. Г. Власов. - М. : Знание, 1989. - 61 с. 
 • Воскобойников, Валерий Михайлович. Братья: Кирилл и Мефодий [Текст] : историческое повествование / В. М. Воскобойников. - М. : Молодая гвардия, 1979. - 174 с. : ил. - (Пионер - значит первый).
 • Истрин, Виктор Александрович. 1100 лет славянской азбуки. 863-1963 [Текст] / В. А. Истрин. - М. : Изд-во АН СССР, 1963. - 180 с. : ил. + 1 л. табл.
 • Ілієвські Петар Хр. Початки писемності у слов’ян на Балканах і в Понті (найдавніші візантійсько-слов’янські торговельні і культурні паралелі) [Електронний ресурс] / Петар Хр. Ілієвські // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2006. - Вип. 13. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2006_13_3.
 • Кі-юв, тобто святе місце : давньоруську абетку знали київські князі й вивчали Кирило та Мефодій / М. Ясень // Вче. - 2005. - № 11. - С. 30-31. - З історії писемності.
 • Лощиц, Юрий. Кирилл и Мефодий: страницы жизнеописания / Ю. Лощиц // Наш современник. - 2013. - № 2. - С. 110-162. 
 • Мандрик Н. Передумови виникнення слов’янської писемності [Електронний ресурс] / Н. Мандрик // Нова педагогічна думка. - 2018. - № 1. - С. 110-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2018_1_28.
 • Мандрик Н. В. Слов’янські апостоли св. Кирило та Мефодій на перехресті історії і сьогодення [Електронний ресурс]  / Н. В. Мандрик // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2008. - Вип. 10. - С. 94-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2008_10_13. 
 • Німчук, Василь Васильович. Київські глаголичні листки [Текст] : найдавніша пам'ятка слов'янської писемності / В. В. Німчук. - К. : Наукова думка, 1983. - 144 с.
 • Пименова М. В.  Виды и формы древней письменности у славян (на материале народных сказок и сказаний) [Электронный ресурс]  / М. В. Пименова // Мова і культура. - 2013. - Вип. 16, т. 1. - С. 5-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_1_3. 
 • Поліщук Я. Слово усне і писемне: діахронія взаємин [Електронний ресурс] / Я. Поліщук // Біблія і культура. - 2009. - Вип. 11. - С. 66-73. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/17730/08-Polishchuk.pdf?sequence=1.
 • Сюндюков, Ігор. Джерело вічного світла : Кирило, Мефодій та витоки християнства на Русі / І. Сюндюков // День. - 2015. - 27-28 берез. - С. 8.
 • Турилов, Анатолий. Азбучные истины Кирилла и Мефодия / А. Турилов // Эхо планеты. - 2013. - № 34. - С. 4-7.
 • Чмир, Олена. Мова нашого первослова : як виникла писемно-літературна традиція Кирила й Мефодія / О. Чмир // День. - 2016. - 9-10 верес. - С. 14 ; 16-17 верес. - С. 20. 
 • Шумило С. До питання просвітницької місії святих Кирила і Мефодія, винайдення слов’янської писемності і початкової християнізації Русі в IX ст. [Електронний ресурс] / С. Шумило // Сіверянський літопис. - 2016. - № 1. - С. 3-17. - Режим доступу: http://www.siver-litopis.cn.ua/arh/2016/01_16.pdf.
 • Юрій М. Виникнення писемності у східних слов’ян як культурно-цивілізаційний поворот [Електронний ресурс] / М. Юрій // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. - 2015. - Вип. 15. - С. 287-293. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2015_15_28.
 Сценарії до свята:
 • Ващенко, О. З витоків слов’янської культури та писемності : літературно-мистецький захід / О. Ващенко, В. Терещенко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2007. - № 25. - С. 36-37.
 • Защипас, Віра. "Мова - життя духовного основа" : усний літературно-музичний журнал / В. Защипас, Л. Лінкевич // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - № 5. - С. 33-35.
 • Кащи, В. И. Сценарий праздника, посвященного Дню памяти святых Кирилла и Мефодия "Просветившие землю славянскую" / В. И. Кащи // Русский язык и литература в школах Украины. - 2014. - № 10. - С. 40-43. - К празднованию Дня славянской письменности и культуры.
 • Кордонська, А. В. У сім’ї єдиній : захід до Дня слов’янської писемності й культури (у межах роботи філологічного гуртка) / А. В. Кордонська // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2014. - № 13/14. - С. 56-62.
 • Могильна, О. День слов’янської писемності та культури : (усний журнал, 8-9 кл.) / О. Могильна, І. Міненок, О. Калита // Виховна робота в школі. - 2014. - № 4. - С. 40-44.
 • Науменко, Тетяна. Свято слов’янської культури / Т. Науменко // Дитячий садок. - 2012. - Трав. (№ 19). - С. 11.
 •  Рогальова, О. Г. День слов’янської писемності та культури / О. Г. Рогальова, С. О. Розінко, Ю. М. Тяжкун // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2007. - № 12. - С. 31-34. ; Українська мова та література. - 2007. - Трав. (№ 17). - С. 17-20. - Усний журнал.
 • Слобода А. Наша рідна – українська, її слово, її пісня (Свято до Дня української писемності та мови для учнів молодших класів) [Електронний ресурс]  / А. Слобода // Початкова школа. - 2014. - № 11. - С. 59-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2014_11_22.