неділя, 15 січня 2023 р.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОГРАФІЇ

Джерело: https://esu.com.ua/article-68862
17 січня виповниться 100 років від дня народження МИРОСЛАВА ОЛЕКСАНДРОВИЧА МОРОЗА (17.01.1923–04.02.2006) – відомого бібліографа, літературознавця, біографа, франкознавця, етнографа, дійсного члена Наукового товариства ім. Шевченка.
Мирослав Мороз народився 17 січня 1923 р. у м. Львові. Його батьки, які були селянами, дали синові добру освіту. У 1929—1935 роках він навчався у школі ім. Ю. Словацького на Замарстинові, а у 1936-1939 роках навчався у Торговельній школі Львова. Протягом 1940 р. М. Мороз навчався на філологічному факультеті Львівського державного педагогічного інституту, водночас беручи діяльну участь у громадському житті: очолював збоїську «Просвіту», вів підпільну роботу в осередках ОУН. У серпні 1944 р. його мобілізували до Червоної армії і скерували рядовим 4-го Українського фронту до Карпат. У вересні 1944 р. М. Мороза, який дістав у боях важке поранення в голову, було госпіталізовано, і він пройшов тривалий курс лікування. Після лікування воював на території Польщі, Чехословаччини, Австрії.
Одразу після демобілізації у листопаді 1945 р. був зарахований на українське відділення філологічного факультету Львівського державного (нині – національного) університету ім. І. Франка. Незабутні спогади лишилися в М. Мороза про навчання. Йому пощастило слухати лекції академіка Філарета Колесси, професора Іларіона Свєнціцького, академіка Михайла Возняка, який очолював кафедру української літератури і був деякий час куратором курсу, на якому навчався М. Мороз. Напередодні захисту дипломної роботи та державних іспитів 25 квітня 1950 р. його заарештували і незабаром засудили на 25 років за звинуваченням у належності до ОУН. Покарання М. Мороз відбував у таборах Караганди і Воркути. Після смерті Й. Сталіна у січні 1955 р. вийшов на волю за амністією, а у 1965-му був повністю реабілітований Верховним судом УРСР з формулюванням: «за відсутністю складу злочину».
З весни 1957 р. М. Мороз тимчасово працював за угодою у Львівській науковій бібліотеці АН УРСР, а від серпня того ж року до вересня 1959 р. – бібліографом в Інституті суспільних наук АН УРСР, зосередивши свою увагу на збиранні матеріалів, що стосувалися життя і творчості Івана Франка, Василя Щурата, Михайла Возняка, Філарета Колесси, Володимира Гнатюка, Кирила Студинського. З вересня 1959 до січня 1973 рр. він був бібліографом Львівської наукової бібліотеки АН УРСР.
Під час репресій проти української інтелігенції був звільнений (1973) за «втрату кваліфікації»
Джерело: http://ifnan.gov.ua/thanksgiving/2/553/
через згадування ним раніше у офіційно виданих працях («Леся Українка. 1884–1970» (Київ, 1972)) заборонених авторів. Автор більше 150 публікацій змушений був працювати на низькокваліфікованих посадах – робітника складу Книготоргу, завгоспом на залізниці, бібліотекарем мехсклозаводу.
З дозволу Львівського обкому партії у грудні 1975 р. Мирослава Мороза прийняли на роботу бібліографом до Центру науково-технічної інформації. З травня 1977 р. став працювати науковим співробітником Музею етнографії та художнього промислу АН УРСР, згодом у Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України, де він брав активну участь у підготовці до друку колективних монографій „Бойківщина“ (1983), „Гуцульщина“ (1987), „Полісся“ (1988). Працював у Інституті українознавства імені І. Крип'якевича НАН України старшим науковим співробітником (1992), завідувачем відділу франкознавства (1994-2002).
Наукову працю М. Мороза  було відзначено в Україні та за кордоном: 1991 р. Гарвардський університет удостоїв рукопис його бібліографічного покажчика «Михайло Драгоманов» премії імені Миколи Ценка, а 1993 р. за «Літопис життя і творчості Лесі Українки» і низку праць із бібліографії та джерелознавства він отримав премію імені Івана Франка АН України.
У грудні 1992 р. обраний дійсним членом Наукового товариства ім. Тараса Шевченка, де працював над «Енциклопедією Наукового товариства ім. Тараса Шевченка». 
  До останніх днів свого життя М. Мороз невтомно працював над монументальною працею «Літопис життя і творчості Івана Франка», над укладанням франкознавчої бібліографії. Писав статті до часопису «Жовтень», збірника «Українське літературознавство», газет «Українська мова і література в школі», «Архіви України», «Соціалістична культура», «Іноземна філологія», «Трибуна лектора», «Літературна Україна», «Вільна Україна», «Вільне життя», «Львовская правда».
Похований на цвинтарі Скнилова біля Львова.

ДЖЕРЕЛА ДО ТЕМИ:
 • Бігусяк М. Епістолярій бібліографа Мирослава Олександровича Мороза (на основі архіву професора В. Т. Полєка) [Електронний ресурс] / М. Бігусяк // Вісник Львівського університету. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. 2014.  Вип. 9.  С. 166–173. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/bibliology/article/view/4327/4362 (дата звернення: 14.01.2023).  Назва з екрана.
 • Бондар Л. Із когорти подвижників: Мирослав Мороз [Електронний ресурс] / Л. Бондар // Українське літературознавство.  2014.  Вип. 81.  С. 6270. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ukrliterary/article/view/1553/1598 (дата звернення: 14.01.2023).  Назва з екрана.
 • Кононенко В. О. Мороз Мирослав Олександрович [Електронний ресурс] В. О. Кононенко // Українська бібліотечна енциклопедія / Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого.  Режим доступу: https://cutt.ly/Y2VwSdt (дата звернення: 14.01.2023).  Назва з екрана.
 • Луцишин О. Мирослав Олександрович Мороз [Електронний ресурс] / О. Луцишин // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології.  2007.  Вип. 2.  С. 260263.  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2007_2_27 (дата звернення: 14.01.2023).  Назва з екрана.
ПРАЦІ М. О. МОРОЗА У ФОНДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОУНБ імені І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО:
 • Бібліографія українського народознавства : у 3-х т. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1999. – Т. 1 : Фольклористика, кн. 1 / уклад. М. Мороз. – 494 с. 
 • Бібліографія українського народознавства : у 3-х т.  Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1999 – Т. 1 : Фольклористика, кн. 2 / уклад. М. Мороз. – 499 с. 
 • Зарубіжне франкознавство : бібліографічний покажчик / уклад. М. Мороз. – Львів : [б. в.], 1997. – 100 с.
 •  Іван Франко : бібліографічний покажчик : 1956-1984 / АН УРСР, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; упоряд. М. О. Мороз. – Київ : Наукова думка, 1987. – 520 с.
 • Михайло Драгоманов. Бібліографія  (1861-2011) / упоряд. М. О. Мороз. – Дрогобич : Коло, 2011. – 740 с.
 • Михайло Коцюбинський : бібліографічний покажчик / Львівська наукова б-ка ім. В. Стефаника ; упоряд. М. О. Мороз. – Київ : Наукова думка, 1964. – 268 с.
 • Мороз М. О. Іван Котляревський : бібліографічний покажчик. 1798-1968 / М. О. Мороз. – Київ : Наукова думка, 1969. – 290 с. : портр.
 • Мороз М. О. Іван Котляревський : семінарій / М. О. Мороз ; відп. ред. Є. П. Кирилюк. – Київ : Вища школа, 1969. – 211 с.
 • Мороз М. О. Іван Франко : бібліографія творів. 1874-1964 / М. О. Мороз. – Київ : Наукова думка, 1966. – 447 с.
 • Мороз М. О. Літопис життя та творчості Лесі Українки / М. О. Мороз. – Київ : Наукова думка, 1992. – 627 с. : портр., іл.