вівторок, 24 січня 2023 р.

АРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ ОНЛАЙН

LIBRARIA – проєкт компанії Архівні інформаційні системи (АІС), що здійснюється у співпраці з бібліотеками, архівами та науковими інституціями в Україні та за її межами. Мета проєкту  – оцифрувати та надати доступ онлайн до чим більшого масиву української історичної періодики.
Робота над створенням ресурсу була розпочата у 2012 році, коли було відскановано перші колекції українських газет. Наразі оцифровано близько 700 000 сторінок понад 400 видань українською, польською, німецькою, румунською, їдиш, кримсько-татарською та російською мовами, що видавалися у різних регіонах України та поза її межами від початку до 50-х років ХХ ст. Ресурс постійно наповнюється.
На даний момент ресурс містить 602 назв, 93622 випусків, 740274 сторінок періодичних видань із фондів українських архівів та бібліотек, Книжкової палати України. Доступні цифрові зображення газет, а також численні інструменти для повнотекстового пошуку.
Доступна на сайті періодика поділена на колекції, які значною мірою історично сформувалися у межах конкретних бібліотек:

Колекція газет, які виходили на українських територіях, окупованих Німеччиною під час Другої світової війни з публікаціями пронімецького, антирадянського, антисемітського й націоналістичного змісту. Колекція налічує 269 назв видань українською та російською мовами, надрукованих переважно від 1941 до 1944 рр.

Колекція двох найтиражніших, найвпливовіших газет громадсько-політичного та літературного напряму центрального та східного регіонів: київської – "Киевлянин"(з 1864 р.), та харківської – "Утро" (з 1906 р.). Доступно 2558 номерів київської газети (випуски від 1899 до 1915 рр.) та 2794 номери газети з Харкова (випуски від 1907 до 1915 рр.)

Колекцію складають газети, видані у Києві, Харкові, Полтаві, Одесі, Дніпрі, Сумах, Запоріжжі та ін. містах Радянської України у 20-х роках міськими та районними партійними, громадськими організаціями, професійними об’єднаннями. Окремі номери – за 1917-1919 рр. Матеріали видань висвітлюють процеси колективізації, розкуркулення, посівних, антирелігійної та хлібозаготівельної кампаній, проблеми політичного та соціально-економічного розвитку УСРР та Союзу РСР (після 1922р.). Колекція налічує 147 назв видань від 1922 до 1926 рр.

Україно- та польськомовні газети зі Львова, Луцька та Ярослава, що видавалися в період між двома світовими війнами. Значну частину колекції складають номери газети «Діло» – провідного українського суспільно-політичного часопису Галичини національно-демократичного спрямування. Колекція налічує 18 назв видань від 1919 до 1939 рр.

Колекція з видань, які виходили друком у таборах для біженців (Ді-Пі, Displaced Persons) у Німеччини й Австрії після Другої світової війни. Публікації висвітлюють українське патріотичне, культурно-освітнє, мистецьке та суспільно-релігійне життя в таборах. Колекцію доповнюють видання української еміграції в Європі національної, літературної, ветеранської, студентської, релігійної, спортивної, пластової тематики. Представлено 36 назв від 1946 до 1966 рр.

Колекція з найбільш популярних у міжвоєнний період видань політичних партій та єврейських культурно-просвітницьких організацій. Найвідоміша львівська щоденна єврейська польськомовна суспільно-політична газета “Chwila” налічує 8103 номери та 243 номери додатку. Також колекція включає видання єврейських митців, буковинських євреїв, скаутських організацій «Ганоар Гаіврі», «Ганоар Гаційоні», студентських часописів та газет соціалістичного спрямування. У колекції доступно 27 назв з Варшави, Познані та західних українських міст, виданих протягом 1919–1939 рр., загалом – 10181 випуск.

Спроба об'єднати наукові гуманітарні періодичні видання не обмежуючись хронологією та тематикою. Нині до колекції включено підбірку з 217 випусків "Записок наукового товариства імені Шевченка" від 1893 року, серію фахових історико-архівознавчих часописів, передусім "Архіви України" (понад 250 випусків), а також окремі числа академічних історичних журналів, які ми плануємо згодом додати на ресурс у повному обсязі.

Щоденні газети «Рада», ліберального напряму (1906-1919 рр.), та «Нова Рада» (1917-1919 рр.), які виходили у Києві. На сторінках видань публікувалися важливі законодавчі акти, висвітлювалась діяльність Центральної та Малої рад, Генерального Секретаріату, подавалася хроніка подій у столиці, вміщувалися аналітичні матеріали та полемічні статті. В колекції доступно 2626 номерів.

Чотири найтиражованіші видання регіону – Czernowitzer Allgemeine Zeitung (Чернівецька загальна газета), Czernowitzer Morgenblatt (Чернівецький ранковий листок), Glasul Bucovinei (Голос Буковини) та Vorwärts (Вперед) – орієнтовані переважно на німецькомовне та румунськомовне населення, які видавалися в період між двома світовими війнами в Чернівцях. Колекція налічує 15983 випуски, публікації яких висвітлювали події суспільно-політичного, релігійного та економічного життя міжнародного та місцевого значення.

Понад 10 тисяч випусків 29-ти назв газет з Києва, Харкова, Донецька, Бердичева, Одеси, Новозлатополя, Кременчука та Калинівського, які виходили від 1926 до 1940 рр. Колекція представлена переважно офіційними друкованими органами партійних, політичних, громадських, фабрично-заводських організацій. Тексти публікацій мовою їдиш, частково українською та російською.

Представлено 25 назв журналів, які побачили світ в Києві, Харкові та Одесі протягом 1920-х-1930-х рр. Видавались заводами та фабриками, професійними об’єднаннями й громадськими організаціями (літературні, дитячі та юнацько-молодіжні журнали, видання технічного спрямування). Частково журнали є продовженнями або додатками до газет з ідентичними назвами.

Унікальна колекція журналів 20-30-х років з Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Донецька: «Всесвіт» (1923-1959), «Нова генерація» (1927-1929); «Радянський театр» (1929-1931), «Кіно» (1925-1933), «Літературний ярмарок» (1928-1929) та ін. з публікаціями творів українських письменників та поетів різних мистецьких напрямків та груп, оглядами подій і явищ літературного та мистецького середовищ як в Україні, так й поза її межами. Доступно 1875 випусків з 36 видань.