середа, 4 січня 2023 р.

ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА

1 грудня 2022 року Верховна Рада України прийняла новий Закон "Про авторське право і суміжні права" № 2811-IX, який набув  чинності 1 січня 2023 року. Відповідно визнано таким, що втратив чинність, попередній Закон України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-XII від 23 грудня 1993 року.
Закон визначає:
- перелік об'єктів авторського права;
- перелік творів, які не є об'єктами авторського права;
- строк чинності авторського права;
- перелік об'єктів суміжних прав;
- строк чинності суміжних прав.
Закон врегульовує:
- механізми охорони об'єктів авторського права;
- питання, пов'язані з виникненням і здійсненням авторського права;
- особливості авторського права на службові твори;
- особливості авторського права на твори, створені за замовленням;
- особливості авторського права на аудіовізуальні твори, музичні недраматичні твори, складені твори, похідні твори, комп'ютерні програми, бази даних;
- випадки та особливості вільного використання творів;
- перехід авторського права у спадщину;
- визнання творів та об'єктів суміжних прав сирітськими;
- перехід творів і об'єктів суміжних прав у суспільне надбання;
- випадки та особливості вільного використання об'єктів суміжних прав;
- особливості здійснення авторами права на частку від суми продажу оригіналу твору мистецтва (право слідування);
- особливості здійснення авторського права і суміжних прав права на винагороду;
- особливості здійснення майнових прав на об'єкти авторського права і суміжних прав;
- передання (відчуження) майнових прав на об'єкти авторського права і суміжних прав;
- механізми захисту авторського права і суміжних прав;
- порядок припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет;
- особливості укладання договорів щодо розпоряджання майновими правами на об'єкти авторського права або суміжного права та договорів у сфері колективного управління майновими правами на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, порядок збирання, розподілу і виплати організаціями колективного управління винагороди на користь правовласників.