четвер, 2 березня 2023 р.

НАТАЛЕНА КОРОЛЕВА - НАЙЕКЗОТИЧНІША ПОСТАТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Джерело: https://zbruc.eu/node/77263
Широкому загалові читачів ім’я цієї унікальної української письменниці мало відоме. Кармен-Альфонса-Естрелья-Наталена Королева (таке її повне ім’я) народилася 3 березня 1888 року у с. Сан-Педро де Карденья біля м. Бургос у Північній Іспанії. Мати майбутньої письменниці Марія-Клара походила із старовинного іспанського роду Лячерда. Але дівчинці не довелось побачити матір: вона померла під час пологів. Батько – спольщений граф з Чернігівщини Адріан-Юрій Дунін-Борковський, учений-природознавець, археолог, походив з давньої української родини. Рід цей відомий ще з княжої доби України та козацьких часів. Предки батька (Борковські) входили до складу вищої козацької старшини. Родовий маєток батька був розташований у с. Великі Борки на Волині. Маленьку Наталену після смерті матері одразу ж забрала до себе бабуся (мати батька), у якої вона жила до п’яти років. Після її смерті – маленьку Наталену відвіз до Іспанії брат матері, Еугеніо офіцер королівської гвардії. Дитина провела дванадцять років у монастирі Нотр-Дам де Сіон у французьких Піренеях.
Восени 1904 р. шістнадцятирічна дівчина прибула до Києва, вступає до Київського інституту шляхетних дівчат. Потім навчалася в Петербурзі (закінчила археологічний інститут), зацікавилась єгиптологією і водночас відвідувала заняття в Петербурзькій мистецькій академії. У Парижі вивчала медицину. Отже, отримала три дипломи вищої освіти: археології, малярства та медицини. Письменниця була людиною високої культури та освіти, вихована на культурах Іспанії, Франції, Греції, Риму, України. Була талановитою артисткою, співачкою, виступала в опері у Венеції, володіла дев’ятьма мовами. Проживала в різних країнах: в Іспанії, Україні, Франції, Італії, Росії, Персії. Перебувала в Єгипті, Вірменії. Як археолог брала участь у розкопках біля Десятинної церкви у Києві, Помпеї та в Єгипті, тоді ж ґрунтовно вивчила єгиптологію та стародавню історію Сходу. З 1909 року почала систематично виступати з науковими статтями і художніми творами (французькою мовою) у французькій періодичній пресі. 
Перебуваючи під час Першої світової війни в Києві, нострифікувала свій французький медичний диплом та дістала призначення до кавалерійської дивізії. Допомагаючи пораненим, була двічі поранена, що позначилося на її здоров’ї у майбутньому. За відвагу та заслуги відзначена орденом вищого ступеня.
У пору національно-визвольних змагань в Україні 1917-1920 років деякий час працювала в Міністерстві закордонних справ Української Народної Республіки, а з їх драматичним перебігом виїхала разом  із мачухою (батько на той час уже помер) до Чехії як репатріантка.
З часом Наталена оселилась і працювала вчителькою у Празі. Тут вона зустріла давнього знайомого ще по Києву - Василя Королева-Старого, письменника, видавця, культурного та громадського діяча, і одружилася з ним. Разом вони прожили все життя, і саме він надихнув Наталену писати українською мовою. Перший такий твір, оповідання «Гріх (3 пам’ятної книжки)», був надрукований в українському тижневику «Воля» (виходив у Відні) в січні 1921 р.
У середині 30-х – на початку 40-х років виходять книжки Н. Королевої, що принесли їй широке визнання і популярність: збірка легенд «Во дні они» (1935), повісті «1313» (1935), «Без коріння» (1936), збірка оповідань «Інакший світ» (1936), повісті «Предок» (1937), «Сон тіні» (1938), «Легенди старокиївські» (1942–1943). 
Після війни у Чикаго випущено її повість «Quid est veritas?» (1961), завершену ще в 1939 p. Останні роки життя письменниця жила самотня, всіма забута, заробляла на прожиття приватними уроками французької та іспанської мов.
Померла письменниця 1 липня 1966 р. в Мельніку. 

ДЖЕРЕЛА ДО ТЕМИ:

Твори Наталени Королевої з фонду Полтавської ОУНБ імені І. П. Котляревського:

 • Королева Наталена.  Подорожній : легенди / Н Королева. – Торонто : Добра книжка, 1953. – 64 с.
 • Королева Наталена. Сон тіні / Н. Королева. – Братислава : Словацьке педагогічне вид-во, 1966. – 294 с. 
 • Королева Наталена. Предок : з анналів і легенд  / Н Королева. – 3-є вид. – Торонто : Добра книжка, 1961. – 292 с.
 • Королева Наталена. Qnid est veritas? (що є істина) : історична повість / Н Королева. – Чікаго : Вид-во М. Денисюка, 1961. – 451 с.
 • Королева Наталена. Без коріння : життєпис сучасниці / Н. Королева. – 3-е вид., доповн. – Клівленд : Укр. лікарське т-во Півн. Америки, 1968. – 218 с.
 • Королева Наталена. Без коріння : повість / Н. Королева. Во дні они : оповідання ; Quid est Veritas? : роман ; Новели ; Оповідання ; Спогади / Н. Королева. – Дрогобич : Відродження, 2007. – 672 с. 
 • Королева Наталена. Предок : історичні повісті / Н. Королева. Легенди старокиївські / Н. Королева. – Київ : Дніпро, 1991. – 668 с. – (Б-ка історичної прози). 

Інтернет-ресурси:
 • Василенко В. Роман «Quid est Veritas?» Наталени Королевої: образно-символічна структура [Електронний ресурс] / В. Василенко // Слово і Час. – 2022. – № 4. – С. 58–76. – Режим доступу: https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/1071 (дата звернення: 02.03.2023).
 • Васильців Я. Б. Іспансько – українська письменниця Наталена Королева (огляд літературознавчих досліджень про письменницю) [Електронний ресурс] / Я. Б. Васильців // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. – 2013. – Вип. 4.11. – С. 31–37. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2013_4 (дата звернення: 02.03.2023).
 • Венгринюк Х. Ю. Київ як маргінальний топос у автобіографічній повісті Наталени Королевої "Без коріння” [Електронний ресурс] / Х. Ю. Венгринюк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2013. – № 22, ч. 2. – С. 29–34. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_22(2)__7 (дата звернення: 02.03.2023).
 • Венгринюк Х. Проблема адаптації до середовища як модель творчої реалізації: варіант Наталени Королевої [Електронний ресурс] / Х. Венгринюк // Мандрівець. – 2014. – № 1. – С. 48–52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mandriv_2014_1_10 (дата звернення: 02.03.2023).
 • Венгринюк Х. Творча доля Наталени Королевої як об'єкт маргінального [Електронний ресурс] / Х. Венгринюк // Слово і час. –2014. – № 8. – С. 45–50. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2014_8_8 (дата звернення: 02.03.2023).
 • Гірняк М. О. "Quid est veritas?” Наталени Королевої: комунікативні стратегії та прагматика тексту [Електронний ресурс] / М. О. Гірняк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2019. – Вип. 70. – С. 114–131. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/9761 (дата звернення: 02.03.2023).
 • Голубовська І. В. Письменниця про себе: "Автобіографія" Наталени Королевої [Електронний ресурс]  / І. В. Голубовська // Вісник Житомирського державного педагогічного університету імені І. Франка. – 2002. – Вип. 9. – С. 98–100. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/633/2/7.pdf (дата звернення: 02.03.2023).
 • Голубовська І. В. Традиції Лесі Українки у творчості Наталени Королевої [Електронний ресурс] / І. В. Голубовська // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. – 2001. – Вип. 7. – С. 33–34. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/205/1/01givtnk.pdf (дата звернення: 02.03.2023).
 • Голубовська І. В. "…Ми настоящі християне...": Наталена Королева проти деморалізації суспільства / І. В. Голубовська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2015. – Вип. 1. – С. 214–218. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2015_1_43 (дата звернення: 02.03.2023).
 • Голубовська І. В. Наталена Королева й розвиток української афористики [Електронний ресурс] / І. В. Голубовська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2014. – Вип. 3. – С. 232–235. – Режим доступу: https://visnyk.zu.edu.ua/Articles/75/44.pdf (дата звернення: 02.03.2023).
 • Дунай П. Євангельська інтертекстуальність короткої прози Наталени Королевої (оповідання "На морі Галілейськім") [Електронний ресурс] / П. Дунай // Українознавчий альманах. – 2014. – Вип. 17. – С. 186–190. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2014_17_55 (дата звернення: 02.03.2023).
 • Іваночко Г. Сакральний світ у творах "Во дні они” Наталени Королеви [Електронний ресурс] / Г. Іваночко // Проблеми гуманітарних наук. Філологія. – 2014. – Вип. 34. – С. 64–73. –Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_fl_2014_34_8 (дата звернення: 02.03.2023).
 • Ковальчук Ю. А. Інтерпретація жіночих образів у збірці оповідань «Легенди старокиївські» Наталени Королевої [Електронний ресурс] / Ю. А. Ковальчук // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. – 2020. – Вип. 32. – С. 54-58. – Режим доступу: http://www.sci-notes.mgu.od.ua/archive/v32/32_2020.pdf#page=54 (дата звернення: 02.03.2023).
 • Ковальчук Ю. А. Інтерпретація образу (символу) тризуба в "Легендах старокиївських" Наталени Королевої [Електронний ресурс] / Ю. А. Ковальчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. – 2020. – Вип. 1. – С. 6–14. – Режим доступу: https://bit.ly/3mo2D2k (дата звернення: 02.03.2023).
 • Копач О. Наталена Королева [Електронний ресурс] / О. Копач. – Вінніпег : Українська Вільна Академія Наук, 1962. – 36 с. // DIASPORIANA.ORG.UA : електронна бібліотека. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/literaturoznavstvo/814-kopach-o-natalena-koroleva/ (дата звернення: 02.03.2023).
 • Королева Наталена [Електронний ресурс] : повні тексти творів // УкрЛіб : бібліотека української літератури. – Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/books/author.php?id=68 (дата звернення: 02.03.2023).
 • Ліховий І. Наталена Королева – письменниця і дипломат [Електронний ресурс] / І. Ліховий // Зовнішні справи. – 2021. – Т. 31, № 6. – С. 33–38. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zovsp_2021_31_6_6 (дата звернення: 02.03.2023).
 • Мельнікова Ю. О. Художній часопростір роману "Quid est veritas?" ("Що є істина?") Наталени Королеви [Електронний ресурс] / Ю. О. Мельнікова // Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету. Сер. : Філологія. – 2010. – Вип. 3. – С. 111–115. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2010_3_23 (дата звернення: 02.03.2023).
 • Наталена Королева. Життя і творчість у документах та матеріалах (До 120-річчя з дня народження) [Електронний ресурс] : [збірка документів] / уклад. І. Тюрменко. – Київ : НАУ, 2008. – 88 с. – Режим доступу: https://bit.ly/3IMefUu (дата звернення: 02.03.2023).
 • Наталена Королева. Твори [Електронний ресурс] // Чтиво : електронна бібліотека. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Koroleva/ (дата звернення: 02.03.2023).
 • Нестерук С. М. Белетризована проекція життя у повісті Наталени Королевої "Шляхами і стежками життя" [Електронний ресурс] / С. М. Нестерук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2016. – Вип. 24, т.1. – С. 46–48. – Режим доступу: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v24/part_1/14.pdf (дата звернення: 02.03.2023).
 • Тюрменко І. І. Наталена Королева: стан і перспективи дослідження життя та творчості [Електронний ресурс] / І. І. Тюрменко // Український історичний журнал. – 2010. – № 3. – С. 204–212. – Режим доступу: http://history.org.ua/JournALL/journal/2010/3/16.pdf (дата звернення: 02.03.2023).
 • Усачова К. С. Життєпис невідомої святої (історія маловідомого оповідання Наталени Королеви) [Електронний ресурс] / К. С. Усачова // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – 2013. – Вип. 22. – С. 296–302. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2013_22_38 (дата звернення: 02.03.2023).
 • Фірман О. Я. Інтертекстуальна парадигма новелістики Наталени Королевої [Електронний ресурс] / О. Я. Фірман // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – 2017. – Вип. 76. – С. 281–285. – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9235 (дата звернення: 02.03.2023).
 • Шелест Г. Ю. Наталена Королева − маловідомий класик української літератури [Електронний ресурс] / Г. Ю. Шелест // Мова і культура. – 2018. – Вип. 21, т. ІІ. – С. 397–401. – Режим доступу:  https://burago.com.ua/wp-content/uploads/2018/06/191.pdf#page=397 (дата звернення: 02.03.2023).
 • Щур О. П. Аспекти конструювання ідентичності митця в темпоральному вимірі (на матеріалі текстів Наталени Королевої) [Електронний ресурс] / О. П. Щур // Питання літературознавства. – 2014. – Вип. 89. – С. 224–234. – Режим доступу: http://pytlit.chnu.edu.ua/article/view/73305 (дата звернення: 02.03.2023).
Підготувала Нестеренко О. В., провідний бібліограф бібліографічного відділу